Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nationalspråksstrategin ska trygga allas rätt till service på det egna språket – finska eller svenska

Från 2021
Uppdaterad 02.12.2021 15:22.
anna-maja henriksson
Bildtext Nationalspråksstrategin behövde uppdateras då språkomgivningen förändras
Bild: Lehtikuva

Utmaningarna för nationalspråken - finska och svenska - är enorma. Bland annat invandringen och digitaliseringen har förändrat språkomgivningen - därför behövde Finlands nationalspråksstrategi en uppdatering.

Strategin strävar efter att trygga allas rätt att få service på de två nationalspråken, finska och svenska, och förbättra språkklimatet. Centrala frågor i nationalspråksstrategin är att säkerställa tillgången på svenskspråkig arbetskraft och motarbeta den domänförlust som finskan lider av inom näringsliv och vetenskap.

Vidare ska de språkliga rättigheterna tillgodoses då digitaliseringen framskrider.

Det ska gå att leva i vardagen på sitt eget språk

Var och en ska kunna gå i skola, uträtta sina ärenden och få vård på sitt eget modersmål. Det var justitieminister, styrgruppens viceordförande, Anna-Maja Henrikssons (SFP) hälsning då hon öppnade presskonferensen.

Den nya strategin är mer konkret än den tidigare, säger Henriksson.

– Tröskeln ska sänkas för nyutexaminerade svenskspråkiga att söka sig till den offentliga sektorn. Vi vill också möjliggöra att det för en del av tjänsterna vid statliga myndigheter krävs utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska eller goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Istället för nuläget där majoriteten av tjänsterna kräver utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga i svenska.

Vidare betonade Henriksson att engelskans insteg inom olika områden ska kartläggas. Invandringen har också lett till annorlunda språkkunskapskrav, konstaterade ministern.

De som beviljas asyl ska informeras att det går att bli integrerad på svenska i Finland, säger Henriksson.

– En del invandrare kan till och med tänka sig att lära sig bägge språken.

En del av strategin är också att utreda hur avskaffandet av den obligatoriska studentssvenskan har haft för inverkan på språkkunskaperna. Det svenskspråkiga utbudet på Yle ska stärkas som en del av strategin.

Intressegrupper har hörts i arbetet

Nationalspråksstrategin ingår i regeringsprogrammet och har beretts i växelverkan med olika intressegrupper. Justitieministeriet har också använt en digital plattform för att samla in åsikter om de utmaningar som hänför sig till användningen av finska och svenska i vardagen.

Statsrådet godkände för sin del nationalspråksstrategin vid sitt möte i dag.

Institutet för de inhemska språken har uttryckt sin oro för nationalspråkens ställning i en föränderlig språkmiljö. Man är särskilt oroad för att användningsområdet för nationalspråken blir smalare och att kunskapen av standardspråket försämras.

På svenska förverkligas de språkliga rättigheterna varierande, konstaterar institutet - det finns allt färre miljöer där det är en självklarhet att få tala svenska och svenskan håller på att bli ett försvinnande språk inom förvaltningen.