Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart kan kossorna beta invid Ramsholmen vid Ekenäs centrum igen

Från 2021
Banken mellan Ramsholmen och Gåsör
Bildtext Det finns väldigt mycket vass på Gåsören. Arkivbild.
Bild: Yle/Sofia Lindahl

Inom två år kan kossor förhoppningsvis beta på Gåsören invid Ramsholmen igen. Men före det är möjligt måste staden avverka träd och krossa vass.

Gåsören är fyra hektar stort och hör till det nuvarande naturskyddsområdet Hagen-Ramsholmen-Högholmen alldeles intill Ekenäs centrum. Området fick i våras en ny skötselplan.

Både Gåsören och Hagen har förr varit betesmarker, säger Raseborgs miljöchef Maria Eriksson.

– Stadsborna förde sina kor och hästar dit för att beta. Därifrån har Hagen också fått sitt namn.

Många arter gynnas av strandängar

I dag är Gåsören igenväxt och det behövs en hel del arbete för att skapa öppnare betesmarker. I praktiken innebär det att en hel del träd måste fällas, så att trädbeståndet blir glesare, och att vassen måste krossas. Arbetet med att fälla träd måste ske när det är kallt eftersom strandmarken är mjuk.

Det skulle gynna en hel del arter om Gåsören återigen blir betesmark. Vadare trivs till exempel där det finns låg vass.

– Det finns väldigt få lämpliga områden för vadare och de behöver mera livsutrymme. Det finns vass överallt, men låga strandängar är sällsynta eftersom det inte finns betande djur nuförtiden, säger Maria Eriksson.

Också andra fåglar och insekter som skalbaggar och fjärilar trivs på strandängar.

Kossor efterlyses

Maria Eriksson skulle gärna se att kossorna kunde beta på Gåsören redan i sommar. Men först måste politikerna godkänna projektet och staden måste få pengar från staten.

– Beslutet om finansiering kommer att ta några månader och jag tror inte att vi hinner få alla åtgärder gjorda till sommaren. Vi måste upphandla vem som ska bygga stängslen och också hitta en djurägare som är villig att ha sina kor där, säger hon.

Om man råkar ha kossor och tycker att de kunde beta på Gåsören, så kan man ta man ta kontakt med miljöbyrån i Raseborg.

Tekniska nämnden ska ta ställning till ärendet på sitt möte på tisdag och miljö- och byggnadsnämnden på onsdag.