Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hundratusentals hektar av de finländska skogarna behöver skyddas – kostar miljarder euro, visar utredning

Från 2021
Uppdaterad 01.12.2021 09:51.
Ilmakuvassa metsää pääkaupunkiseudulla.
Bildtext 1,5 miljoner hektar skog ska vara skyddad i vårt land senast år 2030.
Bild: Silja Viitala / Yle

Att skydda sina skogar är ett av sätten som Finland kunde bidra till EU:s strategi för biologisk mångfald, det visar en färsk utredning. Det här projektet skulle ändå komma att kosta flera miljarder euro.

Enligt EU:s strategi ska 30 procent av EU:s land- och havsområden vara rättsligt skyddade, och av dem ska minst en tredjedel, alltså 10 procent, vara strikt skyddade.

Förutom det här ska alla gamla naturskogar skyddas. Suomen Luontopaneeli föreslår nu i sin rapport att man i Finland skulle göra klokast i att uppnå de här målen genom att skydda skog, och framför allt satsa på gammal skog.

Enligt utredningen börjar det nu vara brist på gammal skog i vissa delar av vårt land, till exempel södra Finland kommer att behöva hjälp på traven för att nå målet.

Luontopolku järven äärellä Nuuksion kansallispuistossa.
Bildtext Södra Finland har minst gammal skog och där behöver även lite yngre skogar skyddas.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

För att uppnå EU:s mål borde våra landskap se till att omkring en tredjedel av deras skogsområden skyddas rättsligt, och att en tiondel skyddas strikt.

– En uppdelning landskapsvis gör det mest rättvist för befolkningen i hela landet. Det här skulle också betyda att man tryggar tillgången till skog och grönområden för alla medborgare. Det här främjar samtidigt finländarnas hälsa och välmående, säger Suomen Luontopaneelis ordförande Janne Kotiaho.

Brist på gammal skog i södra Finland

Mest skyddad skog finns det i dagens läge i norra delarna av landet, medan det i södra Finland finns så lite gammal skog kvar att det inte räcker till för att uppnå målet på 30 procent. Det här betyder att man i söder istället måste skydda yngre skogar.

För tillfället omfattas endast omkring tre procent av skogarna i södra Finland av ett strikt skydd och för att uppnå en större procent börjar man med att bättre skydda de skogar i regioner som ägs av staten.

Vad räknas som en gammal skog beror på regionen. I Södra Finland räknas 120-årig barrskog som gammal, för lövskogar räcker en ålder på 100 år för att räknas som gammal.

I norra Finland finns mer gammal skog och där ses en 160-årig barrskog som gammal, medan en lövskog som funnits i 120 år är gammal.

Totalt ska omkring 1,5 miljoner hektar skog skyddas i vårt land i framtiden.

Enligt rapporten kan man ändå inte enbart satsa på skogarna. I fall vi vill trygga den biologiska mångfalden i vårt land också i framtiden måste man skydda andra havs- och landområden enligt samma målsättning.

Kaksi pihlajaa on kaartunut lahoavien puiden ylle.
Bildtext Skogarna är viktiga också för medborgarnas välmående.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Om man ska nå de här målsättningarna så kommer det ändå att kosta för samhället. Enligt utredningen kommer prislappen att landa på 6,8 miljarder euro under en period fram till år 2030.

Kotiaho konstaterar att det ändå är viktigt att Finland uppnår målet på 30 procent skyddade skogar år 2030.

EU:s mål är gemensamt, och uppnår Finland inte 30 procent, måste någon annan överprestera för att kompensera, så vi når tillsammans det gemensamma målet.

Diskussion om artikeln