Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flera österbottniska riksdagsledamöter vill införa covidintyg på arbetsplatserna: "Nu behövs en noggrann juridisk analys"

Kansanedustaja Matias Mäkynen, SDP.
Bildtext Den här frågan är inte simpel ur grundlagssynvinkel, konstaterar Matias Mäkynen (SDP).
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Sex österbottniska riksdagsledamöter förhåller sig positivt till att arbetsgivare skulle ges möjligheten att kräva covidintyg av sina anställda. Endast sannfinländske Juha Mäenpää motsatte sig saken helt och hållet.

Nio av de sexton riksdagsledamöterna från Vasa valkrets har svarat på Yles fråga om arbetsgivare borde ha möjlighet att avkräva sina anställda covidintyg.

Av de nio som svarade förhöll sig sex stycken positivt till saken, två kunde ännu inte säga sin åsikt och en ledamot motsatte sig saken.

Frågan sändes till samtliga ledamöter i riksdagen, och svaren visade att Sannfinländarna är enda parti i riksdagen med en stor majoritet som motsätter sig förslaget.

Juha Mäenpää är den enda sannfinländaren från Vasa valkrets som besvarat enkäten. Mäenpää hänvisar i sitt svar till individens frihet, som han anser borde gälla oavsett bransch.

– Enligt min åsikt har alla en grundlagsenlig rätt att bestämma över sin egen kropp, och den som upplever att vaccinet inte känns tryggt eller nödvändigt måste få välja att inte ta det, säger Mäenpää.

Riksdagsledamoten Juha Mäenpää (Sannf) intervjuas i riksdagen. Han har händerna i kors och han sitter vid ett bord och har en mikrofon framför sig.
Bildtext Juha Mäenpää.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Från SFP väljer Mikko Ollikainen och Joakim Strand att inte ännu ta ställning till frågan, medan Anders Norrback är positivt inställd.

Covidintyg rentav oundvikligt i en del branscher

Inom Centern finns också österbottniska ledamöter som ser positivt på användningen av covidintyg i arbetslivet.

Pasi Kivisaari och Mikko Savola uttrycker bägge att de ser det som en nödvändighet att covidintyget tas i bruk i vissa branscher.

– Arbetsgivare borde absolut kunna ta hänsyn till hälsosäkerhet och kräva sina anställda på covidintyg i en del yrken, eller omplacera anställda som inte är vaccinerade. Jag hoppas på en konstruktiv och civiliserad debatt i den här frågan, säger Kivisaari.

Paula Risikko från Samlingspartiet ser det också som en ofrånkomlighet att covidintyget tas i bruk i arbetslivet, men anser ändå att arbetsgivare inte får tvingas till att ta i bruk intyget.

– Jag har diskuterat frågan med flera jurister med expertis inom arbetslivslagstiftningen. Deras syn och min egen är att det måste vara upp till arbetsgivaren att besluta om intyget tas i bruk.

Eduskuntavaalit 2019. Pikkuparlamentin tulosilta. Paula Risikko.
Bildtext Paula Risikko.
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Risikko lyfter upp kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen som exempel. Inom det fältet möter många anställda ständigt nya kunder och kolleger.

– Då blir det väldigt motsägelsefullt att kräva endast kunderna på covidintyg, säger Risikko.

Samma tankegångar har partikamraten Janne Sankelo.

– Det blir konstigt att kräva kunderna på intyg, om detsamma inte krävs av de anställda. Anställda som inte vill använda covidintyg borde isåfall vara beredda att byta arbetsuppgifter till något som inte innehåller kundkontakt.

Juridiskt snårigt

Även socialdemokraten Matias Mäkynen är av åsikten att arbetsgivarna bör ha möjlighet att kräva de anställda på covidintyg. Däremot blir det inte lätt att lösa juridiskt, tror han.

– Nu behövs en noggrann juridisk analys. Den här frågan är inte simpel ur grundlagssynvinkel. Om man ska börja använda intyget måste det exempelvis gå att erbjuda andra arbetsuppgifter för anställda, säger Mäkynen.

Rent allmänt tror Mäkynen ändå att man borde bredda användningen av covidintyget. Han påpekar att vaccinerade sprider corona i mindre utsräckning än ickevaccinerade och även belastar sjukvården i mindre utsträckning.

– Men den här frågan om arbetslivet är ändå alldeles särskilt känslig ur ett grundrättighetsperspektiv. I slutänden blir det en fråga för grundlagsutskottet.

Det här är en översättning av Valtaosa pohjalaisista kansanedustajista ottaisi koronapassin käyttöön työpaikoilla: "On erikoista, jos asiakkailta vaaditaan, mutta ei työntekijöiltä" skriven av Sebastian Björklund / Yle Pohjanmaa. Översättning av Moa Mattfolk / Yle Österbotten.