Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronaläget har förvärrats i Finland – nytt rekord i antalet smittfall - 1 622

Uppdaterad 02.12.2021 12:56.
covidintyg
Bildtext Här granskas covidintyg på en pub i Helsingfors.

Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet konstaterade vid sin veckovisa pressträff i dag att coronaläget har försämrats i Europa och också i Finland. Den nya varianten omikron oroar men här behövs mer forskning, var beskedet.

THL:s överläkare Otto Helve konstaterar att världsläget är tudelat beträffande pandemin, vissa områden är hårt drabbade medan andra har få fall.

I Europa har epidemiläget blivit värre men i till exempel de baltiska staterna har läget förbättrats.

66 procent av invånarna i EU-området har fått två doser vaccin.

Incidensen är 280 i Finland för närvarande

I Finland finns 645 000 personer över 12 år som inte har vaccinerats alls. Över 4 miljoner har fått två doser - det är drygt 82 procent av befolkningen. Bland personer under 20 år stiger vaccinationstäckningen långsamt.

I Finland hade vi förra veckan över 8 000 nya smittfall. Det är över 500 fler fall än under föregående vecka. Incidensen ligger på 280 per 100 000 invånare per två veckor.

Incidensen är särskilt hög bland ovaccinerade, säger Otte Helve. Det är också de ovaccinerade som belastar sjukvården. De ovaccinerade löper 18 gånger större risk att behöva sjukhusvård än vaccinerade. Risken att behöva intensivvård är 30 gånger större.

Allt fler unga på intensiven

SHM:s ledande sakkunniga Liisa-Maria Voipio-Pulkki berättar att cirka 6 procent av alla testresultat är positiva. 15 distrikt är i spridningsfasen - hit hör också Åland, Mellersta Finland och Lappland.

Vårdperioderna för de patienter som får intensivvård är långa - i genomsnitt 11 dygn. Det är delvis därför som belastningen är hög, säger Voipio-Pulkki. Belastningen är större än vad den varit tidigare och läget är allvarligt, säger hon.

Professor Matti Reinikainen från Kuopio universitet säger att vi i dag har 53 patienter på intensiven för covid-19.

67 procent av de som fått intensivvård under epidemin är män och medelåldern är 57 år, säger han. 14 procent av alla intensivvårdspatienter har dött.

Andelen personer under 40 år på intensiven har ökat klart. 75 procent av alla intensivvårdspatienter ligger i respirator och 38 procent vårdas i magläge, berättar Reinikainen.

Sedan den 17 november har 112 patienter dött i covid-19. Av dem var 80 procent över 70 år gamla.

Vad vet vi om omikron?

Virologiprofessorn Olli Vapalahti säger att varianten omikron har utvecklats i cirka 1,5 år. Det har skett lite i skymundan i Afrika under den här tiden, för att nu börjat spridas.

En orsak till att det skett just i Afrika kan bero på att där är HIV-infektionerna utbredda och immunförsvaret sämre, bedömer Vapalahti. Det är också möjligt att omikron utvecklats i ett annat däggdjur, säger han.

Omikron verkar vara mer smittsam, men hur farlig varianten är går inte att säga ännu idag, säger Vapalahti. Det behövs mer forskning för att svar på det.

Det att nya varianter uppstår är helt normalt och reserestriktioner kan göra spridningen långsammare. Det är bra att Sydafrika informerat om varianten, men synd att landet straffas för sin öppenhet, säger Vapalahti.

Det viktigaste vi nu kan göra är att hålla vaccinationsnivån så hög som möjligt, säger han.

THL och STM informerade om coronaläget på onsdagen. Med på presskonferensen var SHM:s kanslichef Kirsi Varhila och ledande sakkunniga Liisa-Maria Voipio-Pulkki, THL:s överläkare Otto Helve, professorn i virologi Olli Vapalahti från Helsingfors Universitet samt professor Matti Reinikainen från Kuopio Universitet.

I dag har 1 622 nya fall av coronasmitta registrerats, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Flest fall finns inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 557. Sedan i går har 8 nya dödsfall rapporterats.

1 h+