Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Yles partimätning: Samlingspartiet befäster ställningarna och Sannfinländarna kravlar uppåt

Opinionsmätning för de stösta riksdagspartierna 2.12.2021

Samlingspartiets goda form fortsätter enligt Yles senaste partimätning. Partiet får nu ett stöd på 21,8 procent. Men också Sannfinländarna kan glädjas.  Mätningen visar att de kravlat upp till tvåa med sina 18,7 procent och har därmed gått om SDP, som får 18,3 procent. De Gröna, som kämpat med sämre siffror en längre tid, går ner till 10,1 procent.

Förändringarna är givetvis små och ryms inom felmarginalen på 2 procentenheter. Därför är det viktigt att analysera förändringar i trenderna på sikt. Jari Pajunen som är vd för Taloustutkimus säger att man inom Samlingspartiet kan vara nöjd eftersom partiets siffror ökat långsamt men stadigt.

– Det kan vittna om att det är frågan om en mer bestående förändring för partiet. De har ända sedan förra vårvintern sett en ökning.

Förändringarna är störst i de tätt bebodda områdena i södra Finland, där Samlingspartiet får mest stöd. Sannfinländarnas stöd däremot ökar mest i mindre städer.

Det ser också ut som om de två högerpartierna åtminstone delvis tävlar om samma väljare. Den här gruppen är dock liten, eftersom majoriteten av Samlingspartiets väljarskara är mycket trogen.

– En viss rörlighet mellan partierna finns, men tumregeln är att ökningen kommer mest från passiva väljare.

Pajunen: Väljarna har börjat fundera på det kommande valet

Statsministerpartiet SDP har också en trogen väljarskara, men partiet har haft svårigheter hela hösten, säger Pajunen.

– Det kan vara att regeringsansvaret påverkar, men samtidigt har partiet svårt att nå yngre personer. De måste nog fråga sig varifrån de ska få nya väljare.

Trots att man inte kommer att rösta i ett välfärdsområdesval i Helsingfors ser Pajunen tecken på att väljarna börjar tänka på valet.

– Det kan ha att göra med att valet också börjat uppmärksammas i medierna mera.

Överlag är förändringarna ändå små.

– När Sannfinländarna kom in på scenen verkade väljarna bli mer rörliga, men nu verkar läget ha stabiliserats igen och mätningarna är inte så spännande. Förstås kan coronapandemin också påverka så tillvida att det inte finns så mycket utrymme för ren partipolitik, säger Pajunen.