Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Slutspurt med kandidatrekryteringen inför välfärdsområdesvalet – få kommer upp till fulla listor i Mellersta Österbotten

Från 2021
Uppdaterad 30.11.2021 10:39.
Entrén till en sjukhusbyggnad.
Bildtext Den 23 januari väljs vilka som ska besluta om vården i Mellersta Österbotten.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Två veckor till har partierna tid på sig att fylla kandidatlistorna inför välfärdsområdesvalet i januari. I Mellersta Österbotten räknar åtminstone Centern och valförbundet Samlingspartiet–Svenska folkpartiet med att komma upp till 73 kandidater, medan det går trögare för De Gröna och Vänsterförbundet.

Den 14 december ska kandidatlistorna inför välfärdsområdesvalet lämnas in.

I Mellersta Österbotten, liksom i grannlandskapen Österbotten och Södra Österbotten, väljs sammanlagt 59 fullmäktigeledamöter den 23 januari. Partierna kan nominera maximalt 73 kandidater, men det är långt ifrån alla som kommer upp till den siffran.

En som är säker på att få fyllt sin lista är Mari Tourunen, verksamhetsledare för Centern i Mellersta Österbotten. I nuläget har man omkring 50 kandidater.

– Vissa vill vänta med att offentliggöra sin kandidatur tills närmare dagen den slutliga listan ska lämnas in, vilket är bekant från kommunalvalet, säger Tourunen.

Keskustapuolueen striimaustudiossa valmistaudutaan suoraan lähetykseen.
Bildtext Centern räknar med en full lista i Mellersta Österbotten.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Tourunen berättar att flera personer som inte ställde upp i kommunalvalet nu ställer upp i välfärdsområdesvalet. På listan finns också helt nya namn.

Enligt Tourunen är könsfördelningen i stort sett jämn.

Den största utmaningen har enligt Tourunen varit att få ihop en kandidatlista som beaktar den geografiska spridningen.

– Det är en utmaning i och med att det här är det första valet. Men jag tror att ska det lyckas på någons lista är det Centerns.

SDP siktar på en varierad lista

Johanna Autio, verksamhetsledare för Österbottens socialdemokrater, säger att det är en utmaning när lika många fullmäktigeledamöter ska väljas i Mellersta Österbotten som i grannlandskapen Österbotten och Södra Österbotten.

– Ser man till folkmängden är Österbotten och Södra Österbotten betydligt större, och det medför utmaningar när man måste hitta lika många kandidater i Mellersta Österbotten som i de två övriga.

Vaalikoju.
Bildtext SDP nominerar sina sista kandidater den 12 december.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

I nuläget har Socialdemokraterna 30 nominerade; majoriteten är kvinnor. På listan finns både erfarna politiker och nya namn.

– Det är en bred skala av olika typer av människor, säger Autio.

Enligt Autio är målet en varierad lista. De sista nomineringarna görs den 12 december, två dagar innan de slutgiltiga listorna ska lämnas in.

Autio säger att socialdemokraterna traditionellt har haft ett stort ansvar för social- och hälsovården på kommunnivå och har kunnande också när ansvaret överförs till välfärdsområdet. Hon hoppas att människor kommer i håg att valet handlar om den allra närmaste servicen och går och röstar.

SFP i valförbund med Samlingspartiet

I välfärdsområdetvalet i Mellersta Österbotten ingår Svenska folkpartiet valförbund med Samlingspartiet. SFP:s ordförande i Karleby Camilla Wikman berättar att partiet – utanför Karleby – egentligen inte har någon representation i regionen.

– Vi konstaterade att vi behövde stärka vår egen position och gå in för ett valförbund, och då var Samlingspartiet ett naturligt val, säger Wikman.

För SFP:s del är kandidatrekryteringen avslutad i och med att man har nominerat alla sina 13 kandidater. Av dem är sex kvinnor och sju män.

SFP:s röda ballonger på valgatan.
Bildtext SFP:s ordförande i Karleby Camilla Wikman säger att Samlingspartiet är en naturlig samarbetspartner.
Bild: Yle/Nora Engström

Bland kandidaterna finns många bekanta namn, men även en del nya ansikten.

– Vi är glada över att kunna rekrytera också nya kandidater. Det är en väldigt positiv sak, säger Wikman.

Wikman säger att frågan om Kronobys vård är viktig i valet, inte minst ur ett svenskspråkigt perspektiv. Hon ser ändå inte att SFP ensamt bär ansvar för att lyfta upp Kronobyfrågan.

– Jag vet att alla partier ser det här som en viktig sak. Det är en väldigt viktig fråga för SFP, men samtidigt är den över huvud taget viktig för området, säger Wikman.

Samlingspartiet: Båda partierna gynnas

Tillsammans med SFP räknar Samlingspartiet med att få ihop en full lista i Mellersta Österbotten. Samlingspartiets kretsordförande i Österbotten Jesse Luhtala berättar att samarbetet med SFP gynnar båda parter.

