Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bostadshus i Hangö får användas till inkvartering och affärsverksamhet

En säng med täcken och dynor.
Bildtext Hangö kan få mera inkvartering, nu längs Tulluddsvägen. Rummet på bilden har inget med planerna att göra.
Bild: Petteri Bülow / Yle

En fastighetsägare på Tulluddsvägen i Hangö får ändra om ett bostadshus till inkvartering och affärsverksamhet. Det här är möjligt efter att Hangö miljönämnd har beviljat undantagslov.

Det finns ett frontmannahus från 1947 och en ekonomibyggnad på tomten vid Tulluddsvägen i Hangö. Fastighetsägarna vill starta en välmåendeservice i huset och med det menar man inkvartering med fem rum, yoga, mindfulness, pilates och näringskurser.

De som ansöker om undantaget motiverar planerna med att Tullstranden, Gunnarsstranden och sydspetsens naturstig finns i närheten och att det inte finns liknande välmående- och inkvarteringsservice för turister i Tulluddens närhet.

Frågan ledde till diskussion omröstning i Hangö miljönämnd i december. Frågan var om det är lämpligt att bevilja undantag från bestämmelserna och tillåta inkvarterings- och affärsverksamhet på en småhustomt.

Miljönämnden beviljade med rösterna 5-4 undantag för ändring av användningsändamålet av ett bostadshus till inkvarterings- och affärsverksamhet.

Nämndens ordförande Stephan Horn (SFP) konstaterar att det här kan ha konsekvenser i fortsättningen.

Nämnden beslutade också att parkeringsplatserna på tomten ska anpassas till landskapet så att de inte dominerar vyn sett från gatans håll.

Beslutet är i kraft i två år och under den tiden ska ägarna ansöka om bygglov.