Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Huvudförtroendeman i Borgå om förslaget på obligatoriska coronavaccinationer för vårdpersonal: "Vi har säkert inte många ovaccinerade vårdare, men vi har inte råd att förlora ens några få"

Från 2021
En vårdare sätter ett plåster på en persons axel.
Bildtext Kommunerna tror att de flesta inom social- och hälsovårdspersonalen i Östnyland redan har vaccinerat sig. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att alla som jobbar inom vården och kommer i kontakt med patienter eller klienter måste vara vaccinerade mot covid-19. Om det här godkänns, får arbetsgivaren kolla personalens vaccinationsuppgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet presenterade i går sitt nya förslag för en tillfällig paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar.

Om förslaget godkänns skulle personer som av medicinska skäl inte kan ta coronavaccinet få fortsätta jobba genom att visa upp ett intyg över ett negativt testresultat.

De som låtit bli att vaccinera sig av andra orsaker ska i första hand flyttas till andra arbetsuppgifter. Om inget lämpligt arbete finns eller om arbetstagaren vägrar ta emot det, så behöver arbetsgivaren heller inte betala ut lön.

– Vi har säkert inte många ovaccinerade vårdare, men vi har inte råd att förlora ens några få ifall de bestämmer sig för att rösta med fötterna.

Det säger Minna Sorvisto som är huvudförtroendeman för fackförbundet Tehys lokalavdelning i Borgå.

På torsdagsförmiddagen hade hon ännu inte blivit kontaktad av kolleger om saken, så hon har svårt att säga vad fackavdelningens medlemmar tycker.

Enligt Sorvisto är det var och ens personliga angelägenhet om man vaccinerar sig eller inte. Samtidigt tycker hon det är bra med obligatoriska coronavaccineringar.

– Jag vill åtminstone inte bli sjuk. Vaccinet tar ju inte bort sjukdomen, men förmodligen får man inte en allvarlig form av den. Och nog borde vi ju tänka på dem vi sköter, de som har dåligt immunförsvar, säger Sorvisto.

Vårdare skuffar en äldre person i rullstol.
Bildtext De obligatoriska vaccinationerna för vårdpersonal ska skydda klienter och patienter mot viruset. Arkivbild.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Nathalie Herneoja är huvudförtroendeman för närvårdarförbundet Supers lokalavdelning i Lovisa. Hon vill inte ta ställning till förslaget om obligatoriska vaccineringar, men berättar att hon fått ett fåtal frågor om saken av andra i personalen.

"Vissa ställer sig positiva och andra negativa till vaccinationstvånget", skriver Herneoja per e-post.

Liksom Sorvisto konstaterar hon att det finns en risk för att ovaccinerade vårdare blir utan arbetsuppgifter eller säger upp sig. Också Herneoja tar upp att det redan är knappt om vårdpersonal.

Tehys förtroendeman i Sibbo, Tove Tähtinen, säger att ingen ännu kontaktat henne med frågor om förslaget på obligatoriskt vaccin och hon har inte hört att huvudförtroendemannen skulle ha blivit kontaktad heller.

Yle Östnyland försökte också kontakta andra förtroendemän inom vårdarnas och närvårdarnas fackförbund i Sibbo, Borgå och Lovisa, men några hade inte tid och några personer ville inte uttala sig eftersom ämnet är så polariserat.

Tror de flesta är vaccinerade i Lovisa

Yle Östnyland kontaktade också social- och hälsovårdsdirektörerna i Borgå, Sibbo och Lovisa för att höra hur de ser på att coronavaccinet kan bli obligatoriskt för vårdpersonal.

"Vi är för det här, för det är viktigt att skydda patienterna och samtidigt hela personalen", skriver Lovisas grundtrygghetsdirektör Carita Schröder per e-post.

Hittills har arbetsgivaren inte haft rätt att få veta hur många som vaccinerat sig, men Schröder tror att de allra flesta som jobbar inom vården i staden har tagit coronavaccinet.

