Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Flygförbundet presenterade plan på flygplats för sportflyg i Kullo – Ujula: "Vi har tackat nej till en flygplats i Borgå"

Flygplats i disigt morgonljus
Bildtext Finlands flygförbund söker efter en öppen plats i Kullo där sportplan skulle kunna landa i morgondiset.

Finlands flygförbund tror sig ha hittat stället som ska ersätta Malms flygplats i Helsingfors. Det ligger precis vid kommungränsen mellan Sibbo och Borgå. Men Borgå säger tvärt nej.

Tanken på en flygplats för sportplan i Sibbo eller Borgå är åter aktuell när Finlands flygförbund presenterade en ny plan för Kommunikationsministeriet på fredagen.

Utredningar har gjorts flera gånger under 2000-talet, senast 2015, och redan då var intresset svalt för flygverksamhet i Östnyland.

Efter att staten upphörde med flygverksamheten vid Malms flygplats i Helsingfors 2016 och medborgarinitiativet Lex Malm röstades ner av riksdagen 2018 stod det klart att den gamla flygplatsen blir bostadsområde.

Förbundet hänvisar däremot till Kommunikationsministeriets utlåtande som hängde med Lex Malm.

Enligt det har staten skyldighet att vidta åtgärder för att trygga ersättande flygplatsfunktioner inom ett rimligt avstånd från huvudstaden.

Utsikten över en flygplats en snöig dag i november.
Bildtext Flygförbundet önskar kunna se nya vyer i Borgå om några år. Arkivbild.

Därför vill Finlands flygförbund nu bygga en två kilometer lång bana i Kullo, som skulle sträcka sig längs kommungränsen i nord-sydlig riktning invid skjutbanorna upp mot Mömossens avstjälpningsplats.

Planen presenteras av förbundets ordförande Timo Hyvönen. Han är också ordförande för föreningen Malms flygplats vänner som är aktiv i bevarandet av flygverksamheten i huvudstadsregionen.

Motiveringen till varför just området i Kullo är lämpligt motiverar förbundet bland annat med att där redan pågår småindustri och annan verksamhet som orsakar buller.

Området ligger också på ett lämpligt avstånd från Helsingfors, med motorväg intill och bra kommunikationer åt olika håll.

Borgå tackar nej till flygplats i Kullo

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula köper inte förbundets argument och har dessutom tidigare utredningar färskt i minnet, där de östnyländska kommunerna ställt sig kritiska till flygverksamhet.

- Vi har diskuterat med förbundet som då presenterade sina planer. Från stadens sida sade vi att det inte ligger i vårt intresse att fortsätta diskussionen. Vi har tackat nej till flygplatsen, säger Ujula.

Enligt Ujula finns för många obesvarade frågor och problem som skulle övertyga tjänstemännen att flygplatsen är värd att satsa på.

De gäller frågor kopplade till markanvändningen och planläggningen för stadens del, men också landskapsplanen samt all verksamhet och företagsamhet som pågår i Sköldvik.

- Vi har också haft preliminära diskussioner med aktörer i Sköldvik och de har tackat starkt nej till en flygplats. Det är alltid bra att utreda och diskutera, men jag ser inga större möjligheter att förverkliga den här idén i Kullo i det här skedet, säger Ujula.

Medelålders man i mörkblå kostym i en festsal.
Bildtext Ujula säger att staden inte är intresserad av en flygplats i Kullo.

Tanken på en ersättande flygplats för Malm har varit aktuell under hela 2000-talet och flera utredningar har gjorts, då också Borgå varit ett tänkbart område för omfattande flygverksamhet.

Ujula betonar att det nu är fråga om fritidsflygning, men samtidigt en småskalig ekonomisk nytta för staden ifall en flygplats byggdes i någonstans Borgå.

Om staten väljer att gå vidare med planerna kommer ärendet att beredas i normal ordning och behandlas av nämnder och stadsstyrelsen som sedan kommer med ett utlåtande.

Dyrt och långt projekt lockar inte

Trots att förbundet hänvisar till ministeriets utlåtande i Lex Malm känner inte Ujula att Borgå ens har en moralisk skyldighet att vika för önskemålet.

- Ingen har pratat om pengar, för det skulle behövas flera miljoner. Det finns möjligheter att verkligen bygga någonting där, men hur ska markköpen och planläggningen gå till? undrar Ujula.

Ett dylikt projekt är dessutom så pass tidskrävande att stadsdirektören tvivlar på att fritidsflygarna har råd och tålamod att vänta flera år tills projektet möjligen är klart.

Ujula efterlyser därför en bredare diskussion om huruvida man kan utvidga den existerande flygverksamheten och de tillstånd som redan finns i södra Finland utan att behöva bygga nytt.

- Den enda möjligheten kan inte vara att man måste bygga en flygplats så nära Helsingfors att det tar en timme att komma dit, säger Ujula.