Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vattenavgifter, kollektivtrafik och personalens coronatillägg skapade debatt – nästa års budget i Pargas klubbades igenom efter utdragen diskussion på nästan åtta timmar

Från 2021
Uppdaterad 07.12.2021 21:14.
Stadsfullmäktigeledamöter möts på möte.
Bildtext Stadsfullmäktige i Pargas klubbade igenom budgeten för nästa år.
Bild: Jesper Alm / Yle.

Årets sista stadsfullmäktigemöte har i Pargas traditionellt varit ett långt möte eftersom det är här och nu politikerna har sin chans att påverka då nästa års budget ska godkännas.

Mötet den 7 december var inget undantag. För att försäkra sig om att alla deltagare kan komma hem till natten inleddes mötet redan klockan 13 på tisdagseftermiddagen.

– Jag ber er alla att lägga på munskydd eftersom coronaläget har försämrats markant i vår region och nu råder en stark rekommendation att använda munskydd vid sammankomster som denna, inledde fullmäktigeordförande Sandra Bergqvist, SFP. Kan ni inte ha munskydd på er rekommenderar jag att ni försöker hålla tillräckligt avstånd till varandra.

En kvinna i långt ljust hår poserar framför rikdsdagshuset.
Bildtext Sandra Bergqvist (SFP) inledde mötet med att betona användningen av munskydd.
Bild: Niklas Gerkman

Social- och hälsovårdschef Miia Lindström hade en hälsning till politikerna från regionens coronagrupp.

– Pandemiläget har igen försämrats och de senaste siffrorna visar att det är nu de ovaccinerades samt barnens och de ungas pandemi, sade Lindström. Testningarna har utökats den senaste tiden och nästan tio procent har varit positiva, så nu gäller det att skydda sig så gott det går och vaccinera sig.

en leende miia lindström
Bildtext Social- och hälsovårdschef Miia Lindström, vid Pargas stad, anser att stadens anställda är guld värda.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Lindström betonade att stadens anställda gör allt man kan för att skydda sig och klienterna från coronasmitta.

– Många börjar vara utmattade då pandemin bara ser ut att fortsätta, sade Lindström. Det här är något som också ni politiker bör känna till.

Vattentaxorna skapade frågetecken

Då behandlingen av stadens vattenavgifter för 2022 inleddes betonade Jan Eriksson (SFP) att det finns ett problem om någon nu föreslår förändringar.

– Då förändras också budgeten för nästa år och då kan man undra hur klokt det är behandla vattenavgifterna på just det här mötet, sade Eriksson. Det kunde vara klokare att behandla budgeten då vi vet vilka vattenavgifterna är för nästa år.

Stadsdirektör Patrik Nygrén medgav att det finns en utmaning ifall det blir stora förändringar i taxorna eftersom det då måste beaktas hur de påverkar budgeten i sin helhet för nästa år.

Man med glasögon och munskydd i talarstolen.
Bildtext Stadsdirektör Patrik Nygrén anser att budgeten för nästa år krävt en hel del arbete för att få i mål.
Bild: Jesper Alm / Yle

– Jag föreslår att stadsstyrelsen på sitt möte senare i år beaktar om det finns något som påverkar budgeten och då gör de sista justeringarna, sade Nygrén.

SFP:s Christer Friis från Houtskär
Bildtext Christer Friis anser att vattenavgiften för båtgäster borde slopas.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Knappt hade Eriksson hunnit gå tillbaka från podiet då Christer Friis (SFP) tog till orda och ville att man slopar den euros avgift som båtgäster tvingas betala för vatten i stadens gästhamnar.

– Avgiften uppbärs eftersom kravet på kapaciteten är högre sommartid eftersom vi alla vet att tusentals turister rör sig i vår skärgård, sade Friis. Men avgiften är orättvis eftersom varken stugägare eller husbilsägare som använder vatten i gästhamnarna har samma avgift.

Slopad vattenavgift för båtägare en rättviseaspekt

Friis föreslog därför att man slopar avgiften för nästa år. Förslaget understöddes av partikamraten Laura Wickström samt Vänsterförbundets Nina Söderlund.

Ett slopande av vattenavgiften som uppbärs av båtgästerna i gästhamnarna i Nagu, Korpo och Houtskär skulle betyda att staden går miste om cirka 15 000 euro årligen betonade Jonas Nylund, teknisk chef i Pargas stad.

– Nu är vi i den situation jag betonade inledningsvis, sade Eriksson. Om vi nu går vidare och slopar den här avgiften så betyder det ett bortfall och budgeten för nästa år förändras. Då måste vi hitta samma summa någon annanstans.

Äldre man i beige kostym i talarstol.
Bildtext Jan Eriksson (SFP) som leder kultur- och idrottsnämnden i staden är oroad över att de ungas illamående verkar öka i Pargas.
Bild: Jesper Alm / Yle

Samlingspartiets Markku Orell var av den åsikten att avgiften rentav kunde vara det dubbla men ansåg samtidigt att kravet för vattenkapaciteten sommartid bör utredas.

Stadsfullmäktige röstade om saken och 29 ledamöter ansåg att avgiften på en euro också i fortsättningen uppbärs medan sex ledamöter gärna skulle ha sett att den slopades.

Dagvattenavgiften irriterar fastighetsägare

Dagvattenavgiften har nu uppburits i Pargas i ett drygt år och avgiften på 45 euro per år irriterar många fastighetsägare i staden. Många frågar sig varför avgiften uppbärs och varför man är tvungen att betala trots att man inte får något för sina pengar.

De Grönas Egon Nordström föreslog att man bör utreda och slopa avgiften för de fastigheter som inte berörs av dagvattenproblematiken.

– Många invånare anser att avgiften är orättvis och förstår inte varför de betalar, sade Nordström. Därför bör staden se över hur klokt det är att ta ut en avgift som delar stadens fastighetsägare i vinnare och förlorare.

En äldre man med glasögon står och ser in i kameran.
Bildtext Samlingspartiets Markku Orell vill inte slopa vattenavgifter men anser att saken kan utredas.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Samlingspartiets Markku Orell ansåg att man inte kan slopa avgiften men ansåg att Nordströms förslag att utreda hur dagvattenavgiften fungerar är ett bra förslag.

– Det är nu vi ska utreda ifall det finns skäl att göra ändringar, sade Orell. Jag tror inte att vi kan slopa avgiften men eftersom vi nu haft den kring ett år så är det dags att utreda hur den har fungerat.

Stadsfullmäktige valde enhälligt att hålla dagvattenavgiften på samma summa under 2022 men att det samtidigt ska utredas hur avgiften fungerar och vad som kunde göras bättre. Vattenavgifterna hålls i övrigt på samma nivå som ifjol och inga höjningar föreslogs.

Budgeten klubbades igenom efter många diskussioner – nästa år kantas av förändringar

De två senaste åren har politikerna i Pargas diskuterat budgeten i dagarna två. Men på mötet i tisdags kunde budgeten klubbas igenom efter en nästan åtta timmar lång diskussion.

Enligt Nygrén har stadens tjänstemän gjort ett stort arbete och budgeten för 2022 beräknas landa på ett plus på drygt 300 000 euro. Skatteintäkterna och statsbidragen ser ut att växa nästa år och det ger staden litet svängrum trots stora investeringar i samband med det kreativa lärcentret.

– Bakom siffrorna står ett tufft arbete där vi vänt på varje sten för att hitta sätt att spara och samtidigt få verksamheten att gå runt, sade Nygrén. Med det sagt anser inte jag att vi har för mycket köptjänster exempelvis utan det vi har nu i vårt budgetförslag är det vi ser att vi måste satsa på för att kunna följa lagen. Men då kan vi nog inte börja organisera om budgeten i någon större utsträckning just nu.

Staden har inlett en omorganisering eftersom staden står inför en av sina största utmaningar hittills då välfärdsområdet inleder sitt arbete 2023 och det betyder att staden är tvungen att se över sin kostym.

Kvällens hetaste debatt handlade om personalens coronatillägg

Vänsterförbundets Lotta Laaksonen föreslog under mötet att reservera budgetmedel för ett coronatillägg för stadens personal. Förslaget väckte debatt eftersom det blev oklart ifall Laaksonen avsåg endast personal inom social- och hälsovård eller om det gäller hela personalen som ställt upp under hela coronapandemin.

Lotta Laaksonen.
Bildtext Vänsterförbundets Lotta Laaksonen vill att personalen i Pargas får ett coronatillägg.
Bild: Copyright Jussi Vierimaa 2018

– Vem ska alltså få de här pengarna och vilken är den summa som vi ska besluta om, frågade sig Mikaela Luoma, SDP.

Enligt Laaksonen avsåg hon hela personalen eftersom alla är värda att få ett coronatillägg.

Kaj-Johan Karlsson (SFP) ville att stadsstyrelsen utreder vilka möjligheter som finns att erbjuda personalen ett coronatillägg och i ett senare skede kommer med ett gediget förslag till stadsfullmäktige.

Mikaela Luoma
Bildtext Mikaela Luoma (SDP) ansåg att alla i personalen bör få ett tillägg ifall det blir aktuellt. Många har gjort uppoffringar under pandemin.
Bild: Yle/Nina Bergman

En summa på 90 000 euro dök upp i diskussionerna men det var oklart om den summan räcker för en utbetalning till hela personalen.

– Vilken är alltså den summa som vi talar om nu och till vem ska vi rikta den, frågade sig Mikaela Luoma (SDP). Det finns många andra förutom personal inom social- och hälsovård som gjort uppoffringar under pandemin.

Samlingspartiets Orell var av den åsikten att inga summor kan bestämmas nu utan detta är en sak för stadsstyrelsen att besluta om.

Efter en över halv timme lång diskussion valde stadsfullmäktige att rösta om Laaksonens förslag om att reservera 90 000 euro för ett coronatillägg för personalen. Laaksonens förslag förkastades med rösterna 32 emot och 3 för.

Men stadsfullmäktige var enhälligt att saken bör utredas ytterligare och skickade ärendet vidare till stadsstyrelsen för ny beredning. Det blir alltså stadsstyrelsen som ska utreda vilka möjligheter staden har att betala ut ett coronatillägg åt personalen.

Diskussion om artikeln