Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fullmäktige godkände välfärdsområdets budget – vården i Österbotten kostar över 700 miljoner euro nästa år

Från 2021
En översiktsbild över det nya H-huset som byggs vid Vasa centralsjukhus.
Bildtext Så här ska den stora satsningen H-huset, som tas i bruk nästa år, se ut. Där ska specialsjukvårdens, primärhälsovårdens och socialvårdens tjänster samsas.
Bild: Bothnia High 5-alliansens bildbank

Nu är budgeten för Österbottens välfärdsområde klar och godkänd. Drygt 700 miljoner euro ska bland annat räcka till 750 000 primärvårdsbesök, 170 000 tandvårdsbesök samt tjänster som tillhandahålls på över 60 boendeenheter. Budgetarbetet har varit ovanligt utmanande säger samkommunens fullmäktigeordförande Gösta Willman.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer från och med 1 januari 2022 att ansvara för alla social- och hälsovårdstjänster i Österbotten, utom socialvårdstjänsterna i Korsnäs.

På måndagen godkände samkommunens fullmäktige budgeten.

– Uppgörandet av budgeten har varit ovanligt utmanande när verksamheten i 13 kommuner och några samkommuner ska föras samman till en enda budget, säger ordförande Gösta Willman.

Utmaningen har varit att balansera mellan en realistisk budget och medlemskommunernas förväntningar på lägre kostnader.

Budgeten för nästa år utgör också grunden för den statliga finansieringen av välfärdsområdet.

Budegeten har en marginal för löneförhöjningar

Budgeten baserar sig på de budgeter som kommunerna och samkommunerna i området upprättat för vården. Men man har också lagt till en marginal för löneförhöjningar.

En del av den marginalen ska användas för löneharmoniseringar.

Välfärdsområdet kommer att hyra utrymmen av kommunerna, vilket avsevärt höjer kostnaderna men också ökar på kommunernas intäkter.

Pengarna ska räcka till alla österbottningars vård

Budgeten ska räcka till för att ge alla österbottningar den social- och hälsovård som de behöver. Utgångspunkten är att tjänsterna tillhandahålls med nuvarande servicenät och tryggar en fungerande tvåspråkig närservice.

Verksamhetskostnaderna för år 2022 uppgår till 709,7 miljoner euro. Fyrtio miljoner har reserverats för socialvårdstjänster, av den summan har 21 miljoner euro reserverats för tjänster riktade till barnfamiljer.

Budgeten ska räcka till för cirka 750 000 primärvårdsbesök, 170 000 tandvårdsbesök samt tjänster som tillhandahålls på över 60 boendeenheter.

Budgeten täcker totalt 557 000 hemservicetimmar, 110 000 öppenvårdsbesök inom psykiatrin och 185 000 vårddygn på sjukhus eller inom primärvården.

Budgeten räcker också till 140 000 besök inom den specialiserade sjukvården, 8 150 operationer och 25 000 dagcenterbesök.

H-huset är en stor bygginvestering

Den nya sjukhusbyggnaden, H-huset, som tas i bruk nästa år är en stor investering. En annan betydande bygginvestering är saneringen och utvidgningen av Vasa centralsjukhus matsalsbyggnad som behövs i och med att personalantalet kommer att öka.

Den största enskilda apparatinvesteringen är den genomlysningsapparat som ska anskaffas till hjärtstationen.