Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu är det fler coronapatienter på intensiven än vad Finland egentligen har räknat med – sjukskötare: Jobbigt att se när de kippar efter andan gång på gång

Marcus Norrgård arbetar med intensivvård på Mejlans sjukhus i Helsingfors.
Bildtext Sjukskötare Marcus Norrgård är kritisk till att coronapatienterna igen blir fler. Folk måste skärpa sig när det gäller att följa restriktionerna, säger han.

För tillfället vårdas totalt 53 coronapatienter på intensivvårdsavdelningarna i Finland. Det innebär att en nationell gräns för när den övriga vården påverkas negativt har överskridits. Att de allvarligt sjuka coronapatienterna igen blir fler är frustrerande, säger vårdare.

Marcus Norrgård, som är sjukskötare på intensivvårdsavdelningen vid Mejlans sjukhus i Helsingfors, säger att en klar orsak till nuläget är att tillräckligt många inte har följt de direktiv som hälsomyndigheter och hälsovården kommit med när det gäller att regelbundet tvätta händerna, hålla avstånd, använda munskydd och att vaccinera sig mot covid-19.

– Det här problemet som vi står inför är, enligt min personliga åsikt, att det i befolkningen inte har funnits en uppfattning om att vi ska bete oss på ett visst sätt för att få den här situationen under kontroll.

Han uppmanar nu alla att dra sitt strå till stacken för det gemensamma bästa. Många har agerat såsom rekommenderat, men helt klart har alla inte gjort det.

– Det är lite jobbigt, att se på när ett samhälle gör sig självt illa genom att man inte hittar den gemensamma kämpaandan, kommenterar Norrgård.

För tillfället klarar intensivvården av sin uppgift, men det mer ansträngda läget har börjat påverka annan sjukvård. Samtidigt ser epidemiläget ut att försämras ytterligare, åtminstone en viss tid framöver.

– På nationell nivå räknar vi med att Finland har beredskap för att klara av 50 coronapatienter inom intensivvården samtidigt utan att det påverkar den övriga vården, berättar Stepani Bendel som är avdelningsöverläkare vid Kuopio universitetssjukhus. Bendel har koll på intensivvården nationellt.

Den gränsen har alltså överskridits nu. Men fördelningen är inte jämn över hela landet.

Covid-19 kan vara mycket allvarligt

Inplanerade operationer har behövt ställas in både vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt där belastningen på intensivvården för tillfället är högre än i landet i medeltal.

Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns det vanligen 15 platser för coronapatienter på intensivvårdsavdelningen, men man har nyligen ökat antalet platser med 6 genom att ta resurser från övriga sjukhusverksamheten.

De 6 platserna är ännu tomma, men troligen inte så länge till.

Lidandet är väldigt tydligt med coronapatienterna. Känslan när luften tar slut är starkt ångestframkallande

― Sjukskötare Marcus Norrgård

Sjukskötaren Marcus Norrgård betonar att covid-19 verkligen inte är något att leka med. Det syns tydligt hos dem som ligger på intensivvårdsavdelningarna, berättar han.

– Lidandet är väldigt tydligt hos coronapatienterna. Känslan när luften tar slut är starkt ångestframkallande. Att de kippar efter andan är jobbigt att se och jag kan bara föreställa mig hur jobbigt det känns att försöka och försöka andas, men luften bara inte räcker till.

Då de rullas in på intensivvårdsavdelningen så säger de, okej, nu kan jag nog ta det där coronavaccinet

― Sjukskötare Marcus Norrgård

Han tillägger att många av patienterna har skuldkänslor över att ha hamnat på intensiven, om det är så att de inte är vaccinerade mot covid-19.

– Då de rullas in på intensivvårdsavdelningen så säger de, okej, nu kan jag nog ta det där coronavaccinet. Men det hjälper ju inte liksom då längre. Det tåget gick för din del.

Flera har uppenbart blivit vilseledda av desinformation och har en helt felaktig bild av läget, påpekar han.

Norrgård uppmanar de som fortfarande är osäkra på vaccinet att vända sig till hälsovården för att få fakta kring hur det faktiskt ligger till.

Övertid är satt i system – extra platser behövs för andra patienter

Många hälsovårdare inom intensivvården jobbar övertid för tillfället. Det behövs för att få verksamheten att fungera. Övertiden är visserligen ofta på eget initiativ, för att få mer betalt, men det är samtidigt påfrestande för vårdarnas ork.

För tillfället finns också ungefär 70 lediga intensivvårdsplatser för andra än coronapatienter.

– Men vi kan inte ta emot ytterligare 70 coronapatienter, vi måste ha beredskap för andra slags fall också. Vi får olyckspatienter, personer som drabbats av hjärnblödning, lunginflammation och så vidare. Det måste finnas en reserv för att klara av att sköta dem också, kommenterar avdelningsöverläkare Stepani Bendel.

Sjukvården räknar med att maximalt 20 procent av patienterna på intensiven ska vara coronapatienter.

De behöver dessutom fler vårdare än andra patienter eftersom de i medeltal är mer krävande att vårda och dessutom måste de hållas isolerade.

Till exempel i Egentliga Finland har coronapatienterna som intensivvårdats i medeltal varit 11 dagar på intensiven. De allra flesta har klarat sig – dödligheten har legat på cirka 11 procent.

Hur ska sjukvården klara av julhelgen?

– Samtidigt råder det brist på sjukskötare och specifikt sjukskötare som kan intensivvård, eftersom det är en så krävande uppgift som kräver en lång utbildning. Det blir en stor utmaning att öka antalet vårdare inom intensivvården om epidemin fortsätter att förvärras, kommenterar Stepani Bendel.

Vissa som hoppade in och hjälpte till under början av pandemin kan säkert göra det på nytt, under handledning av mer erfarna sjukskötare, men det är ingen lätt uppgift.

Flera sjukvårdsdistrikt kommer troligen att behöva göra specialarrangemang inför julen, för att kunna ha tillräckligt med vårdpersonal på jobb. Det är en utmaning när personalen också annars kan vara sjuk i andra luftvägssjukdomar så här på vintern.

– Själv har jag förhoppningen att jag ska få vara ledig på julen. Det är egentligen den enda högtid jag tycker är så viktig att jag absolut vill vara ledig, men vi måste se hur dethär utvecklas. Om något slags nödläge uppstår måste vi bara finna oss i det och, ännu en gång, ställa upp, kommenterar sjukskötaren Marcus Norrgård.