Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jättelika businessprojekt skapar tusentals jobb och stora utmaningar

Från 2021
En man och två kvinnor står vid varsitt svart podie på en scen med en
Bildtext Det finns enorma möjligheter för företagen i Kvarkenområdet, slår projektledarna Triinu Varblane och Peter Hedman fast, här utfrågade av Annakarin Nyberg på guidesläppet i Umeå.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Ska de exportdrivna och nischade företagen på bägge sidor om Kvarken ta sig fram på världsmarknaden, behövs ett djupare samarbete. Även konkurrenter kan hjälpa varandra och stärkas av kontakten. Små och stora företag kan också lära av varandra, visar en omfattande undersökning som utmynnat i en ny guide för företagssamarbete.

Det planeras stora företagsinvesteringar på bägge sidor om Kvarken. Redan nu sker en kraftig expansion och nyetableringar i en rad olika sektorer. Miljardinvesteringarna leder till både stort personalbehov, men också till ett behov av utökat samarbete mellan företagen i Österbotten och Västerbotten.

En man med kort rött hår iklädd kavaj ser rakt in i kameran.
Bildtext Företagen inser inte hur stora möjligheter det finns i Kvarkenregionen, säger Peter Hedman, projektledare på Future cleantech solutions.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Ska storbolagen och de små- och medelstora företagen lyckas hitta gemensamma lösningar, behövs ett intensifierat samarbete på många plan. Det har varit utmanande, men på olika sätt på bägge sidor Kvarken. Detta ville projektet Future cleantech solutions lösa med en treårig satsning på att undersöka behovet och utarbeta lösningsmodeller för företagen.

– Företag i bägge länder kände inte till vad som sker på andra sidan Kvarken. Det var för långa sträckor att mötas. Så vi ville underlätta det, summerar Peter Hedman som är övergripande projektledare upptakten till guiden.

Möjligheter för alla

Att investeringsläget är både gott och utmanande för företagen, har öppnat ögonen på aktörer på alla plan, att samarbetet mellan länderna behöver bli smidigare. Och alla har styrkor och erfarenheter att dela med sig av, har man sett inom projektet.

- Vi vill visa det finns enorma möjligheter för små- och medelstora företag att möta storbolag. Och det finns små konkreta saker man måste göra för att uppnå det; att sätta upp ett distansmöte eller göra en film för att pitcha och visa upp vad man gör, säger Hedman.

Mariella Kuusisto työhaastattelee mansikkatilalle marjanpoimijoita.
Bildtext Även om cleantech är rätt mansdominerat, kunde företagen tydligare betona jämställdhet, speciellt i Finland, visar rapporten.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Världen är större än Norden

Även om projektet långt satsat på företag inom cleantech, ren teknologi, fungerar lösningarna långt oberoende bransch. Att just cleantech varit i fokus, beror på att spetskunnandet och de stora satsningarna till stor del sorterar inom ren teknologi. De flesta av bolagen jobbar redan globalt men i olika utsträckning. Och för ett litet bolag är det svårt att ensam erövra världen.

– Ska företagen överhuvudtaget klara sig i framtiden behövs samarbete och helhetslösningar. Vi har väldigt kompetenta bolag på respektive sida, men de räcker inte till individuellt, säger Triinu Varblane, som lett projektet från den finska sidan.

Även de små och medelstora företagen förstår att de måste nå ut i världen med nischade produkter eller tjänster. Men idén är att alla inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt, utan erbjuda varandra hjälp med såväl sociala, tekniska som byråkratiska utmaningar.

– Den lokala marknaden räcker inte, och för att nå en global marknad behövs kontaktnätverk. Så även konkurrenter kan samarbeta. Och små företag kan utan vidare jobba tillsammans med storbolag, säger Triinu Varblane.

