Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsk får snart en ny kommundirektör – politikerna eniga om Sorvanto som bästa kandidaten, trots gammalt groll i Ylöjärvi

Från 2021
Uppdaterad 30.11.2021 22:27.
En man i kostym tittar in i kameran.
Bildtext Jarkko Sorvanto ligger starkt till för posten som kommundirektör i Lappträsk.
Bild: Jussi Mansikka / Yle

Jarkko Sorvanto föreslås bli kommundirektör i Lappträsk. Kommunfullmäktige fattar det avgörande beslutet den 8 december. Partierna är nu överens om att Sorvanto är den bästa kandidaten för jobbet.

På måndagskvällen beslöt Lappträsk kommunstyrelse enhälligt föreslå för kommunfullmäktige att juris magister, politices kandidat Jarkko Sorvanto väljs till kommundirektör i Lappträsk.

– Jag är förstås glad och tacksam. Jag uppskattar högt det att man föreslagit mig som kommundirektör, säger Sorvanto.

Han ser många starka sidor i Lappträsk och vill utveckla dem vidare om han blir vald. Han har nyligen flyttat till Nyland och letade efter intressanta arbetsuppgifter i regionen. Då såg han annonsen om att Lappträsk söker kommundirektör.

Sorvanto är född 1978 och har fått sin högskoleutbildning vid Helsingfors universitet. Han började tidigare i år jobba som verkställande direktör för utvecklingsbolaget Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy i Ikalis.

Innan det var han stadsdirektör i Ylöjärvi under sex år.

Hus och bilar på båda sidor om en gata. Lappträsk centrum.
Bildtext Lappträsk kyrkby kommer att bli en välbekant plats för den nya kommundirektören.
Bild: Yle / Mira Bäck

Sammanlagt sökte 14 kandidater posten som Tiina Heikkas efterträdare. Sorvanto var en av sex kandidater som sedan intervjuades. Sju kandidater hade kallats på intervju, men en drog tillbaka sin ansökan.

Sorvanto talar både finska och svenska. Eftersom Lappträsk är en tvåspråkig kommun var språkkunskaperna ett av kriterierna för att kallas på intervju.

– På basis av intervjuerna och de handlingar vi har fått vad gäller meriter och utbildning så kom vi fram till att Jarkko Sorvanto är den bästa kandidaten, säger Kim Jordas som är styrelseordförande i Lappträsk.

Politikerna är rätt eniga

Yle Östnyland ringde upp ordförandena i de största partiernas fullmäktigegrupper för att känna dem på pulsen innan det slutliga valet den 8 december. De vi talat med verkar ganska eniga om att Sorvanto är ett bra val för posten.

Det största partiet i fullmäktige, SFP med 8 platser, väntar däremot med att kommentera valet innan fullmäktigemötet, berättar gruppordförande Göran Wallén.

Kommunhuset i Lappträsk.
Bildtext Kommunhuset i Lappträsk.
Bild: Matti Myller / Yle

Centern, med sina fyra ledamöter, är det näst största partiet i fullmäktige. Enligt gruppordförande Mika Sistola fanns stöd för två kandidater, men ledamöterna var rätt enhälliga om att Sorvanto är en bra kandidat.

– Vi diskuterade vem av de två som skulle vara ett bättre alternativ, men vi kom ganska bra överens, säger Sistola.

Han vill inte berätta namnet på den andra potentiella kandidaten, men säger att personen förmodligen är på reservplats ifall Sorvanto inte tar emot jobbet.

Samlingspartiets fullmäktigegrupp är eniga, enligt ordförande Arto Kujala.

– Vi tycker att Jarkko Sorvantos erfarenhet, kunnande och utbildning är väldigt passande för uppgiften. Som grupp stöder vi kommunstyrelsens förslag, säger Kujala.

Kommundirektörsvalet i Lappträsk avgörs snart, Sorvanto starkaste kandidaten

3:44

Lätt beslut för fullmäktige?

Alla fullmäktigepartier har haft en egen representant i gruppen som bekantat sig med och intervjuat kandidaterna. Representanten har sedan diskuterat kandidaterna med det egna partiets fullmäktigegrupp.

– Enligt vad jag har förstått ansåg alla grupper att Sorvanto är det bästa alternativet, också SDP, säger Sauli Silfvast som är gruppordförande för socialdemokraterna.

På basis av det kan man tänka sig att det inte blir en särskilt lång eller svår behandling av kommundirektörsposten när fullmäktige väl ska fatta beslut.

– Jag tror inte det blir så mycket diskussion, grupperna har gått igenom saken och fört vidare sina åsikter till intervjugruppen som enhälligt föreslog Sorvanto, säger Silfvast.

Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka. En leende kvinna under ett gult paraply.
Bildtext Lappträsks nuvarande kommundirektör Tiina Heikka meddelade i somras att hon slutar.
Bild: Matti Myller / Yle

Styrelsen, vars medlemmar till största delen utgjorde intervjugruppen, klubbade sedan enhälligt igenom förslaget.

