Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Priset på skolmaten varierar betydligt inom Egentliga Finland – lättare för större städer att producera billig skolmat

Uppdaterad 08.12.2021 06:49.
Människor jobbar i ett storkök. En person diskar och andra skuffar kärror med ren disk.
Bildtext Priset på Åbos skolmat ligger, enligt rapporten, också under det nationella genomsnittet.

Då det kommer till hur mycket kommuner spenderar på skolmat per elev varierar priset en hel del bland de olika kommunerna i Egentliga Finland. I Åbo är priset per portion inom den grundläggande utbildningen 2,46 euro enligt Utbildningsstyrelsens rapport.

Inom Pargas stad är priset 4,10 euro och i Gustavs är priset per portion så mycket som 9,23 enligt samma rapport från år 2019.

Kimitoöns kost- och städchef Birgitta Parikka säger att man måste vara försiktig då man jämför liknande statistik på hur mycket pengar kommunerna lägger på skolmaten.

– Prisskillnaderna kan bero på många saker. Först måste man se vad som tas i beaktande då liknande beräkningar görs. Innehåller de allt som hör till eller endast maten? Endast priset säger inte så mycket, säger Parikka.

Enligt Utbildningsstyrelsens information ingår alltså alla kostnader som direkt kan kopplas till skollunchen i rapporten. Det vill säga personalens löner och andra kostnader som hör till personalen, råvaror, utrustning, transport och andra kostnader som hör till skolluncherna. Fastighetskostnaderna ingår inte i beräkningen.

Vad gäller Kimitoöns egna satsningar på skolmaten säger Parikka att kommunen gör bra ifrån sig.

– Jag skulle säga att Kimitoön satsar mera än många andra kommuner och städer. Vi brukar ha bra resultat i skolmatsundersökningar och med våra åtta skolmatskök kan vi rätt så långt tillreda maten på samma ställe som den sedan äts. Vi kör inte heller slut vår personal så som det görs i större städer, säger Parikka.

Birgitta Parikka sitter vid ett bord med ett glas mjölk framför sig.
Bildtext Birgitta Parikka uppskattar att Kimitoön satsar mer på skolmaten än många andra kommuner.

Orsaken till att Åbo stad har en betydligt billigare skollunch än grannkommunerna kan förklaras, som Parikka misstänkte, med att staden producerar skolmat i en större skala och har en bättre infrastruktur. Det här driver priset nedåt.

Priset är betydligt jämnare om man jämför Åbo med andra städer av liknande storlek.

Men varför vill då Åbo spara ytterligare på skolmaten om priset är på en normal nivå? Liliane Kjellman, som är direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo tror inte att det går att spara mer i själva maten.

– Det måste finnas andra orsaker till att staden vill spara i skolmaten. Till exempel vill man konkurrera med andra på den privata marknaden, men det är bara min spekulation. Jag ser inte hur man ytterligare kan sänka priserna för skolmaten i sig, säger Kjellman.

Kjellman upplever att det finns en levande dialog kring skolmaten inom staden och det görs ofta enkäter för att få en bild av hur nöjda eleverna är med skolmaten.

Pargas frågade elevernas åsikt

En sådan enkät gjordes nyligen i Pargas. Staden har sedan 2020 haft en målsättning att noggrannare följa upp kvaliteten på skolmaten och nyligen har en enkätundersökning gjorts för att höra vad skoleleverna tycker om allt från matens smak till matsalens atmosfär. Enligt resultaten var eleverna mest kritiska till matens utseende.

– Vi har ett sådant system där skolorna har grupper som möts två gånger om året för att följa upp läget med skolmaten. Nu fick vi cirka 700 svar på vår skolmatsenkät. Det ger en ganska bra bild av hur läget ser ut, säger Pargas stads fastighetschef Seppo Pihl.

Seppo Pihl, en man med vit skjorta.
Bildtext Seppo Pihl tycker att enkäten som gjordes över skolmaten i Pargas har varit lyckad. 700 svar ger en bra överblick av läget.

53,7 procent av de finskspråkiga eleverna tyckte att smaken var god eller utmärkt och av de svenskspråkiga eleverna var 33,7 procent av samma åsikt. Mindre än 10 procent av eleverna svarade att maten var dålig eller obehaglig.

Nästa enkät över Pargas skolmat kommer att genomföras under våren 2022.