Pandemin födde nytänk

Den treårsperiod som projektet överspänt har långt överskuggats av den globala pandemin. Även om den stängt gränser och dörrar, har den också banat väg för nya samarbetsformer som främjat arbetssätten över Kvarken. Distansmöten och nya former av mötesplatser för att hitta lösningar, har delvis gett en skjuts framåt för affärerna.

Svenskarna är snäppet bättre att pitcha än oss

― Triinu Varblane, Future cleantech solutions

En fråga som projektteamet velat ta fram är de olika styrkorna företagen besitter på respektive sida om Kvarken. Samtidigt har svenska och finska bolag lite olika utmaningar, där samverkan mellan länderna kan leda till fördelar för bägge.

En kvinna med långt hår och orange kvällning står i en korridor och tittar in i kameran.
Bildtext Det är oerhört viktigt att kunna marknadsföra sin idé kortfattat, och det kan svenskarna bättre än vi i Finland, säger Triinu Varblane.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Säljsnack: kort och gott

För de finländska bolagen har marknadsföringen traditionellt varit en svår nöt. Det syns också i utredningarna för guiden.

– Projektet har fått företagen att inse vilka frågor de behöver jobba med. Och där är till exempel hisspitchning, alltså att snabbt sälja in sin idé, ett bra exempel. Därför har vi jobbat med företagen för att hjälpa dom till exempel, att snabbt presentera sina koncept för en kund, säger Triinu Varblane.

Men det finns också styrkor bland de finländska bolagen som de svenska företagen avundas.

– Stora företag här på Västerbottens sida, säger att det finns en otrolig kompetens bland finländska företag, säger Peter Hedman.

Förfrågningarna har visat att representanter från svenska bolag varit imponerade över de finländska företagens tekniska kunnande. Ett kunnande svenska bolag inte tycker de kan lika bra.

Småföretag kan mycket väl samarbeta med storbolag

― Peter Hedman, Future cleantech solutions

Däremot anser man på svenska sidan att det i Västerbotten finns stor potential bland småföretagen att sälja in sitt kunnande också till stora aktörer på finska sidan.

– I Sverige finns det bra företag som har goda tjänster och produkter inom cleantech som man kan sälja till finländska storbolag som Wärtsilä, säger Peter Hedman.

Utbredd arbetskraftsbrist

I Västerbotten räknar man nu med ett behov av 100 000 inflyttare för att täcka det behov av arbetskraft som nyetableringarna kräver. Även i Österbotten råder brist på tillräckliga lokala förmågor. Så frågan är det blir dragkamp om arbetskraften mellan regionerna. Redan nu friar den svenska sidan till finländska entreprenörer för enorma infrastrukturbyggen - och behovet bara tilltar.

– Klart det finns konkurrens om arbetskraften. Men vi tror att det är bättre att man samarbetar och visar upp sig som en attraktiv arbetsgivare, så kan vi gemensamt locka arbetskraft, säger Peter Hedman.

Som ett exempel på ett område där svenska arbetsgivare visat sig attraktivare, lyfter Hedman fram jämställdhetsfrågor. Inom ramen för projektet har även den frågan utretts, vilken visar på att svenska företag kommit längre med den biten.

Vasa hamn i kvällssolen.
Bildtext Umeå är ett starkt tillväxtcenter, men på sikt behövs 100 000 inflyttare till regionen för att möta arbetskraftsbehovet.
Bild: Anna Wikman / YLE

Finländska företag, speciellt inom teknologisektorn, är väldigt mansdominerade. Och frågan är hur bolagen starkare kan understryka jämställdhet både i sin personalpolitik och i sin offentliga bild.

Hur ser Kvarkenbusinessen ut om fem år?

– Det har aldrig varit lättare än nu att samarbeta över Kvarken. Nu är det en självklarhet med distansmöten och steget för samarbeta är lågt, säger Triinu Varblane, som hoppas att företagen ska ta guiden till sig och pröva nya koncept för att nå över Kvarken med sina affärskontakter.

Diskussion om artikeln