Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tillräckligt med vaccin finns men personalen är pressad – chefsöverläkare: "Enormt arbete väntar"

Man med kort ljust hår och munskydd står utanför Vasa centralsjukhus.

Österbotten är redo att vaccinera fler, säger chefsöverläkare Peter Nieminen som gläds åt torsdagens beslut från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Samtidigt är det ett enormt arbete som ska utföras och vårdpersonalen är pressad, uppger han.

Torsdagens besked från THL innebär att klart fler finländare ska erbjudas coronavaccin. THL rekommenderar nu att alla finländare över 18 år tar en tredje dos. Samtidigt tar THL nu även med en del yngre barn i vaccinstrategin: Sprutan rekommenderas för barn i åldern 5-11 år som hör till riskgrupp eller som i sin närkrets har någon med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Besluten var väntade, och i Österbotten är redo, säger Peter Nieminen som är chefsöverläkare i Vasa sjukvårdsdistrikt.

– Vaccinet som har anpassats för barn finns ännu inte i landet, men i mitten av december har vi det här. Så vi börjar vaccinera de här barnen om några veckor.

Hade du väntat dig att THL skulle rekommendera vaccinet för alla barn i åldern fem till elva?

– Nog har jag gått och väntat på det, för vi ser ju väldigt många smittor hos barn i den åldern, alltså barn i förskola eller skola. Och de ger sedan lätt smittan vidare till resten av familjen.

Nieminen tror ändå att en utvidgad rekommendation om att erbjuda alla barn i åldern 5-11 år vaccin kan vara på väg om några veckor eller någon månad då man fått in ytterligare forskningsresultat.

Han tror också att många kommer att låta vaccinera sina barn.

– Jag antar att det går i samma spår som annars också, eventuellt kan det finnas en något större försiktighet med de här yngre barnen. Men vad vi har sett med åldergruppen 12-16 år så har de tagit sprutan väldigt flitigt. Och det är bra, det hjälper.

Stort arbete ligger framför

Nieminen bävar samtidigt en aning inför de kommande veckorna och månaderna.

Man jobbar fortsättningsvis med att dela ut första och andra dosen vaccin, samtidigt som man ger tredje dosen till gruppen 60+ och personer i riskgrupp. Nu tillkommer en stor grupp finländare då alla över 18 erbjuds en tredje dos och en del barn tas med i vaccinstrategin.

– Det blir en enorm arbetsbörda igen för vaccinerande personal. Det finns rutiner så vi klarar det nog, men vi har också julen på väg.

Nieminen poängterar att vårdpersonalen är väl värd sina ledigheter och semestrar. Men det blir en utmaning att klara allt arbete.

– Å andra sidan så tänker vi att arbetet betalar sig tillbaka om vi får färre smittade och färre sjuka.

En nackdel enligt Nieminen är att andra saker blir lidande då man tvingas prioritera kampen mot pandemin.

– Kön har vuxit till icke brådskande vårdbedömningar, det ser vi helt klart.

Vaccinet räcker till

Om bara personalens händer räcker till för att dela ut vacciner till alla som vill ha dem så ska man nog gå i land med projektet, tror Nieminen.

– Vi vill ju komma i mål, om det här hjälper så ställer sig alla bakom det och jobbar.

Någon brist på vaccin råder inte, tillräckligt med doser finns för att vaccinera alla som vill, uppger han.

Han tror även att man ska lyckas ge tredje dosen till alla som vill ha den senast sex månader efter andra dosen. THL:s rekommendation är 5-6 månader.

– Förkortar man till fem månader så får vi bråttom, men vi ska nog klara sex månader. Våra uppföljningssiffror visar att det är dags för de riktigt stora grupperna strax efter årsskiftet.

Han riktar samtidigt en uppmaning till alla som ännu inte tagit något coronavaccin att verkligen göra det nu. Belastningen på vården i Finland är hård och intensivvårdsplatserna fyllda förbi den gräns där man tvingas ställa in stora mängder icke-brådskande ingrepp.

– Jag hopas verkligen att de som inte tagit första dosen gör det nu. Vi ser också hela tiden allt yngre personer som behöver intensivvård.