Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Två alternativ för skolnätet i Jakobstad – en enhetsskola för finskspråkiga eller en ny lågstadieskola för de svenskspråkiga eleverna

Från 2021
Vestersundsby skola i Jakobstad
Bildtext Om Jakobstad går in för en enhetsskola på finska blir Vestersundsby skola överflödig.
Bild: Yle/Sarah Grönstrand

Arbetsgruppen för Jakobstads framtida skolnät har utarbetat två förslag. Det ena är en gemensam enhetsskola för finskspråkiga elever. Det andra förslaget innebär att en ny skola ersätter Bonäs och Vestersundsby skolor.

Nu finns det två modeller för hur skolnätet i Jakobstad kan se ut i framtiden. Det är en arbetsgrupp som gjort upp rapporten och den är klar och inlämnad till stadsstyrelsen.

Förra veckan hölls ett diskussionsforum i stadsbiblioteket och den här veckan presenteras planerna för stadens lärare.

En enda skola på finska i Jakobstad

Modell ett går i huvudsak ut på att man bygger en enhetsskola för stadens finskspråkiga elever. Den skulle byggas i centrum på samma tomt som det finskspråkiga högstadiet Etelänummi är beläget.

- I framtiden skulle alltså alla finskspåkiga barn från förskola till årskurs nio gå i den skolan. Det skulle alltså bara finnas en skola på finska i Jakobstad, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Den här lösningen skulle frigöra Länsinummi skola för de elever som i dag går i Bonäs och Vestersundsby skolor. Det innebär att de två skolfastigheterna samt Itälä skolbyggnad inte längre skulle vara i användning.

Speciellt Bonäs skola har åtgärdats på grund av inneluftproblem.

- Bonäs och Itälä är båda byggda i början av 70-talet och de är byggda för att användas i 30 år. Lite elakt kan man säga att de är barackbyggnader. Nu har vi använt dem i 50 år och de är i slutet av sin livscykel, säger Levander.

En ny skola på svenska i västra delen av stan

Förslag två innebär också att Itälä skola skulle läggas ner. Istället skulle eleverna flytta in i Länsinummi skola. Det skulle innebära att det finns en lågstadieskola och en högstadieskola på finska i staden.

- Skillnaden här är främst att Etelänummi ligger mitt i stan. Det skulle innebära en kortare skolväg än om elever från östra sidan ska ta sig till Länsinummi, säger Levander.

Jan Levander säger att det är kruxet med båda lösningarna.

- Vi har inte längre någon skolservice i östra stadsdelarna för de finskspårkigas del, säger Levander.

Går man in för att flytta in alla finskspråkiga lågstadieelever i Länsinummi så måste man bygga en ny skola för de svenskspråkiga lågstadieleverna i de västra stadsdelarna.

- Då måste man bygga en ny skola på Bonäs skolas tomt, eller så grundrenoverar man fastigheterna i Vestersundsby. De är i mycket dåligt skick, men de är skyddade och måste i så fall grundrenoveras, säger Levander.

Beslut väntas senast till våren

Vilken av lösningarna som skulle vara mest ekonomiskt fördelaktig är svårt att säga i dag.

- I båda fallen bygger man egentligen en lågstadiefastighet, om vi bygger en enhetsskola handlar det om att skarva i Etelänummi skola, säger Levander.

Arbetsgruppen som tagit fram förslagen är utsedd av stadsstyrelsen som kommer att behandla ärendet efter att nämnder och andra berörda lämnat in sina utlåtanden.

Stadsstyrelsen ska inom kort behandla ärendet, senast i januari. Frågan är sedan om det blir tilläggsutredningar innan fullmäktige tar ett slutligt beslut om skolnätet.

- Tanken är att fullmäktige tar beslut i ärendet under våren, säger Jan Levander.

Diskussion om artikeln