Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mellanvägg i Träsk skola i Houtskär kan kosta nästan 90 000 euro – Bildningsnämnden vill att väggen byggs

Från 2021
Lyftkran lyfter huselement på plats i Houtskär.
Bildtext Träsk skolas nybyggnad är fem före klar och senast i januari nästa år ska byggnaden vara klar att tas i bruk.
Bild: Christer Friis / Privat fotografi.

Bygget och renoveringen av Träsk skola i Houtskär börjar vara på slutrakan och i januari är det tänkt att eleverna flyttar in i nybygget. Nu kan behovet av en mellanvägg i skolans slöjdsal försena bygget och dessutom göra det dyrare än väntat.

Bildningsnämnden i Pargas stad beslöt på sitt möte den 23 november att kräva att staden bygger en mellanvägg i slöjdsalen i Träsk skola i Houtskär.

Orsaken är att politikerna vill se en fungerande skolmiljö och ur ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att slöjdsalen kan användas ändamålsenligt för olika sorters behov.

En äldre dam med glasögon ser in i kameran.
Bildtext Maj Björk (SFP) vill att väggen byggs nu då resten av skolan renoveras och byggs till.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

– Vi anser att mellanväggen som det har varit tal om redan tidigare ska byggas nu och inte senare, säger Maj Björk (SFP) som är ordförande för bildningsnämnden i Pargas. Att vänta och sedan inleda nya renoveringsarbeten i ett senare skede är enligt nämnden ingen god idé och därför anser vi att väggen ska byggas nu då resten av skolan byggs om.

Mellanväggen skulle enligt nämnden underlätta användningen av slöjdsalen och göra lokalen tryggare för såväl lärare som elever. I planeringsskedet har det redan tidigare betonats att en mellanvägg är viktig för lokalen där slöjdsalen byggs så att maskinerna som används för teknisk slöjd kan ha ett eget utrymme.

Slöjdsalen finns i den gamla delen av Träsk skola och i samma byggnad finns också skolköket.

Stadens fastighetsavdelning skeptisk till om väggen kan byggas i nuläget

Nybygget och renoveringen av Träsk skola i Houtskär har kantats av utmaningar. Tidigare i höstas stod det klart att pålningen för den nya delen av skolan inte har gått enligt planerna och den måste göras om.

Dessutom visade det sig att den gamla fastigheten var i sämre skick än väntat och man fick riva mer än beräknat vilket också har lett till ökade utgifter för staden.

Fastighetschef Seppo Pihl i Pargas.
Bildtext Fastighetschef Seppo Pihl har utrett saken och mellanväggen kan bli överraskande dyr ifall den byggs nu.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Vid stadens fastighetsavdelning är man därför skeptisk till om mellanväggen som användarna gärna skulle se kan byggas i det här skedet.

– Det är bra att man framför önskemål men de skulle gärna få komma tidigare under planeringsskedet, säger Pargas stads fastighetschef Seppo Pihl. Vi har nu utrett helheten och vad som krävs ifall vi skulle bygga en mellanvägg i slöjdsalen.

Mellanväggen blir mycket dyr enligt staden

Enligt Pihl skulle mellanväggen kosta uppemot 90 000 euro om den byggs. Det beror enligt Pihl dels på brandtekniska orsaker men också på justeringar och modifieringar av det ventilationssystem som har planerats till skolan.

– Vi måste planera och modifiera en stor del av skolans gamla del ifall mellanväggen byggs, säger Pihl. Det här leder till större kostnader som dessutom kan påverka tidtabellen för när skolan ska kunna tas i bruk.

Huselement transporteras med gul lastbil längs med landsväg mot Houtskär.
Bildtext Huselementen till Träsk skola hämtades tidigare i höstas till Houtskär med lastbil.
Bild: Christer Friis / Privat fotografi.

I januari ska den nya delen av skolan kunna tas i bruk ifall allt går som planerat.

– Första veckan i januari ser realistiskt ut i nuläget trots att skolköket och slöjdsalen naturligtvis inte är färdiga då, säger Pihl. Om vi nu är tvungna att dessutom bygga en mellanvägg kan det påverka hela projektets tidtabell eftersom delar måste beställas och byggbranschen har just nu långa väntetider på allt byggmaterial.

Politikerna i staden måste nu besluta om det finns resurser att bygga väggen. Stadens investeringsbudget är som det redan ser ut mycket ansträngd nästa år på grund av det kreativa lärcentret.

– Vi måste naturligtvis ha en tilläggsbudget om mellanväggen ska byggas, säger Pihl. Nu har vi utrett och vet vad det kostar så nu är det enklare att ta ett beslut.

Diskussion om artikeln