Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Matkassar i brödkön är snart historia – i framtiden ges EU:s mathjälp med betalkort

Från 2021
Brödkö
Bildtext EU:s mathjälp är till för vem som helst som upplever sig behöva den. Vid Turun seudun TST delas mathjälp ut varje tisdag.
Bild: Arash Matin / Yle

Nästa år kommer EU:s mathjälp ges med betalkort istället för matkassar. Det finns ännu en del oklarheter kring hur systemet ska fungera, men för aktörerna innebär förändringen att mathjälpen blir smidigare.

Trappan vid köksdörren till betongbyggnaden på Kanslersvägen 19 i Åbo är fylld med vita plastpåsar. Varje plastpåse innehåller mat med lång hållbarhet: surskorpor, köttkonserver, vetemjöl och fullkornsmakaroner.

Här, i Storheikkilä, verkar Turun seudun TST, som stöder arbetslösa och lägre bemedlade i Åbonejden. Varje tisdag delar TST ut EU:s mathjälp som består av maten i de vita påsarna.

Men snart kommer plastpåsarna med mat att vara historia.

– Den materiella mathjälpen kommer att ändra, det vill säga det som nu består av matprodukter. I Finland är tanken att det ska bli betalkort, säger Tuula Lempinen, som är kökschef på Turun Seudun TST.

Porträtt av en kvinna i munskydd som håller upp en plastkasse. Bredvid henne finns häckar med flera likadana plastkassar.
Bildtext Enligt Turun seudun TST:s kökschef Tuula Lempinen hämtar ungefär 200 personer matkassar från EU:s mathjälp varje tisdag.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Syftet med förändringen är att behoven för de som behöver mathjälp bättre beaktas då man själv får välja de livsmedel man köper.

Nu finns en låda bredvid matkassarna på trappan vid TST:s lokaler, där man kan ställa produkter man inte vill ha.

– Det har hänt att folk slänger till exempel paket med vetemjöl i sopkärlet vid busshållsplatsen utanför om de inte vill ha det. Det är tråkigt.

Bild av vita plastpåsar som står på tröskeln. Bredvid finns en plastlåda med mjölpaket.
Bildtext I lådan kan personer som hämtar mathjälp ställa produkter från påsarna som de inte vill ha. Betalkorten skulle beakta individuella behov bättre.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Statsrådet godkände förslaget om mathjälp i form av betalkort i oktober och enligt Lempinen kommer EU-kommissionen att behandla frågan i slutet av mars.

Om förslaget godkänns blir mathjälpen projektbetonad, vilket betyder att aktörerna kan ansöka om betalkorten i slutet av våren eller början av sommaren.

– I Åbo kan vi börja dela ut mathjälp i form av betalkort tidigast hösten 2022.

Detaljerna klarnar senare

Hur betalkorten i praktiken ska fungera planeras ännu.

Tanken är att de som är i behov av mathjälp ska kunna hämta ett betalkort från aktörerna, på samma sätt som man nu har kunnat hämta matkassar. Kortet laddas sedan med en summa pengar som är finansierad av Livsmedelsverket, som i sin tur är finansierad av EU:s livsmedelsbistånd.

– Nu har det varit tal om att summan skulle vara 20 euro, vilket verkar rimligt. Korten är endast till för 18 år fyllda personer, man kan alltså inte köpa spel från Veikkaus eller tobak- och alkoholprodukter med dem.

Korten skulle endast kunna användas för att köpa livsmedel och hygienprodukter.

Brödkö
Bildtext Under coronapandemin har antalet personer som behöver mathjälp ökat.
Bild: Arash Matin / Yle

EU:s mathjälp är till för alla som upplever sig behöva den och därmed skulle också betalkorten vara till för alla.

Tuula Lempinen säger att det ännu finns många frågor gällande detaljerna med betalkorten.

– Jag har själv funderat på hur rätt det är om välbemedlade tänker att de kan hämta 20 euro från mathjälpen, så att säga gratis.

Till projektet hör också att TST ska ge information och rådgivning bland annat om hälsosam mat och arbetssökning.

Smidigare system

Mathjälpen är just nu väldigt arbetsdryg för aktörerna och betalkorten skulle därmed göra arbetet lättare, säger Tuula Lempinen.

I oktober fick Turun seudun TST den senaste matleveransen från EU:s mathjälp. Varorna i leveransen ska delas ut fram till den sista mars.

Sammanlagt 11 olika produkter anlände på 72 lastpallar och vägde sammanlagt 23 ton.

– Just nu har vi inte plats att förvara allt i våra lokaler. Tack och lov får vi förvara maten gratis i förråd ägda av Åbo stad.

Porträtt av en kvinna som organiserar lådor med matprodukter i ett förråd.
Bildtext Bakrummet i Turun seudun TST:s lokaler är fyllda med matprodukter, men hela matleveransen från EU får ändå inte plats här.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Eftersom maten inte förvaras på Kanslersvägen 19, där mathjälpen delas ut, måste TST istället frakta delar av matleveransen till lokalerna inför varje tisdag.

Aktörerna ska också bokföra bland annat ålder och kön på de som använder sig av mathjälpen och hur många matkassar som går åt i veckan.

Trots att också betalkorten troligen kommer innebära en hel del bokföring för aktörerna, ser Lempinen fram emot förändringen.

– Jag understöder själv betalkortet. Det är ett mycket enklare system bara vi får de här några enstaka problemen lösta.