Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Billigare tömningspriser ska locka fler att sortera sopor i Väst- och Östnyland

Från 2021
En påse med bioavfall.
Bildtext Ur bioavfallet utvinns biogas.
Bild: Marianne Sundholm / Yle

Det blir billigare att tömma sina sorteringskärl i Väst- och Östnyland. Avfallshanteringsbolaget Rosk´n Roll hoppas att det ska göra det mer lockande att sortera soporna.

I och med att avgifterna sänks blir priset också det samma i de olika kommunerna. Det handlar om avgifterna för att tömma bioavfall och nyttoavfall, det vill säga plast- och glasförpackningar samt kartong och metall.

Prissänkningen är upp till 14 procent beroende på vilken typ av avfall som samlas in och hurdant avfallskärl det handlar om.

Ekonomisk och ekologisk fördel av att sortera

Idén är att göra det ekonomiskt mer lockande att sortera avfall, säger Rosk´n Rolls service- och utvecklingschef Marko Prinz i ett pressmeddelande.

"Många kunder drar ekonomisk nytta av förändringen. I bakgrunden finns ändå en ännu viktigare orsak, det vill säga de miljömässiga fördelarna. När det sorterade avfallet kan samlas in separat så sparar vi på primära råvaror. På det här sättet kan var och en av oss enkelt göra miljöinsatser i vardagen".

Det avfall som samlas in utvinns på olika sätt. Bioavfallet blir biogas, plasten blir returplast, kartongen blir bland annat papphylsor och metallen blir råvara till metallindustrin.

Målet är att 65 procent av avfallet återvinns

Prisförändringen träder i kraft i början av mars 2022. Avgifterna för att tömma blandavfallskärl och flerfackskärl kommer inte att förändras.

Prissänkningen är ett led i Rosk´n Rolls strävan att nå de återvinningsmål som EU har slagit fast. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska 55 procent av kommunernas avfall återvinnas år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035.

År 2019 återvanns cirka 43 procent av allt avfall i Finland.

Nylands avfallsnämnd fattade beslut om att sänka tömningsavgifterna på sitt möte 7.12.

Rosk´n Roll ägs av totalt 12 kommuner i Väst- och Östnyland. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 230 000.

Diskussion om artikeln