Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart väljer vi vem som ska bestämma om vården – västnyländska politiker hoppas folk röstar på kandidater från den egna hemorten

Uppdaterad 13.01.2022 13:30.
En ettåring fotad bakifrån, hen håller i en plastleksak.
Bildtext Just nu ansvarar din egen kommun för till exempel barnrådgivningen. Från och med 2023 sköts den av Västra Nylands välfärdsområde.

Hur kommer väljarna att rösta i välfärdsområdesvalet i januari? Röstar de lokalt eller utanför sin egen hemkommun? Det är frågor som kandidater i valet funderar på just nu.

I valet den 23 januari väljer du bland kandidater som vill påverka social- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige. Det är i fullmäktige, men även i nämnder och sektioner, som politikerna bestämmer om den vård som du får från och med 2023.

Rekryteringen är i full gång och den 14 december ska kandidaterna vara klara.

Lätt att rekrytera kandidater i Västnyland

Sirkka-Leena Holmberg, styrelsemedlem i Finlands svenska socialdemokrater (FSD) och ordförande för Karis-Billnäs socialdemokrater, säger att rekryteringen gått förvånansvärt lätt inom FSD.

Samma sak upplever Samlingspartiets kandidat Maria Koroma-Hintikka i Sjundeå och Stephan Horn som är ordförande för Svenska folkpartiets lokalavdelning i Hangö.

– Vi har väntat så länge på reformen så jag tror alla vill vara med och se till att den lyckas, säger Sirkka-Leena Holmberg. Då ställer de upp och vill dela med sig av sitt kunnande.

Sirkka-Leena Holmberg.
Bildtext Sirkka-Leena Holmberg från Karis vill ställa upp som FSD:s kandidat i välfärdsområdesvalet för att kunna påverka hur vården sköts i framtiden.

Det är svårt att veta hur väljarna kommer att rösta i det här valet som är nytt och dessutom är en stor valkrets. Väljarna kan rösta på kandidater från Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Hur borde de svenskspråkiga väljarna göra; rösta på FSD eller på någon inom hela partiet?

– Jag tror inte det är någon skillnad hur man röstar, men det är viktigt att tänka på det svenska språket i Västnyland, säger Sirkka-Leena Holmberg.

Västra Nylands välfärdsområde har också som uppgift att utveckla de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet.

"Vi får en representant från Hangö om vi kämpar"

Stephan Horn, styrelseordförande för SFP:s lokalavdelning i Hangö, är en av de många personer som jobbar med att hitta kandidater och locka väljare till valurnorna.

Han hoppas att Hangöborna i första hand röstar på en SFP-kandidat från Hangö och inte på en kandidat från resten av valkretsen.

Prognoser visar att det är stor risk att varken Hangö eller Sjundeå får in en representant från den egna hemorten i välfärdsområdets fullmäktige.

– Det beror på hur folk röstar. Det största jobbet kommer att bli att få folk att rösta, men jag tror att vi får en representant från Hangö om vi kämpar, säger Stephan Horn.

Koroma-Hintikka tror på fullmäktigeledamot utanför Esbo

Det är jättesvårt att säga vem som blir invald från Samlingspartiet i vår del av välfärdsområdet, säger Sjundeåbon Maria Koroma-Hintikka.

– Alla som jobbar hårt har möjlighet att bli invalda, men jag kan inte säga något namn.

Maria Koroma-Hintikka.
Bildtext Det var ganska lätt att få kandidater från Samlingspartiet i Sjundeå till välfärdsområdesvalet, säger Maria Koroma-Hintikka.

Hur troligt är det att Samlingspartiet får en representant i fullmäktige utanför Esbo?

– Jag tror att vi får någon utanför Esbo, men jag vet inte vem det blir.

Arbetsinsatsen kommer att vara krävande i nämnder och sektioner, men möjligheten att påverka är stor

― Stephan Horn, SFP i Hangö

Maria Koroma-Hintikka tror att Sjundeåborna kommer att rösta på kandidater från både Sjundeå och hela valkretsen.

– En del röstar alltid på en och samma kandidat från Sjundeå. Vi ska minnas att vi nu inte röstar bara inom den egna kommunen, utan vi får rösta på vem som helst i hela Västnyland. Därför jobbar vi tillsammans och åker runt och träffar folk i andra kommuner.