Enligt hennes uppfattning är största delen av personalen lättade över att obligatoriska vaccineringar nu tas upp till diskussion.

Det är viktigt att skydda patienterna och samtidigt hela personalen

― Carita Schröder om obligatoriska coronavaccinationer

Det är förstås möjligt att en större andel av vårdarna än man trott är ovaccinerade. I så fall har staden inte möjlighet att erbjuda ersättande arbete åt alla, vilket kan leda till personalbortfall.

"I den här resurssituationen skulle vi knappast hitta mycket ersättande personal, men å andra sidan kan vi heller inte äventyra patienternas hälsa med arbetstagarnas verksamhet", säger Schröder.

Hon påpekar att varje situation måste bedömas enskilt.

"Man måste titta på hurdan arbetsuppgiften är och hurdan fara arbetstagaren i sitt jobb skulle utsätta klienten för. Vi skulle säkert vara tvungna att köra ner verksamhet om det skulle bli många uppsägningar", skriver Schröder.

Ovaccinerad personal inget problem i Sibbo

I Sibbo har nästan alla inom vårdpersonalen vaccinerat sig, åtminstone enligt vad social- och hälsovårdsväsendets direktör Leena Kokko har hört.

– Jag vet inte hurdana tankar det finns hos personalen. Det har åtminstone ännu inte varit något som skulle ha kommit till mina öron. Jag tror inte diskussionen är så jättelivlig. Jag skulle säga att det inte är ett stort problem för Sibbo, säger Kokko.

Förslaget på obligatoriska coronavaccinationer får både ris och ros i Östnyland

4:38

Om man räknar med att nästan alla vårdare i Sibbo redan är vaccinerade så skulle lagändringen i praktiken inte få så stora följer.

Om det här ändå skulle leda till att folk säger upp sig eller att någon ovaccinerad måste stanna hemma, har Sibbo resurser att klara av vårdarbetet då?

– Vi vet hur svårt det är att rekrytera vårdpersonal för tillfället. Det är klart att vi måste försöka hålla kvar den personal som vi har, säger Kokko.

Hon tror det kan finnas några personer som inte kunnat vaccinera sig av hälsoskäl. För dem borde man försöka ordna arbetet så att de inte är i direkt kontakt med klienter och patienter.

– Det är klart att om det skulle vara större mängder ovaccinerade så skulle vi ha problem. Då borde vi kanske flytta personal från vaccineringarna och spårningarna, vilket skulle leda till att den verksamheten blir långsammare, funderar Kokko.

Samma linje i Borgå

– Mig har det inte kommit till kännedom att vår personal skulle ha ställt sig negativt till coronavaccinationerna. Men det är ju frivilligt så vi har inte exakta uppgifter gällande hur många i personalen som har tagit vaccinet, säger Ann-Sofie Silvennoinen som är social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.

Liksom Schröder och Kokko tror hon att en stor del av personalen vaccinerat sig - inte minst för att Borgåbor i allmänhet varit aktiva med att söka sig till vaccineringarna.

Enligt Silvennoinen ska man följa med hur förslaget på obligatoriskt coronavaccin går framåt och så ska man diskutera saken inom staden och med personalsidan.

En kvinna.
Bildtext Ann-Sofie Silvennoinen.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Att det är svårt att hitta vårdpersonal gäller i Borgå liksom i landet i övrigt. Dessutom är alla trötta på grund av coronaviruset. Det är ändå för tidigt att ta ställning till om ett eventuellt vaccintvång kan leda till problem med personalbrist.

– Men Borgå är så pass stort att om det gäller enstaka ovaccinerade så finns det säkert andra uppgifter. När det gäller influensavaccinet har det till exempel inte varit ett problem för oss, att vi skulle ha behövt göra förändringar i arbetsuppgifter, säger Silvennoinen.

Överlag tycker hon att alla inom personalen gjort ett stort arbete under coronatiden.

– Vi behöver ta hand om personalens ork.