– Vi har många gemensamma målsättningar i Mellersta Österbotten. Vi ansåg att vi på det här sättet kan säkerställa våra möjligheter att påverka beslutsfattandet i det kommande välfärdsområdet, säger Luhtala.

samlingspartiets logotyp på ett tält.
Bildtext Samlingspartiets kretsordförande Jesse Luhtala säger att man har många gemensamma målsättningar med SFP.
Bild: All Over Press

Även på Samlingspartiets kandidatlista finns såväl erfarna som nya politiker. Enligt Luhtala pågår ett generationsskifte inom partiet. Processen tog fart ordentligt inför kommunalvalet.

Luhtala säger att Samlingspartiet siktar på en jämn könsfördelning, men det kan hända att man landar på 55–45.

En av de största utmaningarna med kandidatrekryteringen har enligt Luhtala varit den allmänna vetskapen om välfärdsområdet och vilka beslut fullmäktige ska fatta.

– Fastän Soite är integrerat finns det ännu många frågetecken kring hur organisationen kommer att fungera, säger Luhtala.

Sannfinländarna har starkt stöd

Sannfinländarna har i nuläget över 40 nominerade kandidater i Mellersta Österbotten. Kretsordförande Timo Sillanpää berättar att målet är en full lista, men åtminstone 60 kandidater ska man få ihop.

Enligt Sillanpää är största delen av kandidaterna sådana som också ställde upp i kommunalvalet, men man har också hittat en del nya människor som vill vara med och påverka välfärdsområdet. På kandidatlistan finns fler män än kvinnor.

Perussuomalaiset mainostamassa Mikkelin kirkkopuistossa kuntavaalien alla vaalipäivänä.
Bildtext Sannfinländarna har ett starkt stöd i Mellersta Österbotten.
Bild: Juho Liukkonen / Yle

Sillanpää säger att man går in i välfärdsområdesvalet med en positiv inställning.

– Sannfinländarnas stöd är starkt i Mellersta Österbotten, så förutsättningarna inför valet är goda.

Enligt Sillanpää kommer förändringarna i Mellersta Österbotten att vara relativt små jämfört med andra välfärdsområden. Anledningen är att vårdsamkommunen Soite redan i stor utsträckning är uppbyggd enligt välfärdsområdets modell.

Sillanpää tror att en sak som kommer att diskuteras mycket är hur man bygger upp servicenätverket i regionen.

KD siktar på 50 kandidater

På Kristdemokraterna har man hittills fått ihop 25 kandidater. Enligt kretsordförande Hanna-Lea Ahlskog är det en bra bas.

– Förstås önskar vi fler kandidater, och vi tror nog att vi får det också.

Enligt Ahlskog ligger en realistisk slutsiffra någonstans kring 50 kandidater.

Av de kandidater som har nominerats hittills har de flesta kandiderat i val tidigare. På listan finns både äldre och yngre personer; hälften är kvinnor och hälften män.

Kristdemokraternas valflagga på valgata i Åbo.
Bildtext Kristdemokraterna siktar på 50 kandidater i Mellersta Österbotten.
Bild: Yle/Nora Engström

Också för KD:s del har en utmaning i rekryteringen varit att det är fråga om ett helt nytt val och människor är osäkra på hur saker och ting fungerar.

– Jag har sagt att i stort sett fungerar välfärdsområdet som en större kommun som har social- och hälsovården samt räddningsväsendet som sitt verksamhetsområde, säger Ahlskog.

Förutom närheten till och kvaliteten på social- och hälsovårdsservicen lyfter Ahlskog upp arbetsvälmåendet som en viktig fråga.

– Vi har brist på vårdare, och hur man får dem att trivas är en väldigt stor sak.

Motigt för De Gröna

För De Gröna har kandidatrekryteringen gått lite trögt. Enligt Jenna Alaspää som är ordförande för De Gröna i Mellersta Österbotten siktade man på att få ihop mellan 20 och 30 kandidater.

– Tjugo stycken kanske vi kommer upp till.

I nuläget har man nominerat 13 kandidater. De flesta är kvinnor.

Vit text med orden Vihreät De Gröna mot en grön bakgrund.
Bildtext De Gröna har haft det kämpigt att hitta kandidater.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Enligt Alaspää är valtröttheten en sak som påverkar intresset för att ställa upp som kandidat i välfärdsområdesvalet.

– I somras var det kommunalval, och nu kommer ett nytt val ganska snabbt på.

Alaspää lyfter särskilt upp tjänster för psykisk hälsa och service med låg tröskel som viktiga frågor.

Vänstern letar till slutet

Vänsterförbundet utnämnde sina första kandidater på sitt distriktsmöte i helgen. Sammanlagt 16 kandidater nominerades, varav 14 från Karleby.

Hälften av kandidaterna är kvinnor och hälften män.

Vsemmistoliiton toimisto Porissa.
Bildtext Vänsterförbundet nominerade sina första kandidater i helgen.
Bild: Mari Kahila / Yle

Roy Pietilä, ordförande för Vänsterförbundet i Karleby, säger att man inte har något klart mål i fråga om antal kandidater.

– Vi tar så många vi får. Vi brukar inte ha full lista, men vi letar ända till slutet och försöker få så många som möjligt, säger Pietilä.

Enligt Pietilä ligger tyngdpunkten på kandidater från Karleby. Också han lyfter upp vården i Kronoby som en viktig fråga.

Diskussion om artikeln