Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu lockar Västnyland nya invånare igen – pandemin lyckades hejda avfolkningen

Från 2021
Uppdaterad 16.12.2021 06:07.
Josefin Fabricius på gågatan i Ekenäs.
Bildtext Josefin Fabricius flyttade för några veckor sedan från Stockholm till Ekenäs. Hon stortrivs i sin nya hemstad där hon också bodde några år som barn.
Bild: Maria Wasström / Yle

Inflyttningen till Västnyland har fått ett uppsving i samband med pandemin. Folkmängden ökar också – men inte i samma takt och inte överallt.

– Det var ett oerhört bra beslut att flytta till Ekenäs. Jag kände genast att det var rätt, säger Josefin Fabricius som i mörkaste november lämnade den glittrande storstaden Stockholm för ett mindre hektiskt liv i Ekenäs.

Ekenäs och Västnyland var ändå inte helt obekanta platser för Fabricius. Som barn bodde hon i Ekenäs under några år och har ofta vistats i regionen sommartid.

Pandemin var den avgörande faktorn som gjorde att Fabricius fattade sitt beslut.

– Tankarna har funnits länge men när det blev så jobbigt att resa tänkte jag att nu tar jag steget och flyttar, säger Fabricius.

Josefin Fabricius i Ekenäs
Bildtext Josefin Fabricius hade inget jobb då hon flyttade till Finland men lyckades snabbt fixa ett jobb på Ekenäs högstadieskola där hon stortrivs.
Bild: Maria Wasström / Yle

Och hon är inte den enda. Faktum är att nästan tusen andra människor också flyttat till Raseborg under det här året. Statistiken för de västnyländska kommunernas del ser du här nedan.

Det har alltså funnits ett stort intresse att flytta till regionen under det här året.

Sammanlagt har det flyttat nästan 3 900 personer till regionen hittills i år. Samtidigt har också en hel del invånare lämnat regionen och flyttat till andra orter. Särskilt i början av hösten flyttar många unga till andra orter för att börja studera. Det syns i statistiken.

Befolkningsmängden var som störst i alla kommuner i juli, vilket är naturligt eftersom många studerande vanligtvis flyttar bort i början av hösten.

Coronapandemin fick Josefin att flytta till Ekenäs

4:49

Fler flyttar hit än bort

Nettoinflyttningen, det vill säga antalet inflyttade minus antalet utflyttade, ser ut som grafen nedan visar. Alla de västnyländska kommunerna har alltså ett större antal inflyttade än utflyttade hittills i år. Den sammanlagda nettoflyttningen till regionen landar på 448 personer under årets tre första kvartal.

Det här betyder ändå inte att befolkningen i de västnyländska kommunera skulle öka i samma takt. Då flera människor dör än det föds nya måste siffran kompenseras med ökad inflyttning för att invånarantalet inte ska minska. Regionen har i flera år tampats med en befolkningsminskning men nu verkar vinden ha svängt eller åtminstone mojnat.

För Raseborgs del ser man nu för första gången på flera år en liten befolkningsökning. Siffrorna för i år är preliminära och gäller bara fram till oktober men ger en vink om hur situationen ser ut. Längre ner i artikeln hittar du motsvarande siffror för de övriga västnyländska kommunerna.

Mörkret är jobbigt men det var det i Esbo också

Daniela Silén, nyinflyttad Ingåbo

Hangö verkar däremot inte ha lyckats vända befolkningsminskningen till en ökning trots en inflyttning på nästan 300 personer. Befolkningsminskningen verkar i alla fall ha hejdats i samband med pandemin. Sommarens inflyttningsstatistik tydde ännu på en liten befolkningsökning i Hangö men efter att studerande och andra flyttat ut under hösten dök sifforna något igen.

Ännu i juli hade Hangö 8 093 invånare men i september uppskattades siffran ha krympt till 8 001.

Nettoinflyttningen fram till oktober i år är 47 personer, vilket alltså innebär att 47 fler invånare flyttade till Hangö än därifrån.

Tvåspråkigheten lockade till Ingå

– Pandemin spelade en stor roll som möjliggörande faktor, säger Daniela Silén som i somras flyttade från Esbo till Ingå.

Hon och hennes man hade redan länge funderat på att flytta ut till landsbygden och när pandemin kom gjorde de slag i saken och började leta efter hus.

De landade slutligen i Innanbäck i Ingå på ett skogsbeklätt berg omringad av fina svampskogar och natur att vandra i.

Daniela Silén vid sin ytterdörr i huset i Innanbäck, Ingå.
Bildtext Daniela Silén är glad över att ha större yta att röra sig på både inom- och utomhus. Också distansjobbet flyter bättre med ett eget arbetsrum i hemmet.
Bild: Maria Wasström / Yle

– Det avgörande var att både min och min mans arbetsgivare meddelade att vi har möjlighet till distansjobb också efter pandemin, säger Daniela Silén.

Hon medger glatt att hon hade en ganska idylliserad bild av Ingå efter att mest besökt orten under sommarens evenemang och i samband med besök på släktingars sommarvisten. Paret Silén flyttade ut mitt i varmaste sommaren men efter att ha genomlevt de första mörka månaderna i skogen utan gatubelysning är Daniela ändå mer än nöjd med valet att flytta ut till landsbygden:

– Hösten var jättefin med alla vackra färger och vi plockade hinkvis med trattkantareller. Nu ser jag fram emot vintern. Mörkret är jobbigt, men det var det i Esbo också. Än så länge har den idylliska bilden inte slagits i kras, säger Daniela Silén nöjt.

Daniela Silen med hunden Ronja i hemmet i Innanbäck, Ingå.
Bildtext Daniela Silén och hunden Ronja trivs bra i sin nya hemkommun Ingå. I hemmet bor också Danielas man och två katter.
Bild: Maria Wasström / Yle

När hon funderar över faktorer som påverkade valet att flytta just till Ingå räknar hon upp bland annat tvåspråkigheten och pendlingsavståndet. Båda makarna Siléns arbetsplatser ligger i Helsingfors även om de för tillfället mest jobbar på distans.

– Jag hade också en viss personlig koppling till Ingå och gillade kombinationen av att bo på landet men ändå ingå i någon slags bygemenskap. Min man kommer från Sverige och det är trevligt med en ort där man kan använda svenska mer aktivt än vi kunde i Esbo, säger Silén.
Daniela Silén är en av 277 personer som valt att flytta till Ingå i år (fram till september). Utflyttning och demografi gör ändå att befolkningen i Ingå inte ökat med samma antal personer. Nettoinflyttningen fram till det tredje kvartalet i år visar på 37 personer "på plus". Befolkningen uppskattas ha ökat med omkring tjugo personer fram till det tredje kvartalet i år.

Daniela Silén valde lugnet på landsbygden

6:08

I Sjundeå har invånarantalet hittills i år ökat med drygt fyrtio personer vilket är mer än på länge.

Också Lojo har lyckats locka till sig nästan tusen nyinflyttade men på grund av utflyttning stannar ändå nettoinflyttningen på drygt 200 personer. Det innebär ändå att Lojo för första gången på flera år väntas ha en växande befolkning som hittills i år ökat med hundra personer.