Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tallar ska få fällas på radhustomt i Hangö – miljönämnden gick emot tjänstemän

Från 2021
Tallbarr och en kotte.
Bildtext Tallar får fällas på Dykandsvägen i Hangö.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Trädfällning på ett bostadsbolags tomt på Dykandsvägen i Hangö väcker diskussion. Stadsgeodeten fattade i slutet av oktober beslut om trädfällning på en radhustomt.

Ett bostadsbolag hade ansökt om tillstånd att få fälla nio tallar.

Stadsgeodeten fattade beslut om att endast fyra av tallarna skulle få fällas.

Bolaget lämnade in ett rättelseyrkande till Hangö stad där de anhöll om att få fälla två av de fem träden som stadsgeodeten hade beslutat inte skulle få fällas.

De påpekade att träden växer nära byggnader och skuggar och skräpar ner altanerna i närheten. Det hade också fallit kvistar från ett av träden.

Hangö stads parkavdelning granskade träden i slutet av november och konstaterade att träden verkar vara friska. För att trygga säkerheten skulle döda kvistar kunna sågas bort från träden.

Miljönämnden behandlade bostadsbolagets rättelseyrkande i början av december. Stadens tjänstemän hade föreslagit att det förkastas.

Nämnden gick emot beredningen. Rolf Nyström (Obunden) föreslog att rättelseyrkan skulle godkännas och nämnden godkände Nyströms förslag om att de två tallarna ska få fällas.

Diskussion om artikeln