Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Läkare om krav på vaccinering: Såväl personalen som klienterna har rätt att känna sig trygga

Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Bildtext Pia-Maria Sjöström.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Pia-Maria Sjöström, chefsläkare på social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, ser på det stora hela positivt på regeringens förslag om krav på vaccinering av vårdpersonalen.

Enligt förslaget ska arbetsgivaren få kontrollera personalens vaccinationsuppgifter och bara i specialfall godkänns ett 72 timmar gammalt negativt coronatest.

En person som av medicinska skäl inte kan ta coronavaccinet får arbeta genom att visa upp ett intyg över ett negativt testresultat.

Avgränsningen är svår. Men i huvudsak ska vaccintvånget gälla alla som kommer i närkontakt med patienter eller klienter. Bestämmelserna gäller också för tjänstemän och tjänsteinnehavare.

Ingen koll på vaccinationstäckningen

- Våra patienter och klienter har rätt att kräva att vi ska göra vårt yttersta för att de ska känna sig trygga, säger Pia-Maria Sjöström.

Samma gäller den egna personalen, konstaterar Sjöström.

Ser du någon risk i att flera säger att de inte tänker vaccinera sig och att ni då står inför personalbrist?

- Det här vet vi inte riktigt, eftersom vi inte kunnat kartlägga hur vaccinationstäckningen ser ut bland personalen. Det visar sig sedan när lagen träder i kraft och vi kan göra en kartläggning.

Sjöström är ändå av uppfattningen att personalen överlag varit flitig med att vaccinera sig.

- Och nu under hösten när vi haft ett ganska svårt coronaläge så har kanske fler som varit tveksamma nu vaccinerat sig.

Knepigare inom hemvården

Och hon tror inte att det kommer att vara något stort problem bland läkare och sjukskötare. Där finns det också bättre möjligheter att hitta ersättande arbetsuppgifter.

Men inom hemvården och på serviceboenden är det svårt att hitta arbetsuppgifter som inte medför kontakt med klienterna.

Där ser Sjöström också risken att personalen helt byter bransch och till exempel söker sig till något producerande företag i området.

Kim Yli-Pelkola är huvudförtroendeman för Tehy:s medlemmar i Jakobstadsnejden.

Han kommenterar kort att han anser att regeringens förslag är bra.

- Förslaget gäller alla som jobbar inom hälsovården, från läkare till vårdbiträde. Vi skyddar personalen och klienterna när vi vaccinerar oss.

Han tror inte att ett vaccineringstvång skulle leda till personalbrist på Malmska i Jakobstad.

Kim Yli-Pelkola, Tehys huvudförtroendeman i Jakobstad och biträdande avdelningsskötare på jouren på Malmska sjukhuset.
Bildtext Kim Yli-Pelkola.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

"Det handlar om att skydda befolkningen"

Peter Nieminen, chefsöverläkare på Vasa sjukvårdsdistrikt, säger sig ha förståelse för grunderna till regeringens förslag.

- Det handlar ju om att skydda befolkningen och så är det också en arbetsskyddsfråga. Det är arbetsgivarens plikt att skydda sina arbetstagare, säger Nieminen.

Helst skulle Nieminen förstås se att det hela skulle gå på frivillig basis.

- Men det har ju inte lyckats helt.

Redan i nuläget kan det vara svårt att få arbetskraften att räcka till. Så vad händer om personer som vägrar ta vaccinet nu faller bort ur personalstyrkan?

Ser du någon risk för att det här kan leda till personalbrist?

- Svårt att säga. Men inom specialsjukvården skulle situationen kanske inte bli helt omöjlig. Däremot kanske nog på olika serviceboenden, dit det redan nu är svårt att hitta folk, funderar Nieminen.

Nieminen säger att man på sjukhuset inte ännu hunnit diskutera regeringens besked.

- Men det är klart att vi måste börja förbereda oss och diskutera vilka åtgärder som i så fall behövs.

Jaani Kujanpää är Tehys huvudförtroendaman på Vasa centralsjukhus. Han konstaterar att han inte hunnit sätta sig in ordentligt i regeringens förslag.

Kujanpää vill i det här skedet inte ta någon stark ställning i frågan.

Tror han då att det här kan leda till personalbrist?

- Jag väntar på att hela förslaget blir offentligt och innehållet kommer säkert att ge indikationer på hur det hela kommer att inverka på den redan nu rådande personalbristen.