Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi får 1 miljon euro av Stiftelsen för att kunna anställa flera forskare

En skylt med Åbo Akademis logo.
Bildtext De två nya forskarskolorna finansierar 12 till 13 doktorander som anställs för fyra år.

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder två nya mångvetenskapliga forskarskolor vid Åbo Akademi med totalt 1,1 miljoner euro. Forskarskolorna är ett nytt sätt att finansiera doktorander vid Åbo Akademi.

Bidraget är en del av stiftelsens totala understöd till Åbo Akademi på cirka 16 miljoner euro år 2022. Det innebär en ökning på två miljoner euro jämfört med 2021.

De två nya forskarskolorna finansierar 12 till 13 doktorander som anställs för fyra år. Finansieringen för varje anställning är 40 000 euro per år. För att leda och koordinera verksamheten reserveras 100 000 euro.

– Donationen möjliggör bland annat att flera doktorander kan koncentrera sig på sina studier och sin forskning utan att kontinuerligt behöva ansöka om finansiering, säger Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi i ett pressmeddelande från Stiftelsen för Åbo Akademi.

I stiftelsens understöd till Åbo Akademi 2022 ingår även medel på 500 000 euro för stipendier till doktorander som redan är antagna till doktorsutbildning.

Doktorandbefattningarna ska utlysas internationellt

Ruth Illman, forskningsansvarig vid stiftelsen, lyfter fram de internationella möjligheterna som forskarskolorna bidrar med – doktorandbefattningarna ska utlysas internationellt.

– Det här kommer säkert att locka många sökande från hela Norden och internationellt och bidrar därmed till att stärka viktiga värderingar som kvalitet, hållbarhet och genomslagskraft.

Mats Lindfelt, direktör för forskningsservice vid Åbo Akademi, påpekar att satsningen har en stark koppling till Åbo Akademis strategi. Strategin innefattar fokus på Norden, internationalisering, akademisk kvalitet och strategiska forskningsprofiler.

– Därtill kommer forskarskolorna starkt att bidra till att vi kan nå de mål vi satt upp för antalet utexaminerade doktorer på lång sikt. Vi kan nu arbeta med att vidareutveckla vår forskarskola som en helhet och starkare koppla doktorandutbildningen till våra profilområden, säger Lindfelt.