Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåbolaget Lamor introduceras på börsen – ska ge bolaget mer pengar för större globala projekt

Från 2021
Fasad av gräddgult flervåningshus från början av 1900-talet på vintern
Bildtext Företaget Lamor har inga planer på att lämna Borgå.
Bild: Frida Läckström

Borgåbolaget Lamors aktieemission lyckades över förväntningarna och börshandeln kan därmed inledas den 8 december. Tillväxten ska användas till fler miljövårdande insatser.

Styrelsen för aktiebolaget Lamor Corporation med säte i Borgå fattade på tisdagen beslutet att bolaget börsnoteras på Nasdaq Helsinki.

Det betyder att handeln med bolagets aktier inleds på den elektroniska börsen onsdagen den 8 december.

Bolaget förberedde sig genom en emission mellan 25 november och 7 december.

Avsikten var då att samla ihop ungefär 35 miljoner euro för att kunna erbjuda maximalt 7 266 253 nya aktier. Det motsvarar maximalt 27 procent av företagets aktiestock.

Emissionen lyckades. Efterfrågan på bolagets aktier har varit stor både bland inhemska och utländska investerare. I praktiken så pass stor att teckningsrätten överstigit mångfalt.

Den amerikanska Nasdaq-börsen
Bildtext Nasdaq är en av flera börser som säljer finländska bolags aktier.
Bild: AP Graphics Bank

Emissionen innebär samtidigt att antalet aktieägare i bolaget nu överstiger 10 000 stycken.

Tidigare under tisdagen, före emissionen avslutades, var vd Mika Pirneskoski hoppfull.

– Vi har fått information om investeringsaktiviteten och senare idag berättar vi hur försäljningen av olika aktier har fördelats och hur de antecknats i aktieboken. Sedan börjar allt vara klart, och om allt går som planerat kan vi ringa i klockan i morgon, säger vd Mika Pirneskoski.

De nya aktierna såldes för 4,83 euro till allmänheten och institutioner och för 4,35 euro till anställda och styrelsemedlemmar.

Aktiekapitalet uppskattas till 130 miljoner efter emissionen, från ungefär 95 miljoner euro före introduktionen.

Aktierna ska listas på marknadsplatsen Nasdaq First North Premier Growth Market Finland.

Stor förändring som ger spelrum

En introduktion på börsen innebär en stor förändring, även för ett bolag med verksamhet i över 100 länder.

– Jo, för all del, visst är det det. Vi får mer resurser för att kunna växa under de kommande åren, men det innebär också nya förvaltningsmodeller som säkert tar en tid att öva in. Vi har förberett oss så gott det går, så vi förväntar oss inga större chocker, säger Pirneskoski.

Bolaget verkar inom miljövård på global nivå. Det tillverkar material för bekämpning av oljeutsläpp, avfallshantering och vattenrening samt erbjuder tjänsteinriktad affärsverksamhet inom branschen.

Oljeskimmer
Bildtext Lamor tillverkar bland annat maskiner som samlar avfall ur vattendrag. Arkivbild.
Bild: Lamor

Avsikten med börsintroduktionen är att ge bolaget mer ekonomiska medel att finansiera större projekt, investera i ny teknologi och förstora sitt geografiska nätverk.

Hittills har fördelningen mellan materialtillverkning och expertis varit rätt jämn, men avsikten är nu att erbjuda mer kunskapsbaserade tjänster än tidigare.

Merparten av bolagets verksamhet utförs långt utanför Norden, eftersom här redan finns en välfungerande organisation på statlig nivå.

– 90 procent av omsättningen kommer från export eftersom vi sköter oss rätt bra i Finland. Det finns inte samma investeringsmöjligheter här då den nationella beredskapsplanen upprätthålls och genomförs av myndigheter, säger Pirneskoski.

Han ställer sig däremot skeptisk till den finländska modellen där plastavfall förstörs genom förbränning och talar hellre för cirkulär ekonomi och återvinning. Där ser han möjligheter för bolaget att göra en insats.

Oljebom till havs
Bildtext Oljebekämpning i vattendrag hör till bolagets expertis.
Bild: Lamor

I och med börsintroduktionen höjs ambitionsnivån, och visionen om rena hav, vattendrag och jordmåner under vår livstid fortsätter.

– Vi försöker nu utveckla återanvändningen av råmaterial från avfallsströmmarna, men på lång sikt får vi säkert ta ställning till andra föroreningar på grund av klimatförändringen.

Omsättningen år 2020 var 45,6 miljoner euro och den justerade vinsten för samma år var 3,4 miljoner euro. Omsättningen förväntas öka i och med börsintroduktionen.

Trots hopp om god tillväxt har bolaget inga planer på att lämna Borgå.

– Fast vi är en global aktör så är vårt huvudkontor i Borgå. Det har aldrig ens diskuterats att vi skulle flytta. Tillväxten kommer förstås från utlandet men vi har inga planer på att lämna Borgå. Borgå är en fin hemort, säger Pirneskoski.

Diskussion om artikeln