Borde de Sjundeåbor som stöder Samlingspartiet rösta på en kandidat från Sjundeå?

– Det får var och en bestämma själv. Esbo kommer att få många platser, men vi andra känner vårt område bättre, så det blir viktigt att fundera på hela området i fullmäktige.

Behöver Hangö kvoter?

Stephan Horn tycker att mindre orter borde ha fått en kvot så att även de har en representant i fullmäktige.

– Vi är ute på en udde där vår hälsocentral och hela vårdsystemet fungerar rätt bra. Jag är orolig för att det inte får finnas kvar efter att välfärdsområdet tar över social- och hälsovården. Därför är det otroligt viktigt att Hangö får vara med och bestämma, för jag tror att alla drar lite hemåt och det kan vara svårt för andra att jobba för Hangö i det långa loppet.

Stephan Horn.
Bildtext Hangöbon Stephan Horn hör till dem som arbetar med att få kandidater till välfärdsområdesvalet.

Stephan Horn konstaterar också att Hangö med cirka 8 000 invånare växer sommartid med drygt 8 000 fritidshangöbor, varav en del är till exempel från Esbo som kommer att få många representanter i välfärdsområdets fullmäktige.

– Många av fritidshangöborna bor här största delen av året. Dessutom har vi dem som jobbar på distans.

Det viktigaste är att få med raseborgare i olika beslutsorgan

― Sirkka-Leena Holmberg, FSD i Karis

Horn säger att även de som inte är Hangöbor är beroende av vård om det sker till exempel en olycka.

– Vården är en viktig service även för dem. Jag tycker att vi kan förvänta oss att de i fullmäktige ställer upp för Hangö.

Svårt gissa hur väljarna röstar

Sirkka-Leena Holmberg konstaterar att det är svårt att gissa hur väljarna kommer att rösta då valet sker för första gången. Kommer de att välja en socialdemokrat från Raseborg eller från en annan del av valkretsen?

– Raseborg är Nylands mest socialdemokratiska kommun, vilket visar att SDP har starka rötter här. Det stödet behöver vi nu i valet. Det viktigaste nu är att så många som möjligt röstar.

Holmberg tror att väljarna kommer att rösta på en kandidat som de känner. Men hon kan inte säga om SDP får en representant från Raseborg i välfärdsområdesfullmäktige.

– Det vet jag inte, men det viktigaste är att få med raseborgare i olika beslutsorgan. Nu väljer vi fullmäktige, men det finns nämnder och sektioner i det nya välfärdsområdet där det behövs folk. Arbetet görs också i nämnder och sektioner.

Viktigt få plats i nämnder

Stephan Horn ser det också som viktigt att Hangö får representanter i nämnder och sektioner.

– Arbetsinsatsen kommer att vara krävande i nämnder och sektioner, men möjligheten att påverka är stor. Det är ju där som det beredande arbetet görs.

Målsättningen är mer eller mindre densamma, men vägen dit kan vara väldigt olika

― Maria Koroma-Hintikka, Samlingspartiet i Sjundeå

Välfärdsområdesfullmäktige kommer att bestå av 79 ledamöter och det är klart att Esbo kommer att ta en stor del av platserna. Enligt beräkningar utgående från sommarens kommunalval kan Lojo, Raseborg och Ingå få platser i fullmäktige, men Sjundeå och Hangö riskerar att bli utan.

Sirkka-Leena Holmberg och Stephan Horn säger att efter valet måste de invalda samarbeta och inte endast se till partigränser för att Lojo, Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö ska få sin röst hörd.

– Det är klart att vi samarbetar över partigränserna då det gäller en så viktig sak som social- och hälsovården. Det gör vi redan, till exempel inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt där vi alla drar åt samma håll, säger Holmberg.

Vägen till målet kan variera

Maria Koroma-Hintikka betonar flera gånger att samarbete blir viktigt i fullmäktige för att få den delen som finns utanför Esbo uppmärksammat. Är det då någon skillnad vilka partier som finns representerade i fullmäktige, om samarbete ändå är a och o?

– Visst är det viktigt med partier, säger Koroma-Hintikka. Målsättningen är mer eller mindre densamma, men vägen dit kan vara väldigt olika. Det är viktigt att få in samlingspartister i fullmäktige så att vi får bra service utan att inkomstskattesatsen höjs.

Diskussion om artikeln