Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Luften vi andas nu är mycket renare än på 1990-talet – flera föroreningar är så små att man slutat mäta dem

Från 2021
Vasklotbron
Bildtext Kolmonoxid har man helt slutat mäta för fordonen har så lite utsläpp av det numera. Arkivbild.
Bild: YLE/Roger Källman

Vasas miljöinspektör hoppas ännu få ner mängden partiklar från vedeldning.

Det har hänt överraskande mycket med luftkvaliteten sedan mätningarna började på 1990-talet, säger miljöinspektör Esa Hirvijärvi på Vasa stad.

Värdena för så gott som alla föroreningar har gått ner. Årsmedeltalet för kväveoxid är en tredjedel av vad det var 1996 i Vasa. Kvävedioxidvärdena har minskat med ungefär hälften.

- Man kan vara ganska nöjd med utvecklingen, säger Hirvijärvi.

Förbättringen i lutfkvalitet beror enligt honom på främst två saker.

- Bränslena är bättre nuförtiden, i till exempel dieselbränsle finns inte längre svavel och så har förbränningsprocessen i motorerna och anläggningarna förbättrats så det kommer mindre utsläpp.

Slutade mäta för värdena så nära noll

Partiklarna och småpartiklarna har också minskat, även om minskningen kanske inte är lika stor som för till exempel kvävedioxid.

- Kolmonoxid har man helt slutat mäta för fordonen har så lite utsläpp av det numera. Inte heller svaveldioxid mäts längre för det är så nära noll.

Stenkol innehåller fortfarande mycket svavel, men reningsprocessen har förbättrats mycket så svavlet kommer inte ut i luften som tidigare.

- Tittar man bakåt är det faktiskt ganska överraskande att det har hänt så mycket. Det har gått riktigt bra nedåt, luftkvaliteten har tydligt förbättrats.

Hur ren är luften i Vasa i dagens läge?

- Den är ganska bra men kan ännu förbättras. Jag tror processen går vidare och att vi kan vänta oss ännu lägre siffror.

Är det elbilar du tänker på då?

- Ja närmast fordon och deras utsläpp. Jag tror det kommer minska ännu länge framöver.

Man lägger vedträ i spis.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Finns utrymme att bättra till exempel för öppna spisen

Hirvijärvi ser inget i siffrorna han direkt oroar sig för, men han vill gärna se en förändring då det gäller vedeldning.

- Man pratar mycket om vedeldningen i hushållen, den verkar ha ökat. Därifrån kommer småpartiklar.

För hushållen gäller det där att elda så rent som möjligt, alltså med bra förbränning.

- Och byta vedspisen till nyare modeller som har lägre utsläpp. Men spisarna har lång livstid och det är vanligen årtionden innan de byts ut.