Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen enig om att fler åtgärder behövs i och med det försämrade epidemiläget – EU efterlyser snabbstart för tredje vaccindos

Från 2021
Uppdaterad 01.12.2021 06:20.
Minister Krista Kiuru står utanför Ständerhuset i vinterkläder och munskydd och kommenterar dagens samtal i Ständerhuset.
Bildtext Minister Krista Kiuru kommenterar tisdagens förhandlingar i Ständerhuset.
Bild: Lehtikuva

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru säger (SDP) att epidemiläget i Finland klart försämrats och att man vid tisdagens regeringsförhandlingar i Ständerhuset var eniga om lägesbilden och behovet av ökade åtgärder.

Kiuru sa efter regeringens möte att läget i Finland har varit rätt besvärligt redan en tid. Det återspeglas i att sjukhusbelastningen ökat redan i flera veckor.

Det pågår enligt Kiuru en kapplöpning i Finland mellan deltavarianten och vaccinationstäckningen som inte hållit jämna steg med viruset.

Vad den nya omikronvarianten beträffar sa Kiuru att vi än så länge vet ganska lite om den. Enligt Kiuru kan regeringen inte vänta på mer information, utan man måste förbereda sig för även för de värsta scenarierna.

I det här skedet vill regeringen på alla sätt fördröja att att omikron snabbt sprids till Finland. Gränssäkerheten spelar en viktig roll där, påpekade Kiuru.

Social- och hälsovårdsministeriet har enligt Kiuru beredskap att på torsdag lägga fram ytterligare åtgärder som regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård kan ta ställning till med anledning av omikronvarianten.

Enligt regeringen bekämpas epidemin bäst genom att höja vaccinationstäckningen och genom att förbättra människors vaccinationsskydd.

EU:s hälsning: Ta genast i bruk den tredje dosen

Kiuru säger att EU:s hälsokommissionär i ett brev uppmuntrar Finland att genast börjar vaccinera finländare med en tredje dos av coronavaccin.

– Vi är delvis på efterkälken i fråga om en tredje dos och snabba åtgärder behövs, sa Kiuru.

För närvarande erbjuds 60-plussare och personer i riskgrupper en tredje dos coronavaccin i Finland. Finländska experter väntas på onsdag komma med ett ställningstagande om vaccinationer för 5–11-åringar samt en utvidgning av den grupp finländare som erbjuds en tredje dos.

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att ge regionerna anvisningar om att vidta ännu striktare åtgärder baserade på smittskyddslagen. Det innebär restriktioner som berör fler evenemang än hittills.

Genom att använda covidintyg omfattas man inte av restriktionerna förutsatt att man är vaccinerad mot coronaviruset.

Regeringen stöder att man utvidgar användningen av covidintyg. Enlig regeringens förslagsutkast kan verksamheter kräva covidintyg av 16 år fyllda personer.

Covidintyg kan inte krävas på ställen som bibliotek, inom social- och hälsovården samt i matbutiker.

Mer distansarbete

I epidemins spridningsområden tar man på nytt i bruk den nationella rekommendationen om distansarbete.

Enligt Kiuru kan regeringen dra i nödbromsen om de nu aktuella nya åtgärderna inte ger önskad effekt inom två–tre veckor.

Det skulle innebära att coronaåtgärderna återigen skulle slås fast på det nationella planet, inte som nu då besluten fattas i regionerna.

En återgång till nationell styrning skulle ta bort möjligheten att undvika restriktioner med hjälp av covidintyg. Även strängare åtgärder kan vid behov bli aktuella.

Källor: Livestream, Statsrådet, Yle Uutiset, STT