Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes investerar friskt nästa år och lånebördan ökar – ekonomidirektören trots allt nöjd med budgeten

Från 2021
En stor byggnad under byggnadsskedet.
Bildtext Högstadieskolan i Närpes ska stå klar nästa år. I somras hade man redan kommit en bit på vägen.
Bild: Yle/Juho Teir

Ekonomin i Närpes är fortsättningsvis god och även nästa år kommer staden att budgetera för ett litet överskott. Den ökande lånebördan är dock ett litet orosmoment.

Stadsstyrelsen i Närpes presenterade sitt budgetförslag på tisdagen med ett överskott på knappt 500 000 euro. Då även prognosen för i år visar ett lite större överskott än budgeterat så kan man konstatera att de ekonomiska utsikterna i staden ser ut att ligga på en bra grund.

– Budgeten ser ganska bra ut egentligen. Vi hade en ram som vi fastställde i september i fullmäktige och alla nämnder kommer väldigt nära den här ramen, säger ekonomidirektören Kent-Ole Qvisén.

– Vi har osäkerhetsmomentet med välfärdsområdets budget och nivån där, men vi tycker att den är helt okej. Så vi måste nog vara nöjda.

På investeringssidan ligger man på en lite för hög nivå för nästa års del, då högstadieskolan ska bli färdig och en tillbyggnad planeras till något av daghemmen i centrum. Totalt kommer investeringskostnaderna för nästa år att ligga på 13,5 miljoner euro.

– Men 2023 kommer vi ner till knappa sex miljoner och 2024 ligger vi på sju miljoner. Så det är en någorlunda bra nivå bara den hålls där, säger Qvisén.

Närpes ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén i stadshuset.
Bildtext Ekonomidirektören Kent-Ole Qvisén är nöjd med budgeten för nästa år.
Bild: Kjell Lindroos

Staden satsar också på väginfrastrukturen. Två miljoner euro ska läggas på gator, vägar och olika anslutningar, vilket är ungefär en miljon mer än normalt. Till exempel byggandet av Skarpängsvägen kommer att medföra lite extra kostnader.

– Staten betalar nog den, men så har vi en massa anslutningar som vi betalar för, så det föranleder en del kostnader för staden också. Tanken är att den ska börja byggas i början av nästa år.

Tar mera lån för att finansiera investeringarna

Årsbidraget på 4,2 miljoner euro kommer inte att räcka till för att finansiera investeringarna nästa år, vilket leder till nya lån. Det innebär att lånebördan i staden ökar.

– Den far upp, inte som en raket, men ganska ordentligt. Vi kommer att ligga på 5 934 euro per invånare 2022 och sedan går vi upp till 6 100 euro, så det blir en liten ökning där. 6 000 euro per invånare är nog ganska högt, medger Qvisén.

Men eftersom stadens ekonomi överlag ser bra ut, så är inte Qvisén särdeles orolig för att lånebördan ökar.

– I det här skedet är jag inte orolig för det, bara vi får trenden att stanna av och börja vika ner efter 2024. Vi har lite kassamedel också, runt 20 miljoner euro, som vi också kan börja använda en del av om det blir riktigt akut.