Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs budget visar nästan två miljoner på plus – nu satsar staden på barn och unga

Från 2021
Uppdaterad 30.11.2021 21:19.
Raseborgs stadshus med juldekorationer vid ingången.
Bildtext Stadshuset i Raseborg är smyckat inför julen. Stadens personal kan i nästa år vänta sig en extra femtiolapp som tack för att man orkat under pandemin och ekonomiskt svåra tider.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ekonomin ser ljusare ut för Raseborg. I budgeten för nästa år vill man satsa framför allt på hållbarhet och på barn och unga.

Raseborgs stads budgetar har de senaste åren präglats av besparingar och åtstramningar. I budgeten för år 2022 finns det ändå rum för satsningar. Barn och ungas välmående lyfts fram som en prioritet.

– Vi vill hörsamma barn och ungas nödrop och satsa mer resurser på förebyggande arbete, säger stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm (SFP).

I nästa års budget finns resurser för en ungdomsarbetare till, nya tjänster till missbrukarvården, familjetjänsterna och småbarnspedagogiken. Staden reserverar medel för hyresbidrag till skejthallen som planeras i reningsverket i Billnäs.

Adjö till underskottet

Budgeten för år 2022 väntas ge ett överskott på knappt 1,8 miljoner euro.

Kommunalskatten hålls på 22 procent och fastighetsskattesatserna är också oförändrade.

– Även om budgeten för år 2022 är återhållsam har vi nu möjlighet att göra en del satsningar, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Han lyfter fram stora pågående investeringar som skolcentret i Svartå, kulturhuset Fokus i Karis och korsningen vid riksväg 25 i Läpp.

– Det är nödvändiga investeringar. Vi har tidigare varit återhållsamma med investeringar men nu när ränteläget är lågt har vi möjlighet att verkställa investeringar.

Vy över korsningen i Läpp där en tillfällig omväg byggts.
Bildtext Vägarbetena i Läpp finansieras gemensamt av Raseborgs stad och av finska staten.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Andra stora investeringar i budgeten är tillverkningsköket vid Ekenäs högstadium, ny brandstation i Tenala, muddring och kajarbeten vid Södra viken och investeringar i nya vattenledningar och solpaneler för affärsverket Raseborgs vatten. Stadens lokaler på Raseborgsvägen 5 och Mariahemmet renoveras också.

Investeringarna i budgeten för 2022 uppgår till drygt 12 miljoner euro.

Investeringarna gör att stadens lånebörda växer med över sju miljoner euro och landar på drygt 121 miljoner euro.

Hållbart på flera sätt

Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm upplever trots allt att budgeten präglas av hållbarhet på många fronter. Det handlar om ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet.

– Det är positivt att vi kan göra satsningar. Budgeten andas framtidstro även om vi försöker hålla i pengarna också i fortsättningen också, säger Westerholm.

Anita Westerholm.
Bildtext Budgeten för år 2022 är den första för Anita Westerholm som stadsstyrelseordförande.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Staden reserverar pengar för fortsatt klimatarbete med hjälp av en hållbarhetskoordinator som har som uppgift att främja hållbar utveckling i staden.

Staden anställer också en välfärdskoordinator som ska sköta samarbetet mellan staden och det kommande välfärdsområdet.

Klädpeng och medborgarbudget

Den omtalade klädpengen för småbarnspedagogiken godkändes också av stadsstyrelsen och i budgeten reserveras nu 22 000 euro för kläder för dem som jobbar på daghem.

En annan investering som syftar till att involvera stadens invånare i beslutsfattandet är satsningen på en medborgarbudget.

Staden reserverar 50 000 euro som ska användas till satsningar som invånarna själv initierar. Invånare får komma med förslag och sedan delta i en omröstning där bästa förslag vinner.

Detaljerna om hur det går till i praktiken är ännu under planering. Syftet är att göra medborgarna mer delaktiga i beslutsfattandet.

Personalen belönas

På stadsdirektörens initiativ föreslås också att stadens personal belönas med 50 euro per anställd. Det innebär en sammanlagd summa på 95 000 euro. Personalens arbetshälsa ska prioriteras.

- Jag vill tacka hela organisationen för att vi klarat den ekonomiska situationen i all synnerhet nu under pandemin, säger Lundqvist.

Nöjd stadsdirektör

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att orsaken till att man kunnat satsa lite extra i år är att skatteinkomsterna blev en aning högre än väntat. Han är också lättad över att hans sista budgetberedning innan pensioneringen i nästa är blev den lättaste.

– De besparingar och effektiveringar vi hittills gjort har burit frukt.

När Raseborg bildades hade staden ett underskott på 25 miljoner. Det har gått upp och ner men prognosen för det här året är ett överskott.

Det är ändå inte utan möda man nu kan säga adjö till det långa kumulativa underskottet.

– Vi förde samarbetsförhandlingar 2020 och har varit tvungna att göra avkall på en del service. Nu känns det ändå rätt bra om budgeten godkänns av fullmäktige.

Budgeten för år 2020 behandlades i måndags (29.11.2021) av stadsstyrelsen och ska ännu godkännas av stadsfullmäktige den 13 december.

Diskussion om artikeln