Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Riksarkivets planer på att flytta bort material från Vasa stötte på mothugg: "Det här berör den österbottniska folksjälen"

Från 2021
Riksarkivets skylt i Helsingfors.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vasa stad vill göra allt för att få behålla Riksarkivets värdefulla arkivmaterial i fysisk form i Vasa också i framtiden. År 2024 är det tänkt att Riksarkivet ska flytta bort 11 000 hyllmeter material från Vasa till andra orter.

Riksarkivets planer på att flytta omkring 11 000 hyllmeter material från verksamhetsstället i Vasa till Riksarkivets andra verksamhetsställen i landet år 2024 har fått både Vasa stads ledning, forskare och landskapsförbunden att reagera.

Riksarkivets nuvarande utrymmen på Magasingatan i Vasa finns i ett hus som till största delen ägs av Vasa stad, och är i behov av omfattande renoveringar för att kunna garantera de gamla dokumentens hållbarhet. Huset är dessutom till salu. Riksarkivet kommer inte att inrätta någon ny verksamhetspunkt i Vasa utan istället har Riksarkivet och Vasa stad kommit överens om att Riksarkivet överför arkiv som är regionalt och lokalt betydelsefulla till Vasa stads centralarkiv.

Resten av materialet planerar Riksarkivet att flytta till sina verksamhetsställen på andra orter. Riksarkivet kommer att digitalisera det material som flyttas.

"En del av vårt kulturarv"

I Vasa ser man ändå helst att allt material som finns på Riksarkivet i Vasa finns kvar i staden i fysisk form också i framtiden.

– Att vi har en stark verksamhetspunkt för Riksarkivet i Vasa är viktigt för våra forskare och våra högskolor. Framförallt är det en del av vårt kulturarv. Vi pratar om väldigt mycket unikt material, säger fullmäktigeordförande Joakim Strand (SFP).

Man i blå kavaj står utanför en gul byggnad.
Bildtext Joakim Strand är hoppfull över att man ska hitta en bra lösning.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Därför har Vasa stad tagit initiativ till en lösning där man dels kunde förstärka Riksarkivets verksamhetspunkt i Vasa och dels koppla ihop den med de lagerutrymmen som staden planerar att bygga för sina konst- och museisamlingar.

– Tanken är att få Riksarkivet att hyra in sig i den helheten. Förhandlingar pågår på tjänstemannanivå och i början av nästa år kommer tjänstemännen förhoppningsvis att ha en skiss på hur det kunde se ut, säger Joakim Strand.

"Fiffigt att kombinera lagerutrymmen med arkivutrymmen"

Enligt Strand har man i Vasa länge haft planer på att bygga nya lagerutrymmen för stadens konst- och museisamlingar.

– De måste förvaras på ett visst sätt gällande allt från luftfuktighet till säkerhetsaspekter. Kraven är ganska lika de som gäller arkiv, så att kombinera lagerutrymmena med arkivutrymmen är egentligen ganska fiffigt.

Exakt var de nya lager- och arkivutrymmena skulle finnas är inte klart ännu.

Strand säger att en flytt av en stor del av Riksarkivets material från Vasa är något som åtminstone han själv inte kan acceptera. Han säger också att en hel del forskare tagit kontakt med honom gällande Riksarkivet, och att det också finns ett starkt stöd bland folk i högskolevärlden för att bevara materialet i Vasa.

– Jag upplever att det här berör den österbottniska folksjälen eftersom det är vårt eget historiska material. Jag ser det som en viktig fråga.

"Hoppfull att vi ska lyckas fixa det här"

Strand säger att han hade väntat sig lite mer "action" från grannkommunerna i frågan, men säger att man åtminstone inom Vasa stad är beredd att göra man vad kan för att hålla kvar Riksarkivets historiskt värdefulla material i Vasa.

– Jag är hoppfull att vi ska lyckas fixa det här. Jag har varit i kontakt med forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen från Centern som ansvarar för det här området, och signalen från honom har varit att om Vasa stad och Riksarkivet hittar en kreativ lösning finns det knappast några större hinder för det.

Strand säger ändå att det är många pusselbitar som ännu ska falla på plats för att planerna ska lyckas, och att det kommer att kräva en hel del arbete både från Vasa stad och från Riksarkivet. Det handlar bland annat om finansieringslösningar.

Riksarkivets generaldirektör: "Ekonomin avgör"

Generaldirektör Päivi Happonen på Riksarkivet säger att hon är medveten om Vasa stads förslag om att samarbeta kring nya arkivutrymmen men hon känner inte till förslaget desto mer ännu.

– Förslaget kommer absolut att övervägas men det är de ekonomiska villkoren som avgör hur vi går vidare. Det beror på vad den nya lösningen skulle kosta Riksarkivet. Hur det blir beror också väldigt långt på undervisnings- och kulturministeriet.

Päivi Happonen betonar att Riksarkivet i vilket fall som helst inte är på väg att helt och hållet flytta bort från Vasa, eller lägga ner Riksarkivets verksamhet i Vasa.

– Det som vi redan har kommit överens om med Vasa stad är att inrätta en gemensam servicepunkt. Via den ska Vasaborna fortfarande ha tillgång till Riksarkivets fysiska tjänster i Vasa.

Inom Vasa stads samserviceenhet, som finns i Styrelsegården, kommer det i fortsättningen att arbeta två av Riksarkivets anställda utöver stadens egen arkivpersonal.