Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors hovrätt förmildrade tingsrättens dom mot tidigare lokalpolitikern Saido Mohamed

Årets flyktingkvinna Saido Muhamed
Bildtext Saido Mohamed valdes till årets flyktingkvinna 2011.
Bild: Eva-Liisa Orupöld

Helsingfors hovrätt har behandlat tingsrättens dom mot Saido Mohamed, som tidigare har varit aktiv inom lokalpolitiken i Helsingfors. Tingsrätten dömde Mohamed till villkorligt fängelse för grov penningtvätt. Mohamed hade lyft barnbidrag i sin systers namn, trots att systern hade flyttat utomlands.

Mellan åren 2003 och 2013 hade Mohamed lyft barnbidrag på över 44 000 euro i sin systers namn, skriver Yle Uutiset. Men systern flyttade till Storbritannien i juni 2003 och hade efter det inte längre rätten att få barnbidrag i Finland.

Tingsrätten dömde Mohamed till ett år och två månaders villkorligt fängelse för grov penningtvätt.

Mohamed överklagade tingsrättens dom till hovrätten och sa att hon inte gjorde brotten med avsikt och att hon inte behöll pengarna själv. Hovrätten ansåg, trots Mohameds påståenden, att hon inte hade skickat pengarna utomlands utan behöll barnbidragen själv.

Enligt hovrätten lyfte Mohamed pengarna, även om hon visste att systern inte längre hade rätt att lyfta barnbidrag i Finland.

Hovrätten sänkte domen

I hovrätten berättade Mohamed att hon hade blivit av med sitt arbete och varit utsatt för hot på sociala medier på grund av brottsmisstankarna. Enligt hovrätten var det ändå inte oväntat att hon, på grund av sin offentliga ställning som bland annat kommunalpolitiker, skulle bli av med förtroendeuppdrag och råka ut för tråkiga skriverier på nätet med anledning av brottsmisstankarna och tingsrättens dom.

Eftersom brotten pågick under en tidsperiod på tio år måste hovrätten tillämpa olika lagar för olika tidpunkter. Mohamed dömdes till nio månaders villkorligt fängelse för grovt häleri för brotten som skedde mellan juni 2003 och maj 2011 och för penningtvätt för brotten mellan juni 2011 och november 2013.

Hovrätten ändrade inte tingsrättens ersättningsbeslut, enligt vilket hon ska betala ersättning till Folkpensionsanstalten FPA på över 44 000 euro, varav omkring 36 000 ska betalas gemensamt med sin syster.

Systern dömdes för att ha bedragit FPA till sex månaders villkorligt fängelse i Helsingfors hovrätt i november 2017.

Gav upp sin kandidatur i kommunalvalet

Saido Mohamed representerade tidigare Samlingspartiet inom lokalpolitiken i Helsingfors men flyttade över till De grönas fullmäktigegrupp 2016. Hon var ersättare i Helsingforsfullmäktige under fullmäktigeperioden 2013–2017.

Efter att domen mot hennes syster fick publicitet drog hon tillbaka sin kandidatur från kommunalvalet 2017.

Efter att systern dömts för bedrägeri började polisen undersöka Mohameds roll i fallet och det resulterade nu i en dom för penningtvätt.