Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skärgårdsbyn i Pyttis kan bli verklighet

Från 2021
Strand med träd och vass.
Bildtext Här ska skärgårdsbyn finnas i framtiden, om allt går enligt planerna.
Bild: Yle/Mira Bäck

Skärgårdsbyn i Pyttis har planerats sedan 2018, men planläggningen har dragit ut på tiden. Nu ser skärgårdsbyn vid Spjutsundet igen ut att bli av.

Det är fastighetsutvecklaren Eero Lehti som står bakom planerna tillsammans med arkitekt Johan Pfeifer. De vill skapa en tätt bebyggd skärgårdsby i stil med idylliska Fagerö som också ligger i Pyttis. Målet är att locka både sommargäster och året runt-boende, kanske personer som vill distansjobba från skärgården.

Udden kan få 50–60 hus, både sommarstugor, småhus och radhus, samt affärer, företagslokaler, restauranger och inkvartering. Förutom fiskehamnen ska det finnas en småbåtshamn både för invånare och för gäster. Det går att placera en bränslestation i hamnen så båtfarare kan tanka.

Båtar och hus vid Pyttis Fagerö fiskarby.
Bildtext Fagerö är ett populärt utflyktsmål bland båtfolket. Det är meningen att skärgårdsbyn vid Spjutsundet ska byggas i samma anda.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Lehti ingick ett föravtal med kommunen 2018 om att få köpa ett område på 7,2 hektar vid Spjutsundet. Avtalet går ut i slutet av året, men kommunstyrelsen beslöt fortsätta avtalstiden i tre år till. Både kommunen och Lehti är fortfarande måna om att komma vidare med planerna.

På tisdagseftermiddagen en stund innan styrelsemötet fick Pyttis plötsligt ytterligare ett anbud på Spjutsundsområdet av ett företag som heter Goeconow Finland. En ledamot föreslog att man skulle utreda anbudet, men det understöddes inte eftersom man redan hade allt på det klara med Eero Lehti.

Buffertzon mellan stugbyn och grannarna

Det är meningen att Lehti ska köpa området för 450 000 euro bara detaljplanen är i kraft.

Samtidigt som avtalstiden förlängdes gjordes lite förändringar och området som avtalet gäller är nu 7,3 hektar.

Spjutsundets hamnområde blir en del av affären medan kommunen behåller ett grönområde på östra delen av fastigheten. Grönområdet kommer att fungera lite som en buffertzon mellan byn och grannarna intill.

"På det här sättet svarar kommunen på feedbacken som kommit in under detaljplaneprocessen. Samtidigt möjliggör förändringen att Spjutsundets hamnområde kan utvecklas på bästa möjliga sätt", skriver Pyttis kommundirektör Jouni Eho i ett pressmeddelande.

På tisdagens möte godkände kommunstyrelsen enhälligt den nya detaljplanen för området. Den ska ännu behandlas i kommunfullmäktige nästa vecka.

Silhuetterna av fiskare på en brygga med havet i bakgrunden.
Bildtext Spjutsundet var populärt bland fiskare hösten 2018.
Bild: Yle/Mira Bäck

Den ursprungliga detaljplanen för Spjutsundet klubbades igenom i kommunfullmäktige redan 2019 men upphävdes 2020 av Östra Finlands förvaltningsdomstol på grund av brister i förarbetet.

Det var en hel del utredningar och bedömningar som fattades, och flera personer besvärade sig mot godkännandet av detaljplanen.

Nu har detaljplaneprocessen gjorts en gång till och detaljplanen har kompletterats till exempel med en kartläggning av vattnen och en naturutredning. Man har bland annat utrett flygekorrarna och fladdermössen i området.

En del Pyttisbor har tidigare opponerat sig mot planerna på Skärgårdsbyn, bland annat på grund av utredningarna som saknades i den tidigare detaljplaneprocessen.

Då det nya detaljplaneutkastet låg till påseende fick kommunen in några åsikter av invånare. De tyckte bland annat att byn blir alltför stor och att planerna inte tar områdets naturvärden tillräckligt i beaktande.

Skärgårdsbor som brukar åka ut från Spjutsundet till sina holmar har också varit oroliga över om det kommer att finnas tillräckligt med parkeringsplatser för deras bilar.

Om detaljplanen godkänns i fullmäktige och ingen överklagar till förvaltningsdomstolen så kan byggandet av skärgårdsbyn påbörjas redan nästa vår.

Diskussion om artikeln