Mika Sistola tror nog saken kommer att diskuteras i fullmäktige innan det slutliga beslutet tas.

– Men nog gissar jag att vi kommer att vara ganska enhälliga, säger Sistola.

Arto Kujala tycker det är svårt att uppskatta hurdan behandling det blir i fullmäktige. Han tror saken säkert kommer att diskuteras.

– Men själv tror jag inte det kommer några motförslag. Det får vi se, säger Kujala.

Debaklet i Ylöjärvi

Sorvanto har nyligen lämnat tjänsten som stadsdirektör i Ylöjärvi i Birkaland där han jobbade 2014 till 2021.

Sorvanto sade upp sig under en turbulent period med konflikter bland stadens förtroendevalda. Ett flertal ledande tjänsteinnehavare hade sagt upp sig under de senaste tre åren och stadsstyrelsen lät göra en utredning om ledarskapet i kommunen.

Utredningen, som gjordes av Arbetshälsoinsitutet, visade att man behövde förbättra bland annat informationsgången och behandlandet av resultaten från personalenkäten om välmående på jobbet.

Dessutom sades det att arbets- och ledarskapskulturen borde utvecklas så att mer fokus ligger på sakkännedom, försök och att våga pröva saker.

Sorvanto vill inte gå närmare in på händelserna i Ylöjärvi.

– Jag ville själv få nya utmaningar och därför sade jag upp mig, säger Sorvanto.

Han tror inte händelserna i Ylöjärvi påverkar hans agerande som kommundirektör i Lappträsk ifall han blir vald.

– Inte på det sättet, det är ju självklart att man får erfarenheter i alla tjänster man varit i. Jag har min stil att leda och fortsätter på samma sätt som hittills, säger Sorvanto.

Politikerna tror inte Ylöjärvi inverkar

Har ni varit medvetna om Ylöjärvidebaklet och har det påverkat processen?

– När Lappträsk började rekrytera ny kommundirektör lyftes flera viktiga kriterier upp: ekonomiskt kunnande, personalledning och att fortsätta utveckla kommunen. I vår grupp har vi inte fört den här diskussionen om Ylöjärvi. Jag vet inte hur djupsinnigt intervjugruppen har diskuterat saken, säger Sauli Silfvast.

Tror du händelserna i Ylöjärvi påverkar beslutet i Lappträsk?

– Jag tror att man i intervjugruppen har gått igenom vad det berodde på och vad slutresultatet var, och att man på basis av det kommit fram till att föreslå Sorvanto som första alternativ. Via det hoppas jag att det inte påverkar beslutet. Mer än det hoppas jag att saken inte påverkar hur något görs i kommunen, säger Silfvast.

Mika Sistola tror inte heller att händelserna i Ylöjärvi påverkar valet av kommundirektör i Lappträsk.

– Det tror jag inte, fast det säkert har diskuterats, säger Sistola.

Han tror inte det kommer att bli några ledarskapsproblem i Lappträsk.

Vägskylt från gränsen mellan Kymmenedalen och Nyland. På en skylt står det Nyland och under den Lappträsk.
Bildtext Kommundirektörskandidaten Jarkko Sorvanto har nyligen flyttat till Nyland.
Bild: Antro Valo / Yle

Arto Kujala var med i gruppen som beredde direktörsvalet och intervjuade kandidaterna. Han vill inte gå in på vad som sagts under intervjun med Sorvanto, men säger att man nog varit medvetna om händelserna i Ylöjärvi.

– När det är frågan om att fylla ett ämbete så fokuserar man på de kriterier för kompetens och kunnande som man satt upp och baserar tänkandet på de sakerna. Under intervjun tar de sökande förstås upp saker som de anser viktiga, säger Kujala.

Han påpekar att stads- och kommundirektörers uppgifter i allmänhet är sådana, att situationer där alla inte är överens kan uppstå i olika samfund och sammanhang.

– Själv förhåller jag mig ganska lugnt, säger Kujala.

Han påpekar att Sorvanto har flera års erfarenhet av att leda en relativt stor stad, så han har kunnandet som eftersökts.

– Jag tror att människor i allmänhet tar lärdom av sina upplevelser och händelser som det här, och att man försöker utveckla de sakerna som man fått feedback om. Det finns inga perfekta människor, säger Kujala.

Han tycker att det i Lappträsk överlag varit så att de förtroendevalda och ämbetspersonerna försöker hitta gemensamma lösningar och främja dem.

– Det är vår väg till att klara oss som bäst. Jag tror vi går vidare i god anda, säger Kujala.

Han tror inte heller att händelserna i Ylöjärvi påverkar beslutet om att välja eller inte välja Sorvanto till kommundirektör i Lappträsk.

– När den här saken så att säga har grävts fram och gjorts känd så väcker den säkert diskussion. Men man borde hålla huvudet kallt och tänka på kommunens mål och synvinklar samt på den valda personens utbildning och kunnande som en helhet, säger Kujala.

Diskussion om artikeln