Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringens förslag: Vårdpersonal måste vara vaccinerad mot covid-19

Från 2021
Uppdaterad 08.12.2021 17:30.
Svenska Yle live: Ska vårdpersonal coronavaccineras? Ministeriet håller pressinfo - Spela upp på Arenan

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att alla som jobbar inom vården ska vara vaccinerade mot covid-19. Arbetsgivaren ska få kolla personalens vaccinationsuppgifter och bara i specialfall godkänns ett 72 timmar gammalt negativt coronatest.

Social- och hälsovårdsministeriet presenterade i dag i sitt nya förslag för en tillfällig paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar.

– Vi föreslår att arbetsgivare ska få rätt till information om personalens vaccinskydd om de anställda jobbar inom social- och hälsovården, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Tillämpas en månad efter att lagen trätt i kraft

Tillfälliga paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar (§ 48 a) skulle tillämpas först 30 dagar efter att lagen trätt i kraft.

– Det innebär att arbetsgivaren direkt kan behandla uppgifterna rörande arbetstagaren. Arbetsgivaren har då tid att vidta åtgärder innan lagen träder i kraft, säger jurist Mirka-Tuulia Kuoksa från Social- och hälsovårdsministeriet.

Paragrafen innebär att endast personal som har tillräckligt skydd mot covid-19 kan fungera inom social- och hälsovården

Hur många personer som är ovaccinerade vet man inte.

– Det är omöjligt att bedöma hur många som kan utgöra en risk. Huvudsakligen är vaccinationstäckningen bra i social- och hälsovården, säger Kuoksa.

Vaccin eller negativt coronatest

Enligt paragrafen kan arbetsgivaren endast av särskilda skäl anlita personer som saknar tillräckligt skydd mot covid-19 i kund- och patientarbete.

En person som av medicinska skäl inte kan ta coronavaccinet får arbeta genom att visa upp ett intyg över ett negativt testresultat. Testet får ha tagits max 72 timmar innan arbetet börjat.

Arbetsgivaren får rätt att behandla hälsouppgifter som berör de anställdas vaccinationsskydd mot covid-19 eller covid-19-sjukdom.

Arbetsgivaren ska bevara uppgifterna så länge som de behövs för genomförandet av tillsynen över social- och hälsovårdstjänster, men ändå högst tre år från det att bedömningen av personen gjordes.

Arbetsgivaren inte skyldig att betala lön

Om en anställd inte uppfyller de här kraven ska arbetsgivaren i första hand erbjuda annat arbete i enlighet med arbetsavtalet.

Men om sådant arbete inte står till buds, kan arbetsgivaren erbjuda något annat arbete som passar arbetstagaren.

Om inget lämpligt arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid som det inte går att utföra arbetet.

– Det kan leda till personalbrist, men situationen är allvarlig. Den viktigaste rättigheten är rätt till liv. Men det här måste diskuteras - huruvida personalen räcker till, säger Kiuru.

Gäller alla som kommer i närkontakt med patienter

Avgränsningen är svår. Men i huvudsak ska den gälla alla som kommer i närkontakt med patienter eller klienter.

– Alla personer som kan utsätta klienterna och patienterna för risk ska vaccineras. Det kan handla om en person som städar patientrummen eller som jobbar inom hemvården, säger Kuoksa.

Bestämmelserna gäller också för tjänstemän och tjänsteinnehavare.

Paragrafen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2022.