Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvarkenregionen får en egen satelllit

Från 2021
En kvinna håller i en modell av en satellit
Bildtext Heidi Kuusniemi håller upp modellen av KvarkenSat
Bild: Roger Källman/Yle

Det finns massor av satelliter i omloppsbana runt jorden. Om ett drygt år kommer KvarkenSat, Kvarkenregionens första egna satellit, att sändas upp.

KvarkenSat lanserades den första december. Projektet Kvarken SpaceEco är ett samarbete mellan ett flertal universitet och högskolor i Finland och Sverige.

- Vi är jätteglada att vi nu kan berätta om det här, säger ansvariga projektledaren, professor Heidi Kuusniemi. Vi har redan jobbat på projektet i nästan tre år, så det känns bra att ha nått det här skedet nu.

Ett två kilos kraftpaket

Kvarkensatelliten är av typen "cubesat". Den mäter 10x10x20 centimeter och kommer att väga omkring 2 kilogram. Trots den ringa volymen ryms det mycket högteknologi i den.

– Den har en hyperspektral kamera, som tar bilder på flera olika våglängder. Dessutom har den en AIS-radio som vet var fartygen rör sig på havet, samt satellitpositioneringsutrustning för bland annat det europeiska Galileo-systemet.

En sprängskiss av en satellit
Bildtext En sprängskiss av satelliten
Bild: Roger Källman/Yle

De data som satelliten samlar in och sänder ner till jorden sänds till markstationen på Brändö campus i Vasa. Det är därifrån som satelliten kontrolleras.

– Allt är öppen data, som forskare, studerande, företag och allmänheten kan ta del av via webbportalen (www.kvarkenspacecenter.org), säger Heidi.

Vackert utsmyckad modell

Inom ramen för projektet har man lanserat tävlingen #MyKvarkenSat för barn och unga under 18 år. De bjuds in att rita och visualisera sig hur de tänker sig satelliten i rymden.

– De bilder som sänds in till oss så kommer att följa med satelliten upp i rymden, säger Heidi Kuusniemi. (Extern länk till tävlingssidan)

En modell av en satellit
Bildtext Den 3d-printade modellen är vackert målad.
Bild: Roger Källman/Yle

På lanseringstillfället visades en skalenlig 3d-printad modell av hur satelliten kommer att se ut. Modellen pryddes av målningar som skolelever från Vimpeli har gjort.

– Tyvärr kommer den riktiga satelliten inte att vara lika vacker. Den kommer i stället att vara täckt av solpaneler för att alstra elektricitet.

Ett rymdkluster?

Det är mycket på gång inom rymdforskningen, även här i Finland. Det konstaterar projektledare Kendall Rutledge på Yrkeshögskolan Novia.

– På det lokala planet har det ändå inte skett så mycket, men med det här projektet vill vi visa folk att "hej, det är inte så svårt".

KvarkenSat-projektet vill också skapa förutsättningar för regionala företag att starta upp inom branschen. Kanske energiklustret kan komma kompletteras med ett rymdkluster?

– Det har redan startats upp fyra företag som en följd av projektet, säger Rutledge. Vi samarbetar också med Europeiska rymdorganisationen ESA och deras företagsinkubator.

– ESA kan också komma att hjälpa till med finansieringen av uppskjutningen. Kendall Rutledge berättar att man har lämnat in en ansökan om att de i bästa fall står för alla kostnaderna för den biten.

Uppskjutning om ett år

Satellitens design har godkänts av en internationell granskningspanel. Under våren ska den byggas, vilket sker på rymdcentret Esrange Space Center i Kiruna.

Teckningar av satelliter
Bildtext Några av de teckningar som redan har sänts in.
Bild: Roger Källman/Yle

Tanken är sen att satelliten skjuts upp i slutet av 2022 eller början av 2023, även det från Esrange. Det är sen beroende av vilken raket som satelliten får på plats som dess flyghöjd och därmed också livslägd slutligen avgörs.

– Den kommer att kretsa på några hundra kilometers höjd och omloppstiden blir ungefär 90 minuter, säger Heidi Kuusniemi.

Satelliten kommer att passera över Kvarkenregionen flera gånger per dygn. Kommer man då att kunna se den som en lysande prick då den flyger förbi?

– Inte med blotta ögat, den är så liten, säger Heidi Kuusniemi. Men vi hoppas kunna lägga en reflektor på ena sidan av den, då kan vi med hjälp av en satellitlaser se den. En sådan finns till exempel i Kyrkslätt.