Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Överbelastade smittspårare möter nu coronatrötthet och frustration: "Vissa är inte så vänliga när smittspårare ringer"

Kvinna med blont hår och munskydd.
Bildtext Avdelningsskötare Anna Holmström vid den epidemiologiska verksamheten vid Helsingfors stad säger att antalet smittspårare inte räcker till i det rådande coronaläget.

Den förvärrade coronasituationen och den nya omikronvarianten gör att behovet av smittspårare är stort i huvudstadsregionen. Redan nu är smittspårningen överbelastad. Dessutom tvingas smittspårare möta den allmänna coronatröttheten.

På åttonde våningen i ämbetshuset i Berghäll i Helsingfors sitter två kvinnor vid sina datorer. Bredvid dem finns en lapp där det står "Lennonjohto", det vill säga flygledning.

– Där sitter de hälsovårdare och sjukskötare som koordinerar jobbet. De ska se till att uppgifter delas ut till smittspårarna. De går igenom positiva testresultat, svarar i telefon och mejlar. Utan dem har vi inget att jobba med, förklarar avdelningsskötare Anna Holmström vid epidemiologiska verksamheten i Helsingfors.

Varför kallas det flygledning fastän det här inte är en flygplats?

– Vi använder mycket terminologi från flygbranschen. Vi brukar prata om att de som testat positivt "flyger" när de överförs till smittspårarna. Det är vår humor, säger Holmström.

"Vi måste prioritera eftersom så många nu smittas"

I det rådande coronaläget där antalet smittade ökar igen kan humor behövas för att orka.

– Vi måste prioritera inom smittspårningen eftersom så många smittas nu. Personal inom social- och hälsovården och boende på vårdanstalter kontaktas inom ett dygn. Men tyvärr räcker det åtta dagar för oss att kontakta övriga smittade, säger Holmström.

I Helsingfors jobbar nu omkring 80 smittspårare sju dagar i veckan, vilket enligt Holmström inte är tillräckligt.

– Antalet smittade har under en längre tid varit högt och därför är smittspårningen överbelastad.

Två kvinnor sitter vid datorer, bredvid dem står det Lennonjohto som betyder flygledning.
Bildtext "Flygledningen" sköts här av Satu Väkevä och Carita Ingström-Kuusela.

"Omikronfallen går tyvärr förbi andra fall som väntar i kön på vårt samtal"

Dessutom förbereder sig smittspårningen nu på den nya omikronvarianten av viruset.

– Det kräver resurser och alla fall av omikron prioriteras. Smittspårningen måste inledas omedelbart om vi vill begränsa att varianten sprids i samhället. Omikronfallen går tyvärr förbi andra fall som väntar i kön på vårt samtal. Den kräver noggrannare smittspårning och snabba beslut om karantän, säger Holmström.

Inom smittspårningen i Esbo och Vanda förbereder man sig också på att omikronvarianten kan börja spridas.

I torsdags meddelade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att en person bosatt i Helsingfors smittats av omikronvarianten. Fallet är det första i Finland.

"Smittspårningen i svårigheter om omikron är väldigt smittsam"

Smittskyddsläkare Topi Turunen i Esbo skriver i ett mejl att staden kommer prioritera att kontakta personer som besökt länder i Afrika där det enligt THL finns en risk att smittas av omikronvarianten. Länderna är Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swaziland), Mocambique och Malawi.

Den nya omikronvariantens inverkan på smittspårningen är enligt Vandas hälsoservicechef Saara Ansamaa svår att uppskatta.

– Det är oroväckande om den nya varianten sprider sig lättare. Då ökar antalet smittade, men hur situationen utvecklas beror också på restriktioner och hur människor beter sig. Smittspårningen hamnar i svårigheter om omikronvarianten är väldigt smittsam, säger Ansamaa.

Dubbelvaccinerade som exponeras för corona försätts inte i karantän, förutom om personen nyligen anlänt från något av de länder där man enligt THL riskerar smittas av omikronvarianten, uppger Ansamaa.

Personalbrist inom vården gör det svårt att hitta smittspårare

I Vanda kontaktas smittade just nu en till en och en halv vecka efter ett positivt testresultat om personen inte är anställd inom social- och hälsovården eller är äldre.

40-50 personer jobbar med smittspårning i Vanda, men staden försöker öka antalet.

– Vi söker hela tiden efter fler. Den här veckan började sex nya och nästa vecka några till. Vi försöker också flytta över resurser inom hälsovården och den vägen få ett tiotal skötare som kan jobba med smittspårningen, säger hälsoservicechef Saara Ansamaa.

Enligt Ansamaa finns det just nu en personalbrist inom alla sektorer inom vården, vilket gör det svårt att snabbt öka antalet smittspårare.

"Personer med erfarenhet av smittspårning är svåra att hitta"

Också i Esbo kan det dröja över en vecka innan smittspårare tar kontakt. Enligt smittskyddsläkare Topi Turunen kontaktas äldre och vårdpersonal som smittats av corona ändå redan inom ett dygn.

Personer som testar positivt för corona får samma dag ett textmeddelande med instruktioner. Alla i samma hushåll uppmanas stanna i karantän om de inte är vaccinerade eller tidigare insjuknat i covid-19.

Många svarar inte när smittspårarna ringer

Esbo stad ökar på antalet smittspårare på grund av det förvärrade epidemiläget. Just nu jobbar 62 personer och 10 koordinerare med smittspårningen.

"Nästa vecka börjar 10 till, men personer med erfarenhet av smittspårning är svåra att hitta", skriver smittskyddsläkare Topi Turunen i ett mejl.

"Det börjar märkas att människor är trötta på corona"

Förutom en ökning av antalet coronafall tampas smittspårare med en allmän trötthet på corona bland befolkningen.

– Många svarar inte när smittspårarna ringer. Det börjar märkas att människor är trötta på corona. Vi har varit tvungna att gå igenom våra arbetssätt för hur många gånger vi försöker få tag på någon som smittats men inte svarar i telefon. Vi försöker ganska många gånger, säger hälsoservicechef Saara Ansamaa vid Vanda stad.

– Invånarna börjar bli trötta och vissa är inte så vänliga när smittspårare ringer. Människor är frustrerade när det räcker länge att få beslut om karantän och när samtal från smittspårningen dröjer, säger avdelningsskötare Anna Holmström i Helsingfors.

Två kvinnor sitter vid sina datorer, fotade snett bakifrån.
Bildtext Smittspårarna i Helsingfors är indelade i team. Det här teamet spårar corona bland byggarbetare och på fester.

Det går att underlätta smittspårningen genom att fylla i en blankett med personuppgifter, var man jobbar och vem man kan ha exponerat för corona, men bara hälften skickar blanketten till staden.

– Blanketten finns på finska, svenska och engelska men om man inte pratar något av de språken är den omöjlig att fylla i och då använder vi tolk när vi ringer upp personen. Blanketten har förkortats för att man inte ska tappa intresse mitt i, men det finns säkert flera orsaker till man inte fyller i den, säger Holmström.

"Om numret är synligt och sparas kan smittspårare ringas upp på sin lediga tid"

Hon önskar att alla svarar i telefon när smittspårarna ringer eftersom det kräver ytterligare resurser om man måste ringa flera gånger.

- Det är ytterst viktigt att svara i telefon om det är ett nummer från staden eller ett okänt nummer. Vissa har en inställning på telefonen att de inte tar emot samtal från okänt nummer. Då ringer smittspårare från jobbtelefonen eller skickar textmeddelande.

Varför används okänt nummer när staden ringer upp?

– Smittspårarna ringer från sin egen telefon eller via ett samtalssystem. Om numret är synligt och sparas kan smittspårare ringas upp på sin lediga tid. Vi anser att det är bäst om samtalet kommer från okänt nummer eftersom en annan smittspårare i så fall kan ringa följande gång.

"Det är ett stort jobb, just nu står tusen i kö"

Dubbelvaccinerade som exponerats försätts i regel inte i karantän och alla exponerade behöver därför inte längre ringas upp.

– På blanketten som man kan fylla i finns frågor om vaccin och den vägen får vi reda på det, säger Holmström.

Men enligt lagen måste alla smittade som försätts i isolering kontaktas av smittspårare personligen, också fastän personen är vaccinerad.

– Det är ett stort jobb. Just nu står tusen i kö.

Corona sprids nu överallt

Enligt smittspårningen går det inte att peka ut ställen där personer just nu smittas och exponeras. I princip sprids corona överallt just nu.

– Det går inte att säga, som för ett halvt år sedan, att corona sprids bland byggarbetare eller i skolan. Viruset finns överallt där människor samlas. Det syns i antalet smittade, säger Holmström.

– Det är mest barn och unga som nu smittas, vilket sannolikt beror på att vaccinationsgraden är högre bland äldre. Samhället är så öppet att det är svårt att säga var viruset särskilt sprids. Det går inte att se på samma sätt som tidigare, säger hälsoservicechef Saara Ansamaa vid Vanda stad.