Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Bokrecension: Alexander Öhman debuterar med existentiell thriller om skuld och ansvar i republiken Finland

Från 2021
Författaren Alexander Öhman ser ut genom ett fönster.
Bildtext Alexander Öhman debuterar med en existentiell thriller och idéroman.
Bild: Scriptum förlag

Alexander Öhmans debutroman Genomlyst är såväl en existentiell thriller som en idéroman där författaren skildrar såväl en man och hans onda samvete som ett samhälle utan samvete.

Jag har inte räknat hur många gånger ord som ljus eller lysa förekommer i romanen Genomlyst, men det är många.

Vi har det flödande ljuset som lyser genom ett oändligt mörker, två blickar som möts i ett stilla ljus en midsommarafton eller ljuset som lyser igenom en tunn porslinskopp.

Ljuset som kunskap och upplysning, sanningens ljus som kan tränga igenom alla chimärer och genomlysa all förljugenhet, ljuset som förmår skingra all oro och ångest.

Ljuset är av central betydelse i Alexander Öhmans debutbok som tar sin början i december 2016 och slutar ett år senare i december 2017, året då Finland firar 100 år av självständighet.

En existentiell thriller

Vi har en jagberättare/författaren som en dag blir indragen i ett märkligt och förbryllande händelseförlopp som han inte kan styra över.

En dag råkar han på en man, Holger Erholtz, som räcker honom en bok – Bröderna Karamazov av Fjodor Dostojevskij. Inuti boken finns ett dokument med kyrilliska bokstäver som visar sig vara en kvinnas och ett barns identitetshandlingar.

Från denna stund är livet inte längre sig likt. Det visar sig nämligen snart att dokumentet är ett hett eftertraktat byte och jagberättaren dras in i en räcka skeenden som till en början verkar vara slumpmässiga och disparata men som så småningom visar sig vara tätt sammankopplade.

Det handlar om såväl internationell penningtvätt och smuggling som ljusskygg business och människohandel.

Omslaget till Alexander Öhmans bok Genomlyst.
Bild: Scriptum förlag

Brist på ansvar och medkänsla i republiken Finland

Alexander Öhman är doktorand i filosofi och skriver för närvarande på en avhandling om Dostojevskijs Idioten.

I Genomlyst finns många resonemang som för tankarna till Dostojevskijs litterära universum och de frågor som han tog fasta på i sitt skrivande – moraliska och djupt existentiella frågor om synd och skuld, försoning, ansvar och medkänsla.

Ett centralt tema i Genomlyst är att ge röst åt alla dem som av olika anledningar befinner sig i marginalen, som rör sig i samhällets skuggvärld. De som längtar efter att bli synliggjorda och välkomnade in i värmen.

Romanen skildrar ett Finland som firar jubileumsår med pompa och ståt – på tidningarnas kultursidor lyfter man fram böcker med anknytning till självständighetsjubileet och på teaterscenen vill man uppmärksamma den hundraåriga republiken med en lämplig uppsättning.

Samtidigt som republiken rustar till fest ökar såväl konflikterna som klyftorna ute i samhället, och polariseringen mellan olika politiska synsätt tilltar.

I Genomlyst försöker Alexander Öhman skildra olika aspekter av samhället genom att lyfta fram folk med makt (poliser, bankirer) – människor som nödgas rannsaka sitt samvete och som kan bli tvungna att fatta beslut som strider mot deras egna eller andras moraliska övertygelser.

Folk med moral (präster) – barmhärtiga samariter som i rättvisans och medmänsklighetens namn sätter sig själva på spel. Folk med ordet i sin makt (teaterregissörer, författare) – människor som ger alla dem som tystats ner en röst.

Och inte minst, folk utan makt – människor som blivit tvungna att fly från sina hemländer och som hoppas på rättvisa och medmänsklighet, men möts av misstro och missunnsamhet.

Jagberättaren beundrar dem som osjälviskt och med hög risk för sin egen säkerhet hjälper människor i nöd, men själv är han oförmögen (ovillig?) att verkligen göra någonting för att lindra andras smärta och sorg. Han är och förblir en outsider, en iakttagare.

Tungt tankegods

Alexander Öhman rör sig med tungt tankegods och han låter författarjaget bli ett slags språkrör för olika filosofiska resonemang om bl.a. lidande och utsatthet, om verklighetens förhållande till fiktionen och författarens ansvar i en tid av splittring och sönderfall.

Resonemang som ibland växer till små miniföreläsningar och som kan kännas lösryckta och inte tillräckligt väl inarbetade i den övriga texten.

Genomlyst är såväl en existentiell thriller som en idéroman där Alexander Öhman skildrar såväl en man och hans onda samvete som ett samhälle utan samvete.

Romanen vill mycket, men dessvärre vill alla delar inte riktigt smälta ihop till en helhet. Berättelsen drar åt lite olika håll och helheten känns spretig och otydlig. En del gestalter och händelser blir alltför skissartade och deras roll i berättelsen känns alltför vag och diffus.