Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studie: Invandrares hälsa och levnadsvillkor är bättre i svenskspråkiga kommuner

Från 2021
Uppdaterad 01.12.2021 18:06.
Migrationsinstitutet i Åbo.
Bildtext Skillnaderna i hälsa och välfärd mellan majoritetsbefolkningen och personer med utländsk bakgrund är fortfarande stora, poängterar forskare.

Personer med utländsk bakgrund har bättre levnadsvillkor, hälsa och välfärd i de svenskspråkiga områdena än i de finskspråkiga, visar en studie gjord av Migrationsinstitutet.

De tydligaste resultaten syns i Svenska Österbotten: Invandrarnas, men också majoritetsbefolkningens levnadsvillkor är bättre där än i Södra och Mellersta Österbotten.

I Svenska Österbotten utför personer med utländsk bakgrund oftare examina och är oftare i arbetslivet än i finskspråkiga Österbotten. Dessutom känner de mindre ensamhet, diskriminering och hot om våld.

Enligt specialforskare Maili Malin, som utfört studien, har många av de som invandrat från platser utanför den västerländska kulturkretsen vuxit upp och levt i sammansvetsade kulturer tillsammans. Den finländska kulturen kan därför kännas främmande.

"Det finlandssvenska, mer sociala och sammansvetsade sammanhanget, kan kännas mer bekant och mänskligt och därför är det lättare att integreras", säger Maili i ett pressmeddelande.

Forskningsresultaten i de svenskspråkiga kustområdena i Nyland liknar resultaten från Österbotten, men de är inte lika märkbara.

I Åbo finns både de minst och mest välmående invandrarna i Finland. Kvinnor i Åbo med utländsk bakgrund mår sämst medan männen med utländsk bakgrund i Åbo mår bäst.

Bättre fysisk hälsa, men mår sämre psykiskt

Trots att färre invandrare rapporterar att de har långtidssjukdomar och fler upplever sig vara arbetsförmögna än de på finskspråkigt håll, så upplever de mer sällan att deras livskvalitet är god och känner sig mer psykiskt belastade.

Studien innehåller flera överraskande och motsägelsefulla fynd då det visar sig att personer med utländsk bakgrund i Österbotten mer sällan känner tillhörighet till sin boningsort än de i Mellersta Österbotten.

Forskare Maili Malin påminner att det överlag fortfarande finns stora skillnader i hälsa och välfärd mellan majoritetsbefolkningen och personer med utländsk bakgrund.

Varför är det så svårt att integreras på svenska i Finland? - Spela upp på Arenan