Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskö budgeterar minusresultat men har buffert att falla tillbaka på: "Vi är ingen kriskommun ännu"

Från 2021
En man med kort hår och glasögon står vid en gata. Ett gult trähus skymtar i bakgrunden.
Bildtext Kaskös ekonomidirektör Esa Högnäsbacka.
Bild: Yle/Juho Teir

Kaskö budgeterar för ett minusresultat på kring 600 000 euro för 2022. Året efter det tror man ändå på ett plusresultat i och med att vården då sköts av Österbottens välfärdsområde. – Vi är ingen kriskommun ännu och hoppeligen blir vi aldrig det, säger ekonomidirektör Esa Högnäsbacka.

Bokslutet för 2020 gick på minus med en miljon och i år blir det också ett minusresultat.

Sedan tidigare är det klart att Kaskö höjer skattesatsen nästa år från 22 till 23 procent och att man också höjer fastighetsskatten. Men trots det måste man alltså budgetera för ett minusresultat även 2022.

Stadsstyrelsen behandlade budgeten på tisdag kväll.

– Det gäller att försöka hålla i pengarna. Men samtidigt försöka satsa på att folk ska må bra på jobbet. Vi har mycket sjukskrivningar och det är ju en kostnad när folk måste hoppa in och vikariera, säger stadsstyrelsens ordförande Miriam Bondén (SFP).

Andra möjliga sätt att spara är att minska på fastigheterna och sälja de överflödiga.

Ekonomidirektör Esa Högnäsbacka kompar vad gäller fastigheterna och säger att det inte finns annat att spara på.

– Vi har rätt lite personal som det är.

Högnäsbacka säger att åldersstrukturen i Kaskö (nästan hälften av invånarna är över 65 år) medför höga social- och hälsovårdskostnader. Och det har varit en utmaning i flera år.

Därmed kommer också år 2022 att vara tufft ekonomiskt.

– Även om social- och hälsovården flyttas över till Österbottens välfärdsområde så är det fortfarande kommunerna som står för kostnaderna under 2022, säger Högnäsbacka.

Men i det långa loppet tror Högnäsbacka att det att social- och hälsovården överförs kan vara en räddning för mindre kommuner som Kaskö.

Staden försöker naturligt nog också hålla tillbaka med investeringar. Men för nästa år är förslaget att man satsar cirka 900 000 euro.

– Det blir inga nya byggnader, men nog lite renoveringar och underhåll.

Plus år 2023 och buffert från tidigare

Men år 2023 tror man att det ska svänga, då siktar man nämligen på ett plusresultat på cirka 350 000 euro.

– Men det här är väldigt oklart. Vi vet inte ännu exakt hur stor del av kommunalskatten som försvinner från och med 2023.

Den enskilt största orsaken till att man tror på ett plusresultat är att kostnaderna för social- och hälsovården tas över av Österbottens välfärdsområde.

Samtidigt kommer Kaskö i framtiden att vara en stor förlorare vad gäller statsandelar. Budgeterade statsandelar för 2022 är 2,7 miljoner. Men de försvinner nästan helt från 2023 och framåt.

– Så vi kan egentligen tacka våra rätt höga skatteintäkter per invånare och vårt ackumulerade överskott från tidigare år. Vi har en liten buffert. Så vi är ingen kriskommun ännu och hoppeligen blir vi aldrig det, säger Högnäsbacka.

Budgeten och ekonomiplanen går nu till fullmäktige för behandling.

Diskussion om artikeln