Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL rekommenderar coronavaccin för barn i riskgruppen och en tredje vaccindos för alla över 18 år

Uppdaterad 02.12.2021 17:34.
54 min

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att alla finländare över 18 år får en tredje dos coronavaccin. Barn som tillhör riskgruppen borde också vaccineras, rekommenderar THL.

Alla vuxna finländare rekommenderas en tredje dos coronavaccin, och enligt THL ska den ges 5–6 månader efter den andra dosen.

I linje med den tidigare rekommendationen så rekommenderas ändå personer med kraftigt nedsatt immunförsvar få sin tredje dos redan två månader efter andra dosen.

THL:s nya rekommendation utvidgar den tidigare rekommendationen, som bland annat gällde personer över 60 år, vårdpersonal och personer som hade fått sina två doser med ett kortare intervall.

Tidigare gällde en sex månaders väntetid före den tredje dosen, men nu uppger alltså THL att den tiden kan förkortas en aning. Rekommendationen gäller också män under 30 år, och de rekommenderas få Pfizer-Biontechs vaccin som tredje dos.

Äldre personer ska också i fortsättningen prioriteras i vaccineringsordningen.

Vaccin också för riskgrupp i åldrarna 5 till 11

THL rekommenderar också att barn, som är mellan 5 och 11 år och tillhör en riskgrupp, ska få coronavaccin.

I linje med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rekommendation, anser också THL att barnen borde få en mindre vaccindos på 10 mikrogram.

THL betonar att vaccinerandet av barn ska ske på frivillig basis, och att vaccinerade och ovaccinerade barn inte ska särbehandlas.

Dessutom föreslår THL att barn, som har personer i sin närkrets med kraftigt nedsatt immunförsvar, borde få vaccin.

Säkerhetsfrågor utreds fortfarande

I nuläget rekommenderas ännu inte vaccinering för alla barn mellan 5 och 11, utan THL väntar på mer information om säkerheten och eventuella biverkningar i den här åldergruppen.

THL ska utvärdera forskningsresultat under december månad och är beredd att verkställa vaccineringar efter årsskiftet, om man fått tillräckliga belägg för vaccinets säkerhet.

Enligt överläkare Hanna Nohynek är huvudskälet till att man ännu avvaktar med en allmän rekommendation för barn över 5 att deras sjukdomsförlopp i regel är väldigt lindrigt.

De första och andra doserna fortfarande kritiska

"Rekommendationen syftar till att minska antalet coronavirusinfektioner och förhindra smittspridning. En tredje vaccindos minskar virusets förekomst bland befolkningen och förstärker skyddet mot ett allvarligt sjukdomsförlopp", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek.

Enligt Nohynek är det viktigt att börja med de äldre, för de löper större risk att insjukna svårt i covid-19.

THL vidhåller ändå att det viktigaste fortfarande är att finländarna tar sina första och andra vaccindoser, och överläkare Nohynek inledde torsdagens presskonferens om den tredje dosen med att just betona de första och andra doserna.

THL påpekar att ett längre spann mellan den första och andra dosen ger en högre halt antikroppar, som också består en längre tid.

Källa: THL