Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Brådska, sjukledigheter och framskjutna samtal – nästan hälften av föräldrarna upplever att dagispersonalen är stressad och ansträngd

Kuravaatteita.
Bildtext Barnen och familjerna har rätt till en stabil, kunnig och motiverad personal, säger förbundets vd Saija Ohtonen-Jones.

44 procent av barnfamiljerna har märkt att daghemspersonalen är stressad och ansträngd, det framkommer i en undersökning som Finlands föräldraförbund låtit göra. De allra flesta, 90 procent, upplever ändå att deras barn trivs på sitt daghem.

Äkta möten uteblir och närvaron är ett skämt när personalen är så här stressad.

Återkommande personalbrist. Man lyssnar inte på personalens behov.

Samtal om barnens planer för småbarnspedagogiken hinner man inte hålla på grund av lärarnas arbetsbörda.

Det här är några exempel som föräldrarna nämner i undersökningen. Resultaten vittnar om att läget är tufft för personalen inom småbarnspedagogiken. I till exempel huvudstadsregionen råder det skriande brist på daghemspersonal och en ny lag väntas förvärra läget.

Ett återkommande tema är bristen på bestående personal. Bara ungefär hälften håller helt eller delvis med påståendet om att daghemspersonalen är varaktig och inte byts ut för ofta, medan en knapp tredjedel är av annan åsikt.

Bristen på personal verkar sedan i sin tur leda till både sjukskrivningar, vikarier och trötthet bland personalen. Också planerade samtal ställs in och utflykter inhiberas.

Närbild på ett barns blåa gummistövlar med olika färgs dinosaurier. Han går på en mossig klippa.

När det finns för lite personal leder det till att hänsynen för det individuella barnet lider, farliga situationer kan uppstå och olyckor ökar, uppger förbundet. Brådskan och arbetsbördan leder också till att man inte har möjlighet att svara på barnens behov i tillräcklig utsträckning.

Överväldigande majoritet är nöjda med personalen

Många föräldrar upplever ändå att deras barn trivs på dagis och de flesta upplever personalen som både varm och personlig gentemot barnet. Ungefär 75 procent av föräldrarna upplever att personalen hinner beakta deras barns behov.

"Den generation som nu växer upp är det värdefullaste vi har. Det är nödvändigt att göra allt som bara är möjligt för att få småbarnspedagogikens vardag i skick i alla finländska daghem", säger förbundets vd Saija Ohtonen-Jones.

Barnen och familjerna har rätt till en stabil, kunnig och motiverad personal, tillägger hon.

1 830 personer svarade på Finlands föräldraförbunds undersökning. Den riktade sig till föräldrar som har barn i daghem.