Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo ska heta Luoto också i fortsättningen

Från 2021
Luodon kunnan lippu liehuu salossa.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Kommunstyrelsen i Larsmo föreslår att kommunen även i fortsättningen ska heta Luoto på finska. Luoto är ett "hävdvunnet finskt ortnamn".

I våras lämnades en motion in i vilken det önskades att man utreder möjligheten att också använda Larsmo som det officiella finska namnet på kommunen.

I svaret på motionen hänvisas till ett antal paragrafer i språklagen. Kommunen bad också i enlighet med kommunallagen om ett utlåtande av Institutet för de inhemska språken, som rekommenderar att kommunen behåller Luoto som sitt officiella finska namn.

- Luoto är ett hävdvunnet finskt ortnamn som etablerat sig i finskan på ett riksomfattande plan, menar institutet.

Dock ansåg 52 procent av de Larsmobor med finska som modersmål som svarade på en enkät att Larsmo ska heta Larsmo också på finska. 40 procent ansåg att namnet fortsättningsvis ska vara Luoto.

Styrelseordförande Robin Sundelin (KD) förklarar att man lägger stor vikt vid institutets utlåtande.

- Dessutom vill 40 procent av de som svarade på enkäten behålla namnet Luoto och det ska vi respektera, säger Sundelin.

Styrelsen beslöt således på torsdag kväll föreslå för fullmäktige att Luoto används också i fortsättningen.

Det här är inte första gången som en namnändring är på tapeten. 1996 föreslog SFP:s fullmäktigegrupp att Larsmo skulle gälla också på finska.

Fullmäktige beslöt då på basen av en invånarenkät åt slumpmässigt utvalda finskspråkiga kommuninvånare och ett utlåtande från Forskningscentralen för de inhemska språken att kommunens namn inte ändras.

Diskussion om artikeln