Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland väntas snart besluta om coronavaccinationer för barn i 5–11-årsåldern – vaccinerna kan börja levereras redan under julveckan

Ett barn får en dos coronavaccin.
Bildtext I till exempel USA vaccinerar man redan yngre barn.

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) träffas på onsdag för att diskutera hur Finlands coronavaccinstrategi ska fortgå. Nya rekommendationer om vaccineringar för yngre barn och en tredje dos för åtminstone en del av befolkningen väntas på torsdag.

Expertgruppen för vaccinfrågor väntas ge ett utlåtande i de här frågorna till Social- och hälsovårdsministeriet och därefter ska statsrådet fatta ett slutligt beslut om en ny rekommendation.

Del av pandemibekämpningen

Frågan om att vaccinera också yngre barn aktualiserades då Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förra veckan godkände Pfizer-Biontechs coronavaccin för barn i åldern 5–11.

För tillfället erbjuder Finland coronavaccinet till personer som fyllt 12 år, men det kunde också vara nödvändigt att vaccinera yngre barn. En viktig orsak är pandemibekämpningen.

Under pandemins gång har ungefär 15 procent av fallen konstaterats bland barn under 12 år, uppger Institutet för hälsa och välfärd (på finska). Fyra procent av smittorna finns bland barn i åldrarna 0–4 år och 11 procent bland barn i 5–11 års ålder.

Just nu är det mest ungdomar under 20 år som insjuknar i covid-19. Fallen är speciellt många bland barn under 10 år.

En sjukskötare i munskydd vaccinerar en person som också bär munskydd.

Expert ger fem orsaker till att antalet coronafall ökar just nu

Lite fler vaccinerade skulle halvera sjukvårdsbehovet.

Även om barn ofta får lindriga symtom kan de smitta andra. Bland annat Eeva Ruotsalainen, som är biträdande överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, anser att flera olika åtgärder behövs för att tygla pandemin.

I tisdagens A-studio uppgav hon att man utöver munskyddsrekommendationer och restriktioner behöver höja vaccinationstäckningen i befolkningen.

– Vi måste hela tiden höja vaccintäckningen för den första, andra och tredje dosen och vaccinera barn.

Eeva Ruotsalainen potrettikuvassa meilahden sairaalan pääaulassa.
Bildtext HUS biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Barn får allra oftast lindriga coronasymtom men man har också konstaterat allvarliga coronainfektioner hos barn, vilket krävt sjukhusvård. Allvarliga infektioner är ändå ovanliga. Sedan slutet av oktober har mindre än fem barn under 12 år behövt intensivvård.

Flera länder vaccinerar redan barn

Om den finländska expertgruppen rekommenderar vaccinet också för barn i åldrarna 5–11 år så kommer Finland sälla sig till ett flertal andra länder. I åtminstone USA, Kanada och Israel har man gett grönt ljus för att vaccinera yngre barn. Också Australien börjar vaccinera barn i de här åldrarna i januari.

I Europa har vaccineringar av yngre barn också kört igång och flera länder funderar kring samma frågor som den finländska expertgruppen.

Åtminstone Österrike och Slovakien har börjat vaccinera barn i åldrarna 5–11 år. Också Italien tänker börja vaccinera yngre barn i början av december. Tyskland börjar sannolikt erbjuda coronavaccin till barn i de här åldrarna senast i mars 2022.

Huvudvärk och värk i armen vanliga biverkningar

Läkemedelsmyndigheten EMA:s rekommendation om att vaccinera 5–11-åringar innebär i praktikten att man nu anser att vaccinet undersökts tillräckligt och att det är lämpligt att använda också bland yngre barn. Bland annat finländska barn under 12 år har deltagit i coronavaccinstudier.

Enligt EMA har liknande biverkningar konstaterats hos barn som hos de äldre åldersgrupperna.

I USA är den vanligaste biverkningen bland 5–11-åringar värk vid injektionsstället. Man har också konstaterat bland annat rodnad och svullnad vid injektionsstället samt trötthet, huvudvärk och muskelvärk. Allvarliga biverkningar har än så länge inte konstaterats bland barn.

Lapsi rokotetaan.

I Finland har man sedan juni rekommenderat att 12–15-åringar som hör till riskgruppen ska vaccinera sig och från och med augusti att alla över tolv år ska ta vaccinet.

Fram till mitten av november har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea mottagit 306 anmälningar om biverkningar (på finska). De vanligaste biverkningarna är feber, huvudvärk, trötthet, reaktioner vid injektionsstället, ont i den del av kroppen som vaccinerats, illamående, olika hudreaktioner och förstorade lymfkörtlar.

Vaccinationer kör igång tidigast vid jul

Även om expertgruppen för vaccinfrågor skulle rekommendera att Finland börjar vaccinera barn så räcker det ännu ett tag innan det blir verklighet. Först lämnar expertgruppen in sitt utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet och därefter ska statsrådet fatta ett slutligt beslut om en ny rekommendation.

Biontech-Pfizer-vaccindosen är mindre för yngre barn än den är för vuxna. För 5–11 år gamla barn anses en dos på 10 milligram vara lämplig, vilket är ungefär en tredjedel av den dos som ges till dem som fyllt 12 år.

Mia Kontio Lauttasaaressa.
Bildtext Mia Kontio säger att vaccinationer av 5-11-åringar sannolikt börjar i januari.

Enligt Mia Kontio på Instiutet för hälsa och välfärd väntar de allra flesta länderna i Europa på att en produkt som är specifikt riktad till barn ska komma ut på marknaden. En del länder har ändå börjat vaccinera redan nu på grund av försämrat coronaläge.

– Till exempel Österrike har vaccinerat yngre barn med de vuxnas preparat, säger hon till Yle Uutiset.

Enligt Kontio har Pfizer-Biontech meddelat att man eventuellt skulle kunna börja leverera vaccinet riktat till yngre barn under julveckan.

– Även om ett beslut skulle fattas så får man vänta med att inleda vaccinationerna tills ett preparat som är lämpligt för barn har anlänt. En stor del av åldersgruppen är skolbarn och en stor del av kommunerna kommer säkert att genomföra vaccinationerna i skolorna när de öppnar igen efter jullovet.

Mer information och lov av vårdnadshavare samlas in senare när man vet mer om vaccinationerna av barn. Kontio uppskattar att vaccinationerna kör igång på allvar i mitten av januari.

Tredje dos också på agendan

Omsorgsminister Krista Kiuru uppgav på tisdagskvällen att EU:s hälsokommissionär i ett brev uppmuntrar Finland att genast börjar vaccinera finländare med en tredje dos coronavaccin.

– Vi är delvis på efterkälken i fråga om en tredje dos och snabba åtgärder behövs, sa Kiuru.

Minister Krista Kiuru står utanför Ständerhuset i vinterkläder och munskydd och kommenterar dagens samtal i Ständerhuset.
Bildtext Minister Krista Kiuru mötte media på tisdagskvällen efter diskussionerna om Finlands coronavirushantering.

För närvarande erbjuds 60-plussare och personer i riskgrupper en tredje dos coronavaccin i Finland. Finländska experter väntas i dag, onsdag, diskutera en utvidgning av den tredje dosen och informerar om sin rekommendation på torsdag.

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rekommenderar att alla vuxna ska få en tredje dos, men att personer över 40 år ska ges prioritet. Finland väntas också följa den linjen.

Texten bygger delvis på Yle Uutisets Suomessa valmistaudutaan päättämään 5–11-vuotiaiden koronarokotuksista – rokotteiden toimitukset saattavat alkaa jo jouluviikolla skriven av Marica Paukkeri.