Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya beredskapsenheten lockar beväringar som inte annars skulle tjänstgöra vid Nylands brigad

Från 2021
Uppdaterad 10.12.2021 16:00.
Kamouflerade och beväpnade beväringar tar sig i land från en militärbåt, Jurmo. Sent på hösten.
Bildtext Utbildningen vid den halvt år gamla beredskapsenheten har lärt beväringar och personal att snabbt reagera på förändringar i säkerhet och krissituationer.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Den nya beredskapsenheten vid 1. Kustjägarkompaniet vid Nylands brigad får gott betyg av både brigadkommendören och beväringar som gått den allra första utbildningen.

Nylands brigad har också tidigare haft en enhet (ATU) som utbildat beväringar för militära krishanteringsuppgifter, men nu har utbildningen utvecklats vidare i och med den nya beredskapsenheten för marinen.

– Den nya, utvecklade utbildningen är mångsidig och krävande, men jag skulle också säga att den är mycket intressant för våra beväringar, säger brigadkommendören vid Nylands brigad, kommodor Juha Kilpi.

Portättbild på brigadkommendör, kommodor Juha Kilpi, Nylands brigad. Han står ute i Syndalen, vinter. Bakom hav och man kan skymta några Jurmobåtar, öppet vatten.
Bildtext Brigadkommendör Juha Kilpi deltog i stridsövningen Atrain 21 som avslutades i Syndalen i början av december. Övningen gick bra, säger han, men det var nog kallt för i synnerhet de beväringar som var ute på havet. Om du ser riktigt noga så kan du se en av marinens Jurmo-båtar vid horisonten.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Han säger att den nya beredskapsenheten och utbildningen har lockat beväringar, som i vanliga fall inte skulle utföra sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad.

Men vad har beredskapsenheten för uppgifter?

– Vi använder den för försvarsmaktens alla uppgifter, men meningen är att vi har en förhöjd beredskap. Vi kan reagera snabbare.

Det viktigaste just nu är att vi också har utvecklat den här utbildningen för vår personal så att också de vet hur det fungerar ute på sjön eller i luften

Brigadkommendör Juha Kilpi

Ett exempel som brigadkommendör Juha Kilpi nämner är att brigaden har en bättre enhet som kan jobba tillsammans med andra myndigheter.

– Det här är en stor skillnad mot vad det var tidigare och manskapet har en mångsidigare utbildning.

Två militärbåtar ute på havet, Jurmobåtar, den ena på väg i land. Vinter, men öppet vatten.
Bildtext När stridsövningen Atrain 21 närmar sig slutet, börjar båtarna komma mot land.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Beredskapsenheten vid Nylands brigad har beredskap att övervaka kustområdet och finnas ute på Östersjön.

– Men också med helikopter, nämner Kilpi och betonar bland annat samarbetet med Gränsbevakningsväsendet.

Beväringar i skogen, alla med ryggen mot kameran, bereder sig på strid i en stor manöver, stridsövning.
Bildtext Väl uppe på land förbereder man sig på slutstrid. Motståndarna (reservisterna) finns cirka en kilometer längre bort.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

I första hand utför beredskapsenheten militära uppgifter men i samarbetet med olika myndigheter kan beväringarna på enheten också hjälpa till vid större olyckor, kriser och katastrofer.

– Tiden utvisar vilka uppgifter de får. De är beväringar och vi utbildar rekryter vid varje ny kontingent. Men det viktigaste just nu är att vi också har utvecklat den här utbildningen för vår personal så att också de vet hur det fungerar ute på sjön eller i luften, säger brigadkommendör Juha Kilpi.

En kaffekokare på en trälåda mitt i naturen/skogen i samband med en manöver, stridsövning i Syndalen
Bildtext Må vara slutstrider, men en kopp kaffe smakar nog när det är köldgrader och blåser snålt från havet.
Bild: Tiina Grönroos / Yle


De beväringar som har fått den nya utbildningen kommer att hemförlovas på fredagen (10.12). Till dem hör Leo Salojärvi och Jerker Dacke.

I början av december befinner de sig i Syndalen, alltså militär- och övningsområdet på Hangö udd, där de tillsammans med drygt tusen andra beväringar och trehundra reservister deltar i slutstriden i marinens stridsövning Atrain 21 och Sapeli 21 som är Gardesjägarregementets stridsövning.

Leo Salojärvi är faktiskt plutonchef för den allra första gruppen beväringar som utbildats för beredskapsenheten vid Första kustjägarkompaniet vid Nylands brigad. Han har trivts.

Militärer i kamouflagekläder ivitt på grund av snö. De sitter på huk eller smyger framåt. stridövning, manöver.
Bildtext Beväringar vid 1. Kustjägarkompaniet är redo att krossa fiender.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Vi har fått göra riktigt intressanta saker och har haft bra utbildare. Det har varit riktigt roligt och lärorikt.

Vad allt har ni gjort?

– Vi har skjutit en massa och anfallit en massa.

I utbildningen har ingått en massa intressanta element, som Leo Salojärvi uttrycker det.

– Här har ingått flygplan, helikoptrar och större vapen, så riktigt ”siisti”.

Salojärvi är medveten om att han har fått specialutbildning och ska vara beredd att rycka ut också i reserven. I första hand tillhör han 1. Kustjägarkompaniet, men han tillhör beredskapsenheten. Dessutom har han gått reservofficersskolan.

Det är nog tufft att få berätta att man är kustjägare och sen när man ännu har fått lite specialutbildning på köpet så är det ännu mer intressant

Plutonchef Leo Salojärvi

Allt det här tror Leo Salojärvi att han kommer att ha stor nytta av också i sitt civila liv.

– Det kommer att se bra ut på cv också och förstås får man en del ledarerfarenhet när man har lett sin pluton i ett halvt år.

Två kamouflerade och vinterklädda beväringar som sitter på huk i Syndalen, bär vapen.
Bildtext Jerker Dacke med smällpatroner i sitt vapen. Till höger Leo Salojärvi.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Jerker Dacke kommer från Sverige, men har dubbelt medborgarskap och har därför tjänstgjort vid Nylands brigad. Också han ger gott betyg till den nya beredskapsenheten.

– För min del har det varit riktigt givande. Det har varit mycket fysiskt och det tycker jag om. Tidigare var jag på Stabs- och signalkompaniet och utbildades till signalist och det var mycket stillasittande. Det här passar mig bättre, säger Jerker Dacke.

Leo Salojärvi tycker att hans militärtjänstgöring känts meningsfull.

– Jo, det är nog tufft att få berätta att man är kustjägare och sen när man ännu har fått lite specialutbildning på köpet så är det ännu mer intressant, säger plutonchef Salojärvi.

Brigadkommendör Juha Kilpi nöjd med den nya beredskapsenheten vid Nylands brigad

3:26

Beväringarna Leo Salojärvi och Jerker Dacke tycker Nylands brigads nya beredskapsenhet är riktigt "siisti"

4:20

Diskussion om artikeln