Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Belarusiska murare som renoverade skola i Helsingfors jobbade långa dagar och blev utan övertidsersättning: "Arbetarna nöjda eftersom lönenivån i hemlandet är lägre"

Uppdaterad 30.11.2021 09:43.
Byggarbetsplats i mörker fotad bakom ett stängsel.
Bildtext Renoveringen av det finska lågstadiet på Drumsö i Helsingfors antas bli färdig i början av nästa år.

Belarusiska murare som renoverade en lågstadieskola i Helsingfors gjorde överlånga arbetsdagar och fick ingen ersättning för det. Det här visar Regionförvaltningsverkets inspektion som gjordes efter att det framkom att arbetarna saknar arbetstillstånd i Finland. Många arbetare känner inte till att man har rätt till övertidsersättning, säger en inspektör.

I september inspekterade Byggnadsförbundets representanter renoveringen av Drumsö finskspråkiga lågstadieskola i Helsingfors.

Då uppdagades att där jobbade sju murare som saknade arbetstillstånd i Finland. De var från Belarus och jobbade för två estniska byggföretag som är underleverantörer till huvudentreprenörens underleverantör.

Regionförvaltningsverket har nu granskat de estniska byggföretagen genom olika dokument över arbetstid och löner. De belarusiska murarna har inte hörts.

Jobbade nästan 13 timmar en lördag

Granskningen visar att arbetarna som saknade arbetstillstånd jobbade mer än 40 timmar i veckan och fick ingen övertidsersättning.

"Enligt arbetstidsbokföringen har den regelbundna arbetstiden för två arbetare 6.9-11.9.2021 varit 10 timmar per dag från måndag till torsdag, 8 timmar på fredag och 6,5 timmar på lördag. Den tredje arbetaren som sändes till Finland jobbade 6.9-8.9.2021 10 timmar per dag och under lördagen nästan 13 timmar, vilket överskrider det allmänt bindande kollektivavtalet för byggnadsbranschen", står i inspektionsrapporten för det ena företaget.

Företaget förklarade sig med att övertidsersättning inte betalades för att arbetarna jobbade 40 timmar i veckan och höll fredagen ledig. Så var ändå inte fallet under den tidsperiod som nu granskades.

Övertidstimmarna framgick ingenstans

I rapporten som gäller det andra företaget är övertiden inte alls specificerad i bokföringen, något som inte uppfyller arbetstidslagen. Fem arbetare jobbade för företaget vid skolbygget på Drumsö och fyra av dem saknade arbetstillstånd i Finland.

– Antalet övertidstimmar och hur många timmar som har bytts ut mot ledig tid borde framgå i bokföringen. Men det framgick ingenstans. Därför är min slutsats att arbetsgivaren inte har betalt för övertiden eller ersatt övertid med ledig tid, säger inspektör Eveliina Liiman vid Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Regionförvaltningsverket har nu gett anvisningar om att företagen ska betala ut övertidsersättningar och bokföra arbetstiden. Men ingen kontroll görs om företagen kommer att göra det här.

Skylt på byggarbetsplats.
Bildtext Byggets huvudentreprenör är Consti.

Avtalspartner hade också arbetare som saknade arbetstillstånd

Förutom underleverantörerna granskades också byggarbetsplatsen där Consti Korjausrakentaminen Oy är huvudentreprenör.

Då framkom att ett annat estniskt företag, en avtalspartner till huvudentreprenören, också hade arbetare som saknade arbetstillstånd i Finland. Avtalspartnern arbetade vid skolbygget på Drumsö i april 2020.

– Huvudentreprenören ska försäkra sig om att arbetarna har uppehållstillstånd eller inte behöver det. Så är det enligt utlänningslagen, säger inspektör Juho Romppainen vid Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Romppainen kommer att göra en polisanmälan om saken eftersom det kan vara fråga om utlänningsförseelse.

"Arbetsgivaren drar nytta av situationen"

Enligt inspektören Eveliina Liiman är det vanligt att arbetare som sänds till Finland för att jobba inte får övertidsersättning.

– Det handlar om utländska företag som sänder arbetare till Finland för en viss tid. Företagen är ofta estniska medan arbetarna kan vara från Ukraina eller Belarus, säger Liiman.

Varför går arbetarna med på att jobba övertid utan att få betalt?

– Arbetsgivaren drar nytta av situationen då man inte behöver betala övertidsersättning utan enbart grundlön. Arbetarna är nöjda med det eftersom lönenivån i till exempel Ukraina eller Belarus är klart lägre.

"Många arbetare känner inte till att man har rätt till övertidsersättning"

Enligt Liiman känner inte arbetare som jobbar i Finland till att arbetsgivaren måste följa bindande kollektivavtal.

– Många arbetare känner därför inte till att man har rätt till övertidsersättning. När vi i samband med en inspektion ställt frågor om allmänt bindande kollektivavtal har det visat sig att många inte känner till det.

Handlar om utländska företag som sänder arbetare till Finland för en viss tid. Företagen är ofta estniska medan arbetarna kan vara från Ukraina eller BelarusLiiman påpekar att både huvudentreprenören och beställaren har ett ansvar för att löner och ersättningar betalas ut till dem som jobbar för underleverantörer, om en arbetare gör en anmälan om det här. Då bör man utreda om underleverantören betalar en lön som är i enlighet med allmänt bindande kollektivavtal.

– Men i det här fallet har ingen arbetare anmält saken. Arbetare som inte talar finska eller känner till lagen vet inte ens att den här möjligheten existerar, säger Liiman.

Staden bötfällde huvudentreprenören

Beställare för byggprojektet är Helsingfors stad.

Marko Kumpulainen vid staden är projektledare för renoveringen. Han säger att staden nu kräver en utredning om situationen av huvudentreprenören.

Staden bötfällde huvudentreprenören för att ha brutit mot avtalet när det i september kom fram att arbetare på skolbygget saknade arbetstillstånd i Finland.

Rättelse 30.11 kl.9.41: Tidigare stod det att företaget förklarade sig med att övertidsersättning inte betalades för att arbetarna jobbade 40 dagar i veckan och höll fredagen ledig. Det rättades till 40 timmar i veckan.