Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Barnen fick promenera runt kyrkan om de inte ville delta i julgudstjänsten – regler för religiösa evenemang följs inte i skolan

Uppdaterad 14.12.2021 17:17.
Benen av 800 barn hittades i Tuam
Bildtext I förskolan var det konfessionslösa programmet att gå runt kyrkan, berättar Esboförälder Klaus Virkkunen. Arkivbild.
Bild: Henrietta Clayhills

Klaus Virkkunens barn fick i förskolan gå runt julkyrkan när de inte ville delta i gudstjänsten. Då Svenska Yle frågade Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla om deras praxis kring religiösa evenemang fick endast tre av fem godkänt.

– Nej, de är inte likvärdiga, säger Esboförälder Klaus Virkkunen om det konfessionslösa och konfessionella programmet i hans barns skola.

Virkkunens barn har inte deltagit i julkyrkan eller annat konfessionellt program under sin skolgång. I dag går Virkkunens barn i Vindängens skola i Esbo.

Det blir ofta fel från skolans sida, säger Virkkunen, nu senast inför årets julkyrka.

– Vi fick ett meddelande om julkyrka, med ett kort nämnande om att annat program ordnas för elever som inte deltar i religionsundervisningen, säger Klaus Virkkunen.

Det här bryter mot två punkter i Utbildningsstyrelsens anvisningar gällande religiösa evenemang i skolan.

Dels ska alla få välja program, oberoende av vilket samfund man hör till eller inte och vilken undervisning man deltar i. Kommunikationen om programmen ska också göras på jämlikt sätt, så att vårdnadshavarna vet vad alternativen går ut på.

Vindängens skola och daghem.
Bildtext Vindängens skola i Esbo.
Bild: Yle / Hanna Othman

Virkkunen tog kontakt med rektorn, som tackade för informationen.

– Jag fick en bild av att de inte vet hur de ska gå till väga. Det handlar säkert om att många inte vill ta itu med det här, utan gör som man gjort tidigare.

Det värsta exemplet Virkkunen har är ändå från förskolan.

– Då var det konfessionslösa programmet att gå runt kyrkan under gudstjänsten. Det ledde till att vi hade en ledig dag den dagen.

Esbo: "Vi är ledsna, en bra påminnelse"

Rektor Pamela Böhme vid Vindängens skola försvarar sitt agerande med logistiska skäl.

– Vi frågar eleverna och vårdnadshavarna om eleverna vill delta i kyrkobesöket, eller om de vill delta i ett annat program under tiden. När vi sen vet hur många som deltar, och om de firar jul eller inte, så bygger vi upp det konfessionslösa programmet.

Men Utbildningsstyrelsens riktlinjer säger att vårdnadshavarna på förhand borde få reda på innehållet i bägge alternativen?

– Vi hade inte hunnit bygga upp programmet, då vi inte visste hur många elever som skulle delta. Det är stor skillnad om det handlar om en elev i årskurs ett eller sex. Eller om vi har tre elever på skolan, eller sextio elever. Och om de firar jul, i så fall bygger vi programmet kring det kulturella med julen, svarar Böhme.

Ännu utgås det från att det finns ett primärt program, julandakt, och ett sekundärt program för dem som inte deltar i religionsundervisningen

― Klaus Virkkunen, Esboförälder

Vid stadsförvaltningen säger ändå utvecklingschef Ida Stolt-Haglund att Esbos praxis är att följa Utbildningsstyrelsens riktlinjer.

– Jag har hört om fallet på Vindängen. Vi har inte följt Utbildningsstyrelsens anvisningar i det här fallet. Det här är en bra påminnelse för oss att vi behöver gå igenom anvisningarna med våra rektorer och ledare. Jag är ledsen att det varit otydligt, säger Stolt-Haglund.

Grankulla fick underkänt i Yles test

Svenska Yle bad Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla berätta om det ordnas religiösa evenemang i skolan och hur det i så fall organiseras

Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda fick godkänt, medan Grankulla i sin praxis hade detaljer som strider mot Utbildningsstyrelsens riktlinjer.

Grankulla meddelade att det religiösa evenemang är för de som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan, medan alla ska få välja alternativ fritt oberoende av vilket samfund man hör till.

Esbo tog längst på sig att svara på frågorna, men visade sedan att staden åtminstone på administrativ nivå känner till hur saken borde skötas.

Vad säger riktlinjerna om religiösa evenemang i skolan?

  • Ett evenemang i skolan blir religiöst om det innehåller religionsutövning, som till exempel en bön eller annat konfessionellt innehåll

  • En skola får fritt välja om man ordnar religiösa evenemang, som till exempel julkyrka. Men då ska alternativt likvärdigt program som alla kan delta i ordnas samtidigt.

  • Att sjunga “Härlig är jorden” eller “Den blomstertid” på den gemensamma terminsavslutningen gör enligt anvisningarna inte festen till ett religiöst evenemang. En psalm eller ett liknande inslag kan ses som hörande till det finska kulturarvet. Men det ska vara frivilligt att sjunga psalmen och det ska vara möjligt att diskret avlägsna sig ur festutrymmet under den. Utbildningsanordnaren har en skyldighet att ta hänsyn till att ingen stämplas eller diskrimineras i samband med arrangemangen.

  • Programmet som passar alla som ordnas samtidigt som till exempel julkyrkan ska vara läroplansenligt, och i övrigt vara likställt till sitt innehåll med det konfessionella programmet.

  • Då man informerar vårdnadshavarna om programalternativen ska de vara likställt presenterade, och innehållet ska framgå lika detaljerat så att vårdnadshavarna kan göra ett informerat val.

  • Vårdnadshavaren har rätt att välja vilket program eleven deltar i, oavsett om familjen hör till ett samfund, eller om eleven deltar i religions- eller livsåskådningsundervisning.

  • Vårdnadshavaren kan tillfrågas en gång i början av läsåret, eller skilt inför varje evenemang. Frågar man för en längre tid ska vårdnadshavaren ges tillräcklig information om innebörden av valet.

    Källa: Utbildningsstyrelsens anvisningar, intervju med undervisningsråd Maj-Len Engelholm vid Utbildningsstyrelsen

"Man ville inte orsaka problem"

Virkkunen säger att han oftast känt sig hörd då han påtalat problemen.

– Efter diskussionen vi hade med skolan blev det bättre. Men ännu utgår man från att det finns ett primärt program, julandakt, och ett sekundärt program för dem som inte deltar i religionsundervisningen.

Klaus Virkkunen har ändå inte övervägt att klaga om problemen till en högre instans, till exempel Justitieombudsmannen.

– Jag har blivit bra bemött när jag tagit upp saken. Men många andra orkar kanske inte ta upp det, man vill inte orsaka problem.

Har du haft erfarenheter av att skolor inte följer reglerna kring religiösa evenemang? Skicka epost till Lukas Rusk på lukas.rusk@yle.fi eller ring på 044 421 1703.

Du kan diskutera ämnet i kommentarsfältet fram till 17.00.