Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo fortsätter investera i skolbyggen

Från 2021
Bild av byggarbetare som står i matsalen i Laurentiushuset.
Bildtext Flera skolor och daghem har fått ett nytt hem i Laurentiushuset, som var fem före färdigt i augusti. Men staden fortsätter investera i skolhus också framöver.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Lojo har gjort upp ett budgetförslag och en ekonomiplan under mycket osäkra förhållanden. Budgetarbetet har präglats av coronapandemin, som ännu fortsätter, och den kommande vårdreformen.

2022 blir en övergångsperiod för Lojo stads ekonomi, då man förbereder sig för vårdreformen som införs i januari 2023. Vårdreformen innebär att hälso- och socialvården överförs till det nya välfärdsområdet, så kommunernas ansvar och ekonomi blir mycket mindre.

I budgetförslaget är inkomstskattesatsen för nästa år 20,5 procent, det vill säga den hålls på samma nivå som i år.

Lojo räknar med skatteinkomster på 207,2 miljoner euro och statsandelar på 87,1 miljoner euro år 2022.

Lånestocken växer med 12,75 miljoner euro, och blir 4 487 euro per invånare.

Lojo stad gör stora investeringar i skolbyggen. 2022 investerar Lojo 5,2 miljoner euro i byggandet av Järnefeltin koulu i Virkby och 7 miljoner euro i Lohjan lukio.

Nettoinvesteringarna för 2022 är 33 miljoner euro.

Lojo stadsstyrelse behandlade budgetförslaget på måndag (29.11.) Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om budgeten på sitt möte den 15 december.

Diskussion om artikeln