Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Högsta domstolen i USA antyder beredskap att tumma på aborträtten – behandlingen av det uppmärksammade Missisippifallet har börjat

Från 2021
Demonstranter utanför högsta domstolen i USA efter att domstolen inlett behandlingen av Mississippis abortlag.
Bildtext Både abortförespråkare och -motståndare demonstrerade framför USA:s högsta domstol när behandlingen av det uppmärksammade abortmålet inleddes.
Bild: Lehtikuva

På onsdagen började USA:s högsta domstol behandla delstaten Mississippis abortlag. Delstaten vill förbjuda aborter efter den 15:e graviditetsveckan, men högsta domstolen har också lovat ta ställning till aborträtten i stort.

Behandlingen inleddes med en utfrågning där högsta domstolens nio domare kunde ställa frågor till parterna i målet.

Domstolen har också lovat ta ställning till aborträtten i stort, vilket innebär att fallet kan få återverkningar i hela USA.

Abortlagstiftningen i USA varierar mellan olika delstater.

Men tidigare beslut slår fast att kvinnor i USA har den konstitutionella rättigheten att göra abort fram till den punkt då fostret anses vara livsdugligt – det tolkas vanligen äga rum runt den 24:e graviditetsveckan.

Rätten bygger på högsta domstolens banbrytande abortmål från 1973, Roe mot Wade – ett mål som högsta domstolen med sin konservativa majoritet (sex konservativa domare mot tre liberala domare) nu lovat se över.

Konservativa domare ifrågasatte nuvarande aborträtten

I onsdags signalerade de konservativa domarna i högsta domstolen en beredskap att begränsa aborträtten.

Chefsdomaren John Roberts undrade varför inte den 15:e veckan är en lämplig gräns varefter aborter kan förbjudas.

– Det innebär inte ett dramatiskt skifte från livsduglighet, menade Roberts.

Vissa konservativa domare verkade redo att gå längre än så. Samuel Alito sade under utfrågningen att “fostret har en vilja till liv och det förändras inte från tidpunkten innan livsduglighet till tidpunkten efter livsduglighet”.

Brett Kavanaugh – en av tre konservativa domare som utnämnts av expresidenten Donald Trump – frågade flera gånger om inte högsta domstolen borde förhålla sig neutral till abortfrågan och i stället låta lagstiftande organ fatta besluten.

De tre liberala domarna menade att en omprövning av Roe mot Wade kraftigt skulle skada domstolens trovärdighet och uppfattas som ett politiskt beslut i allmänhetens ögon.

Majoriteten av amerikanerna vill att aborträtten förblir oförändrad

Enligt experter skulle ett upphävande av Roe mot Wade innebära att närmare hälften av de amerikanska delstaterna inför begränsningar i aborträtten, eller helt avskaffar den.

Mätningar visar att en klar majoritet av amerikanerna, ungefär två av tre, vill upprätthålla den nuvarande aborträtten. Däremot finns det ett växande motstånd till aborter sent i graviditeten.

Ett beslut i frågan väntas bli offentligt i juni 2022. Beslutet kan få stor inverkan på valrörelsen inför mellanårsvalet till kongressen i november samma år.