Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dammet ryker på den omstridda Entreprenörsvägen: "Typiskt för Kimitoön hur beslutet om vägbygget togs"

Från 2021
Roger Hakalax och Janne Salonen går på en grusväg i ett vintrigt landskap i Kimito centrum.
Bildtext Utveckling eller slöseri med skattebetalarnas pengar? Det återstår att se.
Bild: Amanda Ölander / Yle

Entreprenörsvägen är 540 meter lång och sammanknyter området Vreta med Kimito centrum. Vägbygget godkändes år 2018, men röstades omkull år 2019. Ändå kom byggprojektet igång i år efter att frågan lyftes upp en tredje gång.

Nu är Entreprenörsvägen körbar. Kostnaden för den är 630 000 euro vilket gör att den ensam står för hälften av årets samhällstekniska investeringar.

– Orsaken varför vägprojektet skapade mer debatt än många andra frågor är förmodligen att kommunen haft sparkrav på sig. Vi har sparat i driften men måste göra investeringar för framtiden. Vi vill skapa möjligheter för näringslivet. Aktivitet smittar av sig, och kommunen behöver skapa förutsättningar för företagen att etablera sig och skapa arbetsplatser, säger Roger Hakalax (SFP) som bland annat sitter med i Kimitoöns fullmäktige.

Janne Salonen (Obunden) är en av de som protesterat mest högljutt mot vägen, och han anser att satsningen är helt fel.

Janne Salonen.
Bildtext Janne Salonen (Obunden) tycker det är synd att den politiska beslutsprocessen gick som den gick då man avgjorde frågan om Entreprenörsvägen.
Bild: Amanda Ölander / Yle

– För det första finns det redan flera tomter till salu i Vreta, och de har redan väg fram. Trots att de ännu inte gått åt bygger man en väg som inte leder någonstans i förhoppning om att den ska locka företagare till Kimito. Det går i 1970-talsanda att tro att man bygger vägar och så kommer en industri att etablera sig på området. I dagens värld är det inte rätt sätt att locka företagare till orten, säger Salonen.

Hakalax anser att vägen måste komma först, medan företagen kommer senare.

– Dessa tomter är privatägda, och kommunen kan inte ha en eller två tomter till salu, det behövs alternativ. När en företagare kommer till kommunen så måste det finnas ett utbud som man kan visa fysiskt på plats, säger Hakalax.

Som exempel nämner han Mästarvägen intill som byggdes för 10 år sedan. Då vägen anlades stod inga byggprojekt på lut, men idag finns det två radhushelheter och tre vårdfastigheter där.

"Som att spela lotto med skattebetalarnas pengar"

Till kommunernas basuppgifter hör att bygga infrastruktur på detaljplanerade områden.

– Man skapar vägnät, vattenförsörjning och så vidare. Sakta börjar vi ha alternativ i Kimito och inför framtiden behöver vi se vilka möjligheter vi kunde erbjuda i Genböle, Dalsbruk och andra platser. Den här vägen öppnar för många nya möjligheter, säger Hakalax.

Roger Hakalax
Bildtext Roger Hakalax (Sfp) ser att Entreprenörsvägen är en väg till framtiden och ser optimistiskt på möjligheterna att företagare ska etablera sig.
Bild: Amanda Ölander / Yle

Men Janne Salonen håller inte med.

– Jag är ingen bakåtsträvare, men nu finns det ju redan färdiga alternativ på området. Den här investeringen är som att spela lotto med skattebetalarnas pengar. Kommunen lever helt enkelt på hoppet om att företagare ska komma. Jag är övertygad om att det är annat än en väg som avgör om ett företag flyttar hit eller ej. Dessutom leds vägen nu till en besvärlig korsning intill ett äldreboende och den eventuella tungtrafiken leds förbi skolan.

Salonen anser att den politiska armbrytningen kring frågan om vägbygget är typiskt för hur det kan gå till i Kimitoöns kommun.

– År 2018 beslöt fullmäktige att vägen skulle ges ekonomiskt anslag. Året därpå, då Kimitoön hade stora sparkrav på sig, beslöt politikerna att man stryker vägbygget. Den helomvändningen tog Svenska folkpartiet illa upp av, varefter Centern anslöt sig till SFP. Då fick man majoritet och kunde slutligen godkänna Entreprenörsvägen i årets budget, säger Salonen.

Roger Hakalax anser att man måste gå vidare.

– Det är nog bra att saken diskuteras, detta vägbygge diskuterades mer än många andra saker och åsikterna är delade. Vi måste nog bara se framåt. Nu när vägen är byggd måste man vända blad och se till andra frågor och lösningar, säger Hakalax.

Vägen är ännu inte helt klar. En lättrafikled ska fortfarande byggas och el och asfaltering saknas då grusvägen måste sätta sig. Bilister har redan hittat vägen som används rätt så flitigt – men några tomter har ännu inte reserverats.

Diskussion om